KOMPONENTY | ROZWIĄZANIA | SYSTEMY:

Wybierz kategorie:

Reduktory

Wyświetlanie 1–16 z 23 wyników

Reduktory

Reduktor to element, który pozwala przede wszystkim na bezpieczne funkcjonowanie całości instalacji gazowej. Wiemy, jak ważna jest dla naszych klientów doskonała jakość, dlatego współpracujemy z producentami i dostawcami oferującymi najwyższej klasy produkty.

Reduktor

Reduktor niskiego ciśnienia do podłączania do butli gazowych, do regulacji ciśnienia nominalnego wymaganego przez urządzenie gazowe. Przykładem takiego produktu jest Reduktor 1,5 kg/h 37 mb KLF x 1/4 LH. Jego zadaniem jest utrzymywanie stałego ciśnienia wyjściowego, niezależnie od wahań ciśnienia wejściowego (ciśnienia w butli z gazem) oraz zmian przepływu i temperatur w zakresie ustalonych granic.

Budowa

W budowie reduktora można wymienić następujące elementy:

 • przyłącze na wejściu,
 • przyłącze na wyjściu,
 • opcja manometru,
 • zatyczka odpowietrzająca,
 • opcjonalnie termiczny zawór odcinający,
 • opcjonalnie wyjście zaworu odcinającego,
 • opcjonalnie wejście zaworu odcinającego,
 • czujnik kontrolny przepływu EFV,
 • otwór odpowietrzający RST 8 mm.

Produkt jest zgodny ze Świadectwem badań typu UE wg Dyrektywy Ciśnieniowej oraz Świadectwem badań typu UE GGV.

Zakres zastosowania

Reduktor może być stosowany w instalacjach, takich jak:

 • kemping,
 • kampery,
 • przyczepy kempingowe,
 • przyczepy mieszkalne,
 • jachty,
 • gospodarstwa domowe,
 • działalność przemysłowa.

Zalety i wyposażenie

Manometr – produkt może być wyposażony w manometr, który wskazuje ciśnienie wejściowe i kontroli szczelności.

Termiczny zawór odcinający "T" (TAE) – w przypadku temperatury powyżej 100°C aktywuje się termiczny zawór odcinający "T" (TAE) i samoczynnie odcina dopływ gazu. Po zadziałaniu zaworu "T" (TAE) produkt przestaje działać i należy go wymienić.

Zawór odcinający po stronie wyjściowej – produkt można wyposażyć w 2 lub 3 zawory odcinające po stronie wyjściowej. Do nieużywanych przyłączy wyjściowych należy podłączyć zawory odcinające. Ponadto przyłącza te należy szczelnie zabezpieczyć nakrętkami zaślepiającymi.

Zawór odcinający po stronie wejściowej – reduktor ten został wyposażony w jeden zawór odcinający po stronie wejściowej. Przed podłączeniem go do butli z gazem, zawór ten należy zamknąć.

Czujnik przepływu EFV – produkt można dodatkowo wyposażyć w zintegrowany czujnik przepływu EFV, który w razie pęknięcia węża automatycznie zablokuje dopływ gazu.

Nadmiarowy wydmuchowy zawór bezpieczeństwa PRV – zawór ten jest zamontowanym w ciśnienia i samoczynnie działającym urządzeniem zabezpieczającym o ograniczonym przepływie, które chroni podłączone urządzenie odbiorcze przed niedopuszczalnie wysokim ciśnieniem. Jeżeli po stronie wyjściowej powstanie niedopuszczalnie wysokie ciśnienie, np. w wyniku wysokich temperatur, zawór PRV otworzy się i wydmucha nadciśnienie przez otwór oddechowy lub w zatyczce odpowietrzającej. Po redukcji ciśnienia zawór PRV samoczynnie się zamknie. Jeżeli urządzenie do redukcji ciśnienia z zaworem PRV zostanie zamontowane w budynku, pod zadaszeniem lub w innej strefie potencjalnego zagrożenia, należy nawiązać połączenie ze strefą zewnętrzną.

Montaż

Przed przystąpieniem do montażu reduktora zalecane jest sprawdzenie produktu zarówno pod kątem kompletności zestawu, jak i ewentualnych uszkodzeń transportowych. Pamiętaj, że montażu powinny dokonywać osoby posiadające odpowiednie do tego kompetencje i zgodnie z zaleceniami i informacjami zawartymi w instrukcji dołączonej do produktu. Tylko w ten sposób możesz mieć pewność poprawnej i bezpiecznej instalacji.

Przed montażem należy też przeprowadzić kontrolę wzrokową pod kątem ewentualnego występowania w złączach wiórków metalowych lub innych pozostałości. Należy je koniecznie usunąć poprzez przedmuchanie złączy.

Do samego montażu należy używać wyłącznie odpowiednich narzędzi. W przypadku połączeń śrubowych zawsze trzeba kontrolować na króćcu przyłączeniowym. Co ważne nie powinno się stosować nieodpowiednich narzędzi, np. szczypiec.

Zaleca się:

 • zakładać czyste i nieuszkodzone uszczelki,
 • nakrętki motylkowe i radełkowe dokręcać ręcznie, bez użycia narzędzi.
 • LH oznacza wersję z gwintem lewoskrętnym.

Kontrola szczelności

Przed uruchomieniem należy sprawdzić przyłącza produktu pod kątem szczelności.

 • Zamknąć całą armaturę odcinającą podłączonych urządzeń odbiorczych.
 • Powoli otworzyć zawór poboru lub zawór butli z gazem.
 • Jeśli przy przyłączonym urządzeniu odbiorczym znajduje się urządzenie zabezpieczające (np. SBS, EFV), należy je zwolnić podczas kontroli szczelności.
 • Spryskać wszystkie złącza środkiem pieniącym wg EN 14291 (np. sprayem do lokalizowania nieszczelności).
 • Sprawdzić szczelności, obserwując, czy nie tworzą się pęcherzyki środka pieniącego.

Jeśli powstają kolejne pęcherzyki, należy dokręcić przyłącza. Jeśli nie można usunąć nieszczelności, produktu nie wolno eksploatować i należy go wymienić.

Uruchomienie

Bezpośrednio po montażu i przeprowadzeniu kontroli szczelności produkt jest gotowy do użytkowania. Uruchomienie następuje poprzez powolne otwarcie dopływu gazu przy zamkniętej armaturze odcinającej podłączonego urządzenia odbiorczego. Co ważne, należy przestrzegać instrukcji montażu i obsługi podłączonego urządzenia odbiorczego.

W trakcie eksploatacji nie można poruszać butli z gazem!

W razie ewentualnych wątpliwości dotyczących oferowanych przez nas produktów zapraszamy do kontaktu. Nasi pracownicy odpowiedzą na wszelkie pytania.

Obsługa Klienta

pn-pt. 8.00 - 16.00 
email: [email protected]

ul. Traugutta 126
63-400 Ostrów Wlkp.
NIP: 622-24-90-580, BDO: 000110359
Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000167508
Kapitał Zakładowy 100.000 PLN
© 2022 GOK Polska | realizacja i wdrożenie KamikStudio
chevron-down