KOMPONENTY | ROZWIĄZANIA | SYSTEMY:

Wybierz kategorie:

AP - wysokiego ciśnienia

Wyświetlanie wszystkich wyników: 6

Reduktory wysokiego ciśnienia stosowane z przemysłowych instalacjach obniżają ciśnienie gazu, dzięki czemu możliwe jest bezpieczne działanie całości. Z tego też względu należy dokładnie dobierać odpowiednie urządzenie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży, a także współpracy z najlepszymi specjalistami możemy zaoferować swoim klientom najwyższą jakość produktów.

Reduktor wysokiego ciśnienia

Reduktor jest urządzeniem, które ma za zadanie stałe utrzymywanie ciśnienia wyjściowego, które podane jest na tabliczce znamionowej, niezależnie od ewentualnych wahań ciśnienia wejściowego, a także zmian przepływu i temperatur w zakresie ustalonych granic. Gaz, który dopływa do instalacji, ma zbyt wysokie ciśnienie i może wymagać jego zredukowania, by mógł w pełni bezpiecznie i wydajnie obsługiwać dostępne urządzenia gazowe.

W naszej ofercie znajdują się reduktory niskiego, średniego oraz wysokiego ciśnienia.

Przykładem urządzenia z ostatniej z tych kategorii jest regulator ciśnienia Alfa 20 AP.

Regulator ciśnienia Alfa 20 AP to urządzenie sprężynowe z systemem sterowania ciśnieniem wyjściowym z zewnętrznego gniazda impulsowego. Do montażu w instalacjach gazu płynnego przeznaczonych do zastosowań rzemieślniczych i przemysłowych. Może pracować w instalacjach z parownikami.

Ciśnienie jest regulowane poprzez porównanie obciążenia sprężyny i nacisku ciśnienia z dołu na membranę. Ruch membrany jest przekazywany przez szereg dźwigników na wał, a następnie na uszczelnienie, którego zadaniem jest zapewnienie szczelnego zamknięcia w przypadku zerowego natężenia przepływu. Jeśli podczas działania nacisk ciśnienia z dołu jest mniejszy niż obciążenie sprężyny, membrana obniża się, odsuwając uszczelnienie od gniazda zaworu aż do momentu przywrócenia zadanej wartości ciśnienia. Odwrotnie dzieje się w przypadku, gdy ciśnienie dolne przewyższa zadaną wartość. Reduktor posiada możliwość zainstalowania zaworu blokującego do sprawdzania maksymalnej i minimalnej wartości ciśnienia dolnego. Tego typu urządzenie należy zainstalować po zdjęciu płytki.

Przewiduje się następujące zastosowania urządzenia:

 • gazy niekorozyjne wstępnie oczyszczone o temperaturze -20 +60 °C
 • minimalne ciśnienie w górnej części 0,5 bara
 • maksymalne ciśnienie w górnej części 5 barów

Reduktor-regulator ciśnienia Alfa 20 AP jest dostarczany w stanie gotowym do montażu. Aby zainstalować reduktor, postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami:

 • zakręcić zawory odcinające,
 • sprawdzić, czy urządzenie nie zostało uszkodzone podczas transportu,
 • ostrożnie opróżnić przewody rurowe z wszelkich zanieczyszczeń (pyły, zgorzeliny, itp.),
 • zainstalować manometry za i przed reduktorem, złączki ciśnieniowe i odprowadzające,
 • sprawdzić, czy urządzenie jest ustawione zgodnie z kierunkiem wskazanym przez strzałkę wytłoczoną na korpusie. Wskazuje ona kierunek przepływu gazu.

Montaż i konserwacja reduktora wysokiego ciśnienia

Montaż całej instalacji powinien być przeprowadzany przez odpowiednio wykwalifikowane osoby i profesjonalną firmę. Wszystkie wskazówki dotyczące sposobu i kolejności przeprowadzania prac znajdują się w instrukcji, którą otrzymuje klient w momencie dokonywania zakupu wraz z produktem. Wysokiej klasy elementy zainstalowane we właściwy sposób mogą zapewnić niezawodne funkcjonowanie całej instalacji.

Gdy tylko zaobserwuje się oznaki zużycia lub uszkodzenia któregokolwiek z produktów bądź jego części należy go wymienić. W takcie wymiany muszą bezwzględnie zostać zachowane wszystkie procedury jak przy montażu, kontroli szczelności oraz uruchamianiu.

Co ważne, prawidłowo zamontowana i użytkowana instalacja nie wymaga konserwacji.

Kontrola szczelności reduktora wysokiego ciśnienia

 • Zamknąć całą armaturę odcinającą podłączonych urządzeń odbiorczych
 • Powoli otworzyć zawór poboru lub zawór butli z gazem
 • Spryskać wszystkie złącza środkiem pieniącym, np. sprayem do lokalizowania nieszczelności
 • Sprawdzić szczelność, obserwując, czy nie tworzą się pęcherzyki środka pieniącego.

Użytkowanie reduktora wysokiego ciśnienia

Użytkowanie niezgodne z przeznaczenie to takie, które wykracza poza zakres zgodnego użycia, np.:

 • zastosowanie innych mediów, wartości ciśnienia
 • zastosowanie gazów w fazie płynnej
 • montaż przeciwnie do kierunku przepływu
 • używanie niewłaściwych przewodów elastycznych
 • zmiany w produkcie lub jego części
 • użytkowanie w temperaturach otoczenia odbiegających od przewidzianych
 • montaż odbiegający od pozycji montażowej
 • pobór z leżących butli gazowych
 • stosowania wewnątrz budynków
 • montaż w przyczepach mieszkalnych i łodziach rekreacyjnych
 • montaż przez użytkownika lub operatora
 • eksploatacja podczas jazdy urządzeń niezatwierdzonych przez producenta
 • eksploatacja podczas jazdy urządzeń do gotowania lub pieczenia

Naprawa i wymiana reduktora wysokiego ciśnienia

W instrukcji znajdują się najpopularniejsze możliwe usterki oraz sposoby ich usuwania. Jeśli te działania nie prowadzą do prawidłowego ponownego uruchomienia, należy produkt wysłać do producenta w celu przeprowadzenia kontroli.

W razie jakichkolwiek oznak zużycia lub uszkodzenia produktu bądź jego części należy ten produkt wymienić.

W razie pytań dotyczących naszych produktów zapraszamy do kontaktu. Nasi pracownicy udzielą niezbędnych informacji.

 

 

Obsługa Klienta

pn-pt. 8.00 - 16.00 
email: [email protected]

ul. Traugutta 126
63-400 Ostrów Wlkp.
NIP: 622-24-90-580, BDO: 000110359
Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000167508
Kapitał Zakładowy 100.000 PLN
© 2022 GOK Polska | realizacja i wdrożenie KamikStudio
chevron-down