KOMPONENTY | ROZWIĄZANIA | SYSTEMY:

Wybierz kategorie:

Węże

Wyświetlanie wszystkich wyników: 13

Jeśli potrzebujesz produktów do podgrzewania, wypalania czy lutowania to znajdziesz niezbędne akcesoria w GOK. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu nasza firma może zaoferować doskonałą jakość węży gumowych wysokiego ciśnienia, które zapewnią Ci wydajną, a także bezpieczną pracę.

Podgrzewanie

Podgrzewanie elementów ze stali jest procesem potrzebnym przy prostowaniu, a także spawaniu czy usuwaniu deformacji, czyli wszędzie tam, gdzie wymagane jest użycie silnego źródła ciepła.

Lutowanie

Lutowanie to proces, w którym łączy się stopy za pomocą lutów twardych. W tym przypadku robi się to z wykorzystaniem urządzeń emitujących gaz.

Gumowe węże gazowe

Przykładem produktu jest Wąż gazowy 3/8 LH-UEM x 3/8 LH-UEM x 2000 PS 30 bar

Wąż gumowy wysokiego ciśnienia do podłączania armatury, urządzeń odbiorczych i przewodów rurowych.

Zgodność
Certyfikat badań typu DVGW

Wskazówka
Węże znajdujące się w asortymencie GOK są dostarczane dodatkowo z zawieszką i wskazaniem roku wymiany.

Jak wybrać?

Ważną informację jest to, że węży do gazu ziemnego i propan-butanu nie należy zamieniać jeśli producent jasno określił czynnik roboczy. Może to być niebezpieczne, gdyż każdy rodzaj gazu ma swoje specyficzne właściwości uwzględniane w procesie produkcji akcesoriów. W tym przypadku chodzi o przenikalności przez ściankę. W przypadku zamontowania niewłaściwego węża do gazu może on okazać się nieszczelny, a taki wyciek będzie z kolei niezwykle niebezpieczny dla zdrowia użytkowników.

Ponadto gazy mogą różne reagować z tworzywem, z którego wykonano wąż. Należy to wziąć pod uwagę, gdyż może się okazać, iż element ulegnie korozji bądź pęknięciu w trakcie użytkowania.

Wybierając wąż gazowy, należy też pamiętać o jeszcze jednym ważnym aspekcie. Takiego elementu nie można samodzielnie modyfikować, np. skracać, tak, by lepiej pasował do instalacji. Należy to wziąć pod uwagę już na etapie wybierania i zamawiania danego akcesorium.

Montaż

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić, czy elementy nie uległy uszkodzeniu podczas transportu. Wszystkie części stosowane w instalacjach gazów płynnych muszą posiadać odpowiednie dopuszczenia lub powinny być sprawdzone. Należy przestrzegać danych technicznych, w szczególności danych dotyczących nominalnego ciśnienia oraz wydajności. W celu zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania oraz zachowania gwarancji należy przestrzegać instrukcji obsługi. Co ważne montaż powinni przeprowadzać wykwalifikowani pracownicy profesjonalnej firmy.

Kontrola szczelności

Przed pierwszym uruchomieniem, po zmianie butli, a także po dłuższym postoju należy przeprowadzić kontrolę szczelności instalacji. W tym celu należy zamknąć wszystkie zawory odcinające i otworzyć zawór butli lub zbiornika. Następnie należy nacisnąć przycisk zabezpieczenia przed pęknięciem węża, aż do momentu wyrównania ciśnienia w wężu.

Następnie należy sprawdzić szczelność wszystkich połączeń, używając aerozolu do szukania nieszczelności lub innego odpowiedniego środka pieniącego się. Bezwzględnie zabrania się używania otwartego płomienia do kontroli szczelności.

Uruchomienie

  • Sprzęt można uruchamiać tylko w odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach lub na wolnym powietrzu.
  • Uruchomienie następuje poprzez powolne otwarcie zaworu butli, przy zamkniętych zaworach urządzenia użytkowanego, oraz równoczesne naciśnięcie przycisku na zabezpieczeniu przed pęknięciem węża do momentu, aż nastąpi wyrównanie ciśnienia w wężu.
  • Otworzyć zawór regulacyjny przekręcając w lewo i zapalić płomień kontrolny palnika.
  • Dźwignię nacisnąć i za pomocą zaworu regulacyjnego nastawić odpowiednią wielkość płomienia pracy.

Użytkowanie

Ważne! Wypływający gaz jest łatwopalny! Może spowodować wybuch, ciężkie poparzenia w przypadku bezpośredniego kontaktu ze skórą. Bezwzględnie należy:

  • kontrolować regularnie szczelność połączeń
  • zamknąć niezwłocznie instalację w przypadku stwierdzenia zapachu gazu lub nieszczelności
  • usunąć z sąsiedztwa instalacji materiały łatwopalne i urządzenia elektryczne
  • przestrzegać obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa.

Wszelkie wskazówki bezpieczeństwa znajdują się w dołączonej instrukcji. Należy się z nimi zapoznać i bezwzględnie się do nich stosować.

Konserwacja i wymiana

Prawidłowo zamontowany produkt nie wymaga konserwacji.

W przypadku oznak zużycia, zniszczenia produktu lub jego części należy go wymienić. Przy tej czynności należy postępować zgodnie z krokami montaż i kontrola szczelności. Ważne jest też to, by regularnie kontrolować wzrokowo całą instalację, by w porę zauważyć ewentualne uszkodzenia czy zużycia.

Aby zapewnić prawidłowe działanie całej instalacji w normalnych warunkach eksploatacji, zaleca się w razie potrzeby wymianę części urządzenia ulegających zużyciu lub starzeniu, takich jak regulatory ciśnienia, węże i zawody odcinające. W przypadku węży należy je wymienić przed upływem daty ważności podanej na zawieszce.

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące gumowych węży gazowych bądź pozostałych elementów i produktów znajdujących się w asortymencie GOK, skontaktuj się z nami. Nasi pracownicy udzielą Ci wszelkich niezbędnych informacji.

Obsługa Klienta

pn-pt. 8.00 - 16.00 
email: [email protected]

ul. Traugutta 126
63-400 Ostrów Wlkp.
NIP: 622-24-90-580, BDO: 000110359
Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000167508
Kapitał Zakładowy 100.000 PLN
© 2022 GOK Polska | realizacja i wdrożenie KamikStudio
chevron-down