KOMPONENTY | ROZWIĄZANIA | SYSTEMY:

Wybierz kategorie:

Mokra

Wyświetlanie wszystkich wyników: 6

Detektory wycieku są elementami, które powinny znaleźć się w każdej instalacji. Dzięki ich działaniu można w porę zapobiec nadmiernemu wyciekaniu mediów, co pozwoli nie tylko na oszczędności finansowe, ale też podniesie bezpieczeństwo całej instalacji. W GOK znajdziesz detekcje zarówno mokre, jak i suche. Doświadczenie, a także współpraca z najlepszymi partnerami pozwala na oferowanie wysokiej jakości produktów.

Detekcja wycieku

Detektory wycieków instalacji gazowych to narzędzie, które umożliwia znajdowanie uszkodzeń i rozszczelnień instalacji gazowej w łatwy i szybki sposób. Do niedawna ich funkcja była przez wiele osób bagatelizowana. W GOK znajdziesz urządzenia do detekcji suchej i mokrej. Przykładem produktu z tej drugiej kategorii jest LAG2000A Polska wersja do strefy EX. Urządzenie wyświetlające typu LAG 2000A stanowi część sygnalizatora nieszczelności działającego na zasadzie mokrej detekcji, który jest przeznaczony do zbiorników dwuściennych do magazynowania, napełniania oraz przeładowywania cieczy zagrażających bezpieczeństwu wód gruntowych. Najogólniej rzecz ujmując, nieszczelności w przestrzeni dozorowanej zbiornika wykrywane są poprzez spadek poziomu cieczy sygnalizacji nieszczelności. Alarm zgłaszany jest za pomocą wyświetlacza optycznego oraz akustycznie.

Działanie

W dozorowanej przestrzeni zbiornika znajduje się ciecz sygnalizacji nieszczelności, która wypełnia zbiornik CSN tej cieczy aż do szybki wziernikowej. Jeśli krańce sondy zanurzone są w cieczy sygnalizacji nieszczelności, zamknięty jest obwód elektryczny między obydwoma elektrodami sondy. W przypadku ewentualnej nieszczelności zbiornika wycieka ciecz sygnalizacji nieszczelności. Krańce sondy nie są zanurzone w cieczy, a obwód elektryczny zostaje przerwany, co skutkuje emisją alarmu akustycznego i optycznego.

Montaż

Planując montaż detektora, należy zapoznać się ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi, która dostarczana jest wraz z urządzeniem. Przed samą instalacją należy też sprawdzić kompletność zestawu oraz skontrolować ewentualne uszkodzenia powstałe w trakcie transportu.

Montażu powinny dokonywać osoby posiadające specjalne kwalifikacje. Wszystkie wskazówki zawarte w instrukcji powinny być bezwzględnie przestrzegane przez osoby podejmujące się instalacji urządzenia. Warunkiem niezawodnego działania jest prawidłowa instalacja z zachowaniem wszelkich obowiązujących zasad technicznych dotyczących planowania, budowy i eksploatacji całego urządzenia.

Czynniki robocze

Detektor może być stosowany do poniższych czynników roboczych:

 • bioethanol,
 • FAME,
 • roztwór mocznika,
 • HVO,
 • olej napędowy,
 • benzyna,
 • paliwo okrętowe,
 • nawóz płynny (AHL, ASL, HAS),
 • paliwo lotnicze,
 • nafta lotnicza,
 • benzyna specjalna,
 • woda,
 • olej opałowy,
 • olej opałowy Bio,
 • olej przemysłowy,
 • olej roślinny.

Użytkowanie

Niewłaściwym użytkowaniem jest każde inne użycie, wykraczające poza zakres użytkowania zgodnego z przeznaczeniem urządzenia, np.:

 • zastosowanie innych czynników roboczych,
 • zmiany w produkcie lub jego części,
 • montaż w zbiornikach innych niż opisane lub w takich, które nie spełniają stosownych wymogów ustawowych i technicznych,
 • montaż w kilku zbiornikach,
 • montaż w dwuściennych przewodach rurowych,
 • montaż w zbiornikach ciśnieniowych,
 • nieprzestrzeganie warunków otoczenia, które wyszczególnione są w pkt "dane techniczne" w instrukcji obsługi.

Uruchomienie

Należy sprawdzić połączenie i przyłącza pod kątem ich obecności i prawidłowego montażu zgodnie z punktem "montaż" w instrukcji. Napełnianie cieczą sygnalizacji nieszczelności:

 • ustalić objętość przestrzeni dozorowanej w celu określenia objętości cieczy sygnalizacji nieszczelności,
 • podstawić naczynie wychwytujące pod zawór kontrolny,
 • otworzyć zawór kontrolny,
 • wyjąć sondę ze zbiornika CSN,
 • wlewać ciecz sygnalizacji nieszczelności, aż ta zacznie się wylewać przez otwór kontrolny,
 • odczekać aż system się odpowietrzy i w razie konieczności dolać cieczy sygnalizacji nieszczelności,
 • zamknąć zawór kontrolny,
 • wlewać ciecz sygnalizacji nieszczelności do osiągnięcia poziomu środka szybki wziernikowej zbiornika CSN,
 • sprawdzić połączenie zbiornik-zbiornik CSN oraz złącza pod kątem szczelności,
 • zamontować sondę,
 • umieścić w widocznym miejscu na zbiorniku CSN trwałe oznaczenie zastosowanej cieczy sygnalizacji nieszczelności i umieścić odpowiednią kartę charakterystyki w widocznym miejscu.

Konserwacja

Sygnalizator nieszczelności musi być kontrolowany przynajmniej raz w roku lub po konserwacjach bądź naprawach przeprowadzanych przez wyspecjalizowaną firmę, lub przez pracowników ze specjalnymi kompetencjami.

Najczęściej pojawiające się ewentualne usterki oraz sposoby ich naprawy znajdują się w punkcie "usuwanie usterek" w instrukcji obsługi urządzenia.

Jeśli jednak działania wymienione w tym punkcie nie prowadzą do prawidłowego ponownego uruchomienia, a także nie nastąpił błąd w doborze, należy wysłać produkt do producenta w celu przeprowadzenia kontroli. Osoby nieuprawnione nie powinny samodzielnie diagnozować i naprawiać urządzenia.

W razie pojawienia się pytań lub jakichkolwiek wątpliwości dotyczących oferowanych przez nas produktów zapraszamy do kontaktu. Nasi pracownicy z pewnością udzielą niezbędnych informacji.

 

Obsługa Klienta

pn-pt. 8.00 - 16.00 
email: [email protected]

ul. Traugutta 126
63-400 Ostrów Wlkp.
NIP: 622-24-90-580, BDO: 000110359
Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000167508
Kapitał Zakładowy 100.000 PLN
© 2022 GOK Polska | realizacja i wdrożenie KamikStudio
chevron-down