KOMPONENTY | ROZWIĄZANIA | SYSTEMY:

Wybierz kategorie:

Reduktory przemysłowe

Wyświetlanie 1–16 z 18 wyników

Reduktory przemysłowe skutecznie obniżają ciśnienie, co zapewnia bezpieczne funkcjonowanie całej instalacji. To właśnie dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniego urządzenia. Dzięki doświadczeniu i współpracy jedynie z najlepszymi specjalistami oferujemy swoim klientom tylko wysoką jakość oferowanych przez nas produktów. W ofercie mamy reduktory Alfa, które stanowią niezbędny element instalacji zbiornikowych. Reduktory przemysłowe Alfa przeznaczone do montażu w instalacjach gazu płynnego mają zastosowanie w szerokim spektrum dziedzin rzemieślniczych i przemysłowych. Ich głównym zadaniem jest obniżanie ciśnienia gazu płynnego do poziomu odpowiedniego dla poszczególnych instalacji, co pozwala na bezpieczne i efektywne działanie całego układu.

Reduktory Alfa

Regulatory ciśnienia Alfa to urządzenia sprężynowe z systemem sterowania ciśnieniem wyjściowym z zewnętrznego gniazda impulsowego. Do montażu w instalacjach gazu płynnego przeznaczonych do zastosowań rzemieślniczych i przemysłowych. Mogą pracować w instalacjach z parownikami przemysłowymi lub bez nich. Wśród głównych zalet reduktorów przemysłowych Alfa warto wymienić przede wszystkim wysoką jakość wykonania.

Urządzenia te są wytrzymałe i odporne na uszkodzenia, co sprawia, że mogą służyć przez długie lata bez konieczności częstego serwisowania. Dodatkowo oferujemy szeroką gamę części zamiennych, co pozwala na szybką i łatwą wymianę uszkodzonych elementów. Kolejną zaletą jest możliwość regulacji ciśnienia wyjściowego. Dzięki temu, użytkownik może dostosować parametry pracy urządzenia do indywidualnych potrzeb i wymagań danej instalacji. To bardzo ważne, zwłaszcza w przypadku zastosowań przemysłowych, gdzie różne procesy mogą wymagać różnych wartości ciśnienia.

Działanie regulatorów Alfa

W reduktorach przemysłowych ciśnienie jest regulowane poprzez porównanie obciążenia sprężyny i nacisku ciśnienia z dołu na membranę. Ruch membrany jest przekazywany przez szereg dźwigników na wał, a następnie na uszczelnienie, którego zadaniem jest zapewnienie szczelnego zamknięcia w przypadku zerowego natężenia przepływu. Jeśli podczas działania nacisk ciśnienia z dołu jest mniejszy niż obciążenie sprężyny, membrana obniża się, odsuwając uszczelnienie od gniazda zaworu aż do momentu przywrócenia zadanej wartości ciśnienia. Odwrotnie dzieje się w przypadku, gdy ciśnienie dolne przewyższa zadaną wartość. Reduktor posiada możliwość zainstalowania zaworu blokującego do sprawdzania maksymalnej i minimalnej wartości ciśnienia dolnego. Tego typu urządzenie należy zainstalować po zdjęciu płytki.

Reduktory - regulatory ciśnienia Alfa są dostarczane w stanie gotowym do montażu. Aby zainstalować reduktor, należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami:

 • zakręcić zawory odcinające,
 • sprawdzić, czy urządzenie nie zostało uszkodzone podczas transportu,
 • ostrożnie opróżnić przewody rurowe z wszelkich zanieczyszczeń (pyły, zgorzeliny, itp.),
 • zainstalować manometry za i przed reduktorem, złączki ciśnieniowe i odprowadzające,
 • sprawdzić, czy urządzenie jest ustawione zgodnie z kierunkiem wskazanym przez strzałkę wytłoczoną na korpusie. Wskazuje ona kierunek przepływu gazu.

Montaż przemysłowych regulatorów ciśnienia

Przed montażem należy upewnić się, że produkt nie jest w żaden sposób uszkodzony i jest kompletny. Nie należy używać produktu uszkodzonego lub niekompletnego. Przed użyciem naszych produktów należy zapoznać się z etykietami i innymi informacjami umieszczonymi na produkcie i opakowaniu. Przed montażem należy upewnić się, że ciśnienie w przewodzie nie przekracza ciśnienia maksymalnego podanego na etykiecie produktu oraz że przemysłowy regulator ciśnienia jest kompatybilny z instalacją, w której ma zostać użyty. Nie należy przekraczać roboczych wartości granicznych podanych w specyfikacji technicznej. Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, że w przewodzie, do którego zostanie przyłączony zawór, nie ma żadnego przepływu i nie ma możliwości, by się pojawił podczas montażu.

Kontrola szczelności reduktorów dla przemysłu

Po instalacji, a także po każdych pracach naprawczych należy przeprowadzić kontrolę szczelności reduktora:

 • zamknąć całą armaturę odcinającą podłączonych urządzeń odbiorczych,
 • powoli otworzyć zawór poboru lub zawór butli z gazem,
 • spryskać wszystkie złącza środkiem pieniącym, np. sprayem do lokalizowania nieszczelności,
 • sprawdzić szczelność, obserwując, czy nie tworzą się pęcherzyki środka pieniącego.

Użytkowanie reduktorów Alfa

Użytkowanie reduktora Alfa niezgodne z przeznaczenie to takie, które wykracza poza zakres zgodnego użycia, np.:

 • zastosowanie innych mediów, wartości ciśnienia,
 • zastosowanie gazów w fazie płynnej,
 • montaż przeciwnie do kierunku przepływu,
 • używanie niewłaściwych przewodów elastycznych,
 • zmiany w produkcie lub jego części,
 • użytkowanie w temperaturach otoczenia odbiegających od przewidzianych,
 • montaż odbiegający od pozycji montażowej,
 • pobór z leżących butli gazowych,
 • stosowanie wewnątrz budynków,
 • montaż w przyczepach mieszkalnych i łodziach rekreacyjnych,
 • montaż przez użytkownika lub operatora,
 • eksploatacja podczas jazdy urządzeń niezatwierdzonych przez producenta,
 • eksploatacja podczas jazdy urządzeń do gotowania lub pieczenia.

Naprawa i wymiana regulatorów przemysłowych

W instrukcji każdego z oferowanych przez nas regulatorów ciśnienia znajdują się najpopularniejsze możliwe usterki oraz sposoby ich usuwania. Jeśli te działania nie prowadzą do prawidłowego ponownego uruchomienia, należy produkt wysłać do producenta w celu przeprowadzenia kontroli. W razie jakichkolwiek oznak zużycia lub uszkodzenia produktu bądź jego części należy ten produkt wymienić. W razie pytań dotyczących naszych produktów zapraszamy do kontaktu. Nasi pracownicy udzielą niezbędnych informacji.

Obsługa Klienta

pn-pt. 8.00 - 16.00 
email: [email protected]

ul. Traugutta 126
63-400 Ostrów Wlkp.
NIP: 622-24-90-580, BDO: 000110359
Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000167508
Kapitał Zakładowy 100.000 PLN
© 2022 GOK Polska | realizacja i wdrożenie KamikStudio
chevron-down