KOMPONENTY | ROZWIĄZANIA | SYSTEMY:

Wybierz kategorie:

Sucha

Wyświetlanie wszystkich wyników: 4

Detektory wycieku są elementami, które powinny znaleźć się w każdej instalacji. Dzięki ich działaniu można w porę zapobiec nadmiernemu wyciekaniu mediów, co pozwoli nie tylko na oszczędności finansowe, ale też podniesie bezpieczeństwo całej instalacji. W GOK znajdziesz detekcje zarówno mokre, jak i suche. Doświadczenie, a także współpraca z najlepszymi partnerami pozwala na oferowanie wysokiej jakości produktów.

Detekcja wycieku

Detektory wycieków instalacji gazowych to narzędzie, które umożliwia znajdowanie uszkodzeń i rozszczelnień instalacji gazowej w łatwy i szybki sposób. Do niedawna ich funkcja była przez wiele osób bagatelizowana. W GOK znajdziesz urządzenia do detekcji suchej i mokrej. Przykładem urządzenia z pierwszej kategorii jest LWG2000 sygnalizator przecieku zbiornika, sonda 5 m PL. Jest to sygnalizator wycieków składający się z urządzenia sygnalizującego, które w sposób optyczny i akustyczny sygnalizuje wyciek cieczy w urządzeniu retencyjnym, a także z sondy zanurzanej w wykrywanym czynniku roboczym. Urządzenie sygnalizujące i sonda są połączone przewodem. Wyciek cieczy zagrażających wodzie lub wody nieprzeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz przedostanie się cieczy do urządzenia retencyjnego, sygnalizowane są automatycznie.

Budowa

Urządzenie składa się z takich elementów, jak:

 • Zielona dioda „Betrieb/Praca”,
 • Przełącznik „Alarmton/Sygnał alarmowy”,
 • Plomba,
 • Czerwona dioda „Alarm”,
 • Przycisk „Prüfen/Kontrola”,
 • Sonda,
 • Kabel przyłączeniowy.

Montaż

Przed przystąpieniem do samego montażu urządzenia należy produkt dokładnie sprawdzić pod kątem pojawienia się ewentualnych możliwych uszkodzeń transportowych, a także skontrolować kompletność zestawu. Co ważne, montaż powinny przeprowadzać wyspecjalizowane osoby, czyli posiadające odpowiednie kwalifikacje. Wszelkie informacje dotyczące instalacji znajdują się w instrukcji obsługi dostarczanej wraz z urządzeniem. Montażyści w trakcie pracy powinni bezwzględnie stosować się do wskazówek zawartych w instrukcji, Warunkiem niezawodnego działania jest prawidłowa instalacja z zachowaniem obowiązujących zasad technicznych dotyczących planowania, budowy i eksploatacji całego urządzenia.

Działanie urządzenie

Sonda jest wyposażona w pozystor, który montuje się w najgłębszym miejscu nadzorowanego urządzenia retencyjnego. Przy prawidłowym działaniu pozystor jest otoczony przez powietrze i stale nagrzewany przez obwód elektryczny sondy. Pozystor zmienia rezystancję elektryczną przy zmianie temperatury podczas zetknięcia się z cieczą wypływającą na skutek wycieku. Następuje wówczas zgłoszenie alarmu przez urządzenie sygnalizujące. Zgłoszenie alarmu znika dopiero po usunięciu wycieku. Urządzenie sygnalizujące przełącza się z powrotem do trybu czuwania.

Urządzenie sygnalizujące jest przeznaczone do montażu na ścianie i wyposażone w zasilanie elektryczne, elementy wskaźnikowe i obsługowe, a także we wszystkie komponenty przeznaczone do analizy sygnału pochodzącego z podłączonej sondy.

Alarm jest zgłaszany w następujący sposób:

 • optycznie za pomocą czerwonej diody „Alarm”,
 • akustycznie za pomocą brzęczyka.

Ponadto urządzenie sygnalizujące jest wyposażone w bezpotencjałowy styk przekaźnikowy, przeznaczony do podłączenia zewnętrznego obwodu elektrycznego, np. pompy palnika, silnika, kontrolki ostrzegawczej, sygnalizatora akustycznego lub akcesoriów systemu zabezpieczeń typu F-Stop® GWG-LWG.

Obsługa

Prawidłowe działanie – na urządzeniu sygnalizującym musi stale świecić się zielona dioda „Betrieb [Praca]”.

Zgłoszenie alarmu – Alarm może zostać zgłoszony z powodu następujących zdarzeń:

 • Nagromadzenie się cieczy w urządzeniu retencyjnym.
 • Przerwanie przewodu lub zwarcie w obwodzie elektrycznym sondy.

Alarm jest zgłaszany w następujący sposób:

 • świeci się czerwona dioda „Alarm”,
 • rozlega się sygnał alarmowy,
 • wyłącza się urządzenie podłączone do bezpotencjałowego styku przekaźnikowego.

Należy niezwłocznie określić i usunąć przyczynę wycieku. Przełącznik „Alarmton” jest zabezpieczony przez producenta plombą. Po usunięciu plomby i naciśnięciu przycisku następuje wyłączenie alarmu akustycznego. Nadal świeci się czerwona dioda „Alarm”.

Po usunięciu wycieku urządzenie sygnalizujące przełącza się z powrotem do trybu czuwania (świeci się zielona dioda „Betrieb”). Na przełączniku „Alarmton” należy założyć nową plombę. Przy otwartej pokrywie obudowy urządzenia sygnalizującego przełącznik „Alarmton” nie może być ustawiony w położeniu Aus.

Konserwacja

Działanie sygnalizatorów wycieków należy sprawdzać w odpowiednich odstępach czasowych, jednak nie powinno się to odbywać rzadziej niż raz w roku. Cała kontrola powinna być wykonywana według kroków opisanych w instrukcji obsługi rządzenia w punkcie "kontrola działania". W zakres obowiązków użytkownika wchodzi zarówno wybór samego sposobu kontroli, jak i odpowiednich odstępów czasowych przeprowadzania tej kontroli.

W razie pojawienia się pytań lub jakichkolwiek wątpliwości dotyczących oferowanych przez nas produktów zapraszamy do kontaktu. Nasi pracownicy z pewnością udzielą niezbędnych informacji.

 

Obsługa Klienta

pn-pt. 8.00 - 16.00 
email: [email protected]

ul. Traugutta 126
63-400 Ostrów Wlkp.
NIP: 622-24-90-580, BDO: 000110359
Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000167508
Kapitał Zakładowy 100.000 PLN
© 2022 GOK Polska | realizacja i wdrożenie KamikStudio
chevron-down