KOMPONENTY | ROZWIĄZANIA | SYSTEMY:

Wybierz kategorie:

Węże

Wyświetlanie 1–16 z 48 wyników

Węże

Zadaniem węży w instalacjach jest skuteczne połączenie ze sobą poszczególnych elementów armatury. Wysoka jakość węży jest gwarantem tego, że połączenie będzie działało w sposób prawidłowy oraz będzie długotrwałe. Dlatego też w GOK znajdziesz doskonałej jakości węży, dla efektywnego, ale też bezpiecznego działania instalacji.

Węże

Wśród węży, jakie są dostępne w GOK, możesz znaleźć między innymi Wąż gazowy 1/4 LH-UEM x 1/4 LH-UEM x 800 PS 10 bar, czyli wąż gumowy wysokiego ciśnienia do podłączania armatury, urządzeń odbiorczych i przewodów rurowych. Produkt ten jest w pełni zgodny z Certyfikatem badań typu DVGW. Co ważne dla wielu klientów, nasze węże są dostarczane dodatkowo z zawieszką i wskazaniem roku wymiany. Dzięki temu możesz z większą łatwością dbać o bezpieczeństwo swojej instalacji.

Czynniki robocze

Wąż przeznaczony jest wyłącznie do zastosowania w instalacjach z butanem lub propanem oraz ich mieszanką w fazie gazowej.

Ważne! Wypływający gaz płynny jest łatwopalny. Może spowodować wybuch, ciężkie poparzenia w przypadku bezpośredniego kontaktu ze skórą.

 • Kontroluj regularnie szczelność połączeń.
 • Zamknij niezwłocznie instalację w przypadku stwierdzenia zapachu gazu lub nieszczelności.
 • Usuń z sąsiedztwa instalacji materiały łatwopalne i urządzenia elektryczne.
 • Przestrzegaj obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa.

Montaż

Przed przystąpieniem do montażu reduktora zalecane jest sprawdzenie produktu zarówno pod kątem kompletności zestawu, jak i ewentualnych uszkodzeń transportowych. Pamiętaj, że montażu powinny dokonywać osoby posiadające odpowiednie do tego kompetencje i zgodnie z zaleceniami i informacjami zawartymi w instrukcji dołączonej do produktu. Tylko w ten sposób możesz mieć pewność poprawnej i bezpiecznej instalacji. Warto też pamiętać o właściwym doborze samego miejsca instalacji.

Miejsce eksploatacji

 • nie należy instalować w obszarach, w których temperatury przekraczają 50°C lub poniżej -30°C
 • na zewnątrz w miejscu chronionym przed warunkami atmosferycznymi
 • na zewnątrz, w miejscu chronionym przed słońcem
 • szafka na butle, koniecznie z wentylacją.

Kontrola szczelności

Przed uruchomieniem całej instalacji zaleca się, by sprawdzić przyłącza pod kątem szczelności. Ważne! Do kontroli nie wolno stosować otwartego płomienia.

 • Zamknąć całą armaturę odcinającą podłączonych urządzeń odbiorczych
 • Powoli otworzyć zawór poboru lub zawór butli z gazem
 • Jeśli przy podłączonym urządzeniu znajduje się urządzenie zabezpieczające (np. SBS, EFV), należy je zwolnić podczas kontroli szczelności
 • Spryskać wszystkie złącza środkiem pieniącym wg EN 14291 (np. sprayem do lokalizowania nieszczelności)
 • Sprawdzić szczelność, obserwując, czy nie tworzą się pęcherzyki środka pieniącego.

Jeśli powstają kolejne pęcherzyki, należy dokręcić przyłącza. Jeśli nie da się usunąć nieszczelności, produktu nie wolno eksploatować i należy go wymienić.

Użytkowanie

Wszystkie produkty i akcesoria powinny być użytkowane w sposób właściwy i zgodny z ich przeznaczeniem. Tylko w ten sposób będą one działały właściwie i przede wszystkim w sposób bezpieczny dla użytkowników. Użytkowanie niewłaściwe to każde użycie, wykraczające poza zakres zastosowania zgodnego z przeznaczeniem:

 • stosowanie innych mediów, wartości ciśnienia,
 • zastosowanie gazów w fazie ciekłej,
 • montaż w kierunku przeciwnym do przepływu,
 • używanie niezgodnych przewodów elastycznych,
 • zmiany dokonywane w produkcie lub jego części,
 • użytkowanie w temperaturach otoczenia odbiegających od przewidzianych, które wymienione są w instrukcji obsługi dołączonej do produktu,
 • montaż w niewłaściwym miejscu.

Obsługa i konserwacja

W trakcie eksploatacji wąż nie wymaga obsługi.

Prawidłowo zamontowany i obsługiwany produkt nie wymaga konserwacji.

Wymiana

W trakcie użytkowania dobrze jest przeprowadzać regularnie kontrolę wzrokową. Dotyczy ona stanu zewnętrznego węża. Wymiana jest konieczna, jeśli zaobserwujesz następujące braki, np.:

 • miejsca nieszczelne, przecieki, pory
 • zarysowania, wgłębienia, pęcherze, odkształcenia, wąż porowaty,
 • niedopuszczalne rozciągnięcie,
 • niedopuszczalne skręcenie wokół osi wzdłużnej
 • korozja węża/armatury

W przypadku zużycia, zniszczenia produktu lub jego części należy go wymienić. Przy tym procesie należy postępować tak samo jak przy montażu, kontroli szczelności i uruchamianiu.

Aby zapewnić prawidłowe działanie instalacji w normalnych warunkach eksploatacji, zaleca się w razie potrzeby wymianę części urządzenia ulegających zużyciu lub starzeniu, takich jak regulatory ciśnienia, węże, zawory odcinające. Uszczelnienie przyłącza na wejściu, należy wymieniać po każdej wymianie butli. Wymiana jest też konieczna również, jeśli uszczelka jest uszkodzona lub przyłącze straciło szczelność.

Ważne! W każdym przypadku wąż należy wymienić przed upływem daty ważności podanej na wężu.

W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących oferowanych produktów zapraszamy do kontaktu. Nasi pracownicy udzielą wszelkich informacji na temat węży i instalacji campingowych, a także innych produktów.

 

 

Obsługa Klienta

pn-pt. 8.00 - 16.00 
email: [email protected]

ul. Traugutta 126
63-400 Ostrów Wlkp.
NIP: 622-24-90-580, BDO: 000110359
Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000167508
Kapitał Zakładowy 100.000 PLN
© 2022 GOK Polska | realizacja i wdrożenie KamikStudio
chevron-down