POGP - Polska Organizacja Gazu Płynnego

POGP już od wielu lat jest wiodącą organizacją branżową na polskim rynku paliwowym. Organizacja zrzesza największe i najbardziej znaczące firmy zajmujące się sprzedażą LPG oraz akcesoriów dla instalacji na gaz płynny. Statutowym zadaniem organizacji jest pomoc dla członków w ramach reprezentacji interesów przy kontaktach z instytucjami państwowymi oraz propagowanie LPG jako ekologicznego, czystego i opłacalnego źródła energii dla gospodarstw domowych i przemysłu. Firma GOK od wielu już lat aktywnie uczestniczy w pracach POGP i służy pomocą przy budowaniu pozytywnego wizerunku LPG.

Więcej o pracach i zadaniach Polskiej Organizacji Gazu Płynnego znajdą Państwo na stronie organizacji: www.pogp.pl