KOMPONENTY | ROZWIĄZANIA | SYSTEMY:

Wybierz kategorie:

Systemy pomiaru gazu w butli

Wyświetlanie wszystkich wyników: 2

Systemu pomiaru gazu w butli

System pomiarowy mierzący poziom gazu w butli pomoże w sprawnym funkcjonowaniu instalacji. Dzięki temu możesz dokładnie wiedzieć kiedy należy wymienić butlę na nową. Dzięki współpracy z topowymi producentami możemy zaproponować naszym klientom najwyższej jakości systemy pomiarowe.

Waga Senso4s PLUS

Produktem, który sprawdzi się doskonale jest Waga Senso4s PLUS.

Połączenie cyfrowego miernika poziomu napełnienia Senso4s i aplikacji do wyświetlania poziomu napełnienia jest wykorzystywane do pewnego monitorowania poziomów gazu w butlach gazowych. Połączenie Bluetooth 4.0 z przenośnymi urządzeniami końcowymi umożliwia użytkownikowi kontrolę nad zużyciem gazu. Dzięki wyciąganym na dowolną długość magnetycznym stojakom cyfrowy miernik poziomu napełnienia Senso4s dopasowuje się do różnych średnic dna butli gazowych. W magnetycznych stojakach znajdują się zintegrowane elementy ważące. Aplikację dla systemów operacyjnych Android i iOS dla Senso4s można bezpłatnie pobrać z Google Play Store lub z Apple App Store.

Miejsce instalacji

Stosowanie produktu w obszarach zagrożonych wybuchem jest niedozwolone! Może prowadzić do wybuchu lub poważnych obrażeń ciała.

 • Eksploatacja na zewnątrz w miejscu chronionym przed warunkami atmosferycznymi i w miejscu chronionym przed słońcem
 • Nie instalować w obszarach, w których temperatury przekraczają 40°C lub przekracza –10°C.

Miejsce:

 • do zamontowania przy dnie butli gazowej,
 • średnica dna butli gazowej maks. do 320 mm,
 • butla gazowa do 45 kg ciężaru łącznego (tara + ciężar napełnienia).

Montaż

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić produkt pod kątem możliwych uszkodzeń transportowych i kompletności. Co ważne należy też dokładnie zapoznać się z instrukcją montażu i obsługi dołączoną do produktu. Prace powinny być wykonywane zgodnie z zaleceniami.

W regulowane stojaki Senso4s są wmontowane magnesy, funkcjonujące tylko z butlami stalowymi — w połączeniu z butlami z tworzyw sztucznych lub aluminium są one bezużyteczne. Aby wynik pomiaru był dokładny, produktu nie należy umieszczać na miękkich i ukośnych powierzchniach, np. na dywanach, piasku, ziemi itd.

 • Produkt ustawiać na suchej, twardej, równej, poziomej powierzchni.
 • Przed wymianą butli gazowej zaleca się przeprowadzenie kalibracji punktu zerowego wagi. Można to wykonać za pośrednictwem urządzenia przenośnego (przez aplikację).
 • Przed ważeniem na butli powinny być zamontowane zawsze części instalacji (reduktor ciśnienia, zawory, węże itd.), zanim zostanie ona ustawiona na produkcie.
 • Przy ustawianiu butli na produkcie należy uważać, żeby butla nie spadła, lecz została ostrożnie ustawiona.
 • Aby produkt odpowiednio ustawić przy dnie, butlę można lekko przechylić. Następnie butlę gazową z powrotem ustawić w pozycji pionowej

Ważne! Magnesy mogą wpływać na pracę rozruszników serca i wszczepionych defibrylatorów. Rozrusznik serca może się przełączyć w tryb testowy i spowodować złe samopoczucie. Defibrylator może w ogóle przestać działać. Osoby posiadające powyższe urządzenia powinny zachować odpowiednią odległość od magnesów. Należy je przestrzec przed zbliżaniem się do magnesów

Uruchamianie

 • Pobrać aplikację (dla systemu Android i iOS) na smartfona lub tablet (jednorazowo, na czas pierwszej instalacji),
 • Ustanowić połączenie Bluetooth między przenośnym urządzeniem końcowym a Senso4s (odległość 0,5 m, na czas pierwszej instalacji),
 • Podać takie parametry jak ciężar tary i ciężar napełnienia,
 • Aplikacja pokazuje aktualny poziom napełnienia w procentach objętościowych z dokładnością pomiaru ± 1%,
 • Po pierwszej instalacji zasięg sygnału Bluetooth wynosi 20 m

Użytkowanie

Każde użycie, wykraczające poza zakres użytkowania zgodnego z przeznaczeniem: np.

 • zmiany w produkcie lub jego części
 • eksploatacja w wilgotnym lub mokrym otoczeniu
 • używanie na miękkim lub przechylonym, lub na innym nieodpowiednim podłożu
 • montaż pod butlą gazową o łącznym ciężarze większym niż 45 kg (tara + ciężar napełnienia)
 • montaż do dna butli o średnicy < 18 cm lub > 32 cm
 • ciągła eksploatacja w skrzynkach na butle gazowe w przyczepach kempingowych lub motokarawanach i eksploatacja podczas jazdy
 • eksploatacja w skrzynkach na butle gazowe na łodziach
 • pobór z leżących butli gazowych
 • użytkowanie w temperaturach otoczenia odbiegających od przewidzianych, które są dokładnie opisane w Instrukcji
 • określenie masy ciała osób
 • używanie w instalacjach gazu płynnego wykorzystywanych w celach handlowo-przemysłowych
 • używanie w domowych lub handlowo-przemysłowych instalacjach wielobutlowych

Konserwacja

Wymiana baterii

 • Odkręcić pokrywę schowka na baterie znajdującego się na dolnej stronie, wyjąć rozładowane baterie z miernika poziomu napełnienia i włożyć nowe (3 sztuki typu AAA 1,5 V, nie są objęte zakresem dostawy), uważając przy tym na bieguny „+“ i „-“.
 • Zamknąć schowek na baterie.

W instrukcji znajdują się wskazówki dotyczące rozwiązywania najpopularniejszych problemów i usterek technicznych.

Jeśli masz pytania dotyczące systemów pomiarowych bądź innych oferowanych przez nas produktów, zapraszamy do kontaktu. Nasi pracownicy udzielą Ci wszelkich potrzebnych informacji.

 

Obsługa Klienta

pn-pt. 8.00 - 16.00 
email: [email protected]

ul. Traugutta 126
63-400 Ostrów Wlkp.
NIP: 622-24-90-580, BDO: 000110359
Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000167508
Kapitał Zakładowy 100.000 PLN
© 2022 GOK Polska | realizacja i wdrożenie KamikStudio
chevron-down