KOMPONENTY | ROZWIĄZANIA | SYSTEMY:

Wybierz kategorie:

Instalacje zbiornikowe

Wyświetlanie 1–16 z 110 wyników

Instalacje zbiornikowe

Aktualnie coraz większa liczba inwestorów decyduje się na ekologiczne źródło ogrzewania, a tym także montaż przydomowej instalacji gazowej. Argumentami decydującymi są nie tylko korzystne aspekty finansowe, ale też względy ekologiczne. Gaz w momencie swojego spalania nie emituje do atmosfery zanieczyszczeń w takim samym stopniu jakie podczas spalania węgla Zanieczyszczenia podczas spalania węgla mogą powodować różnorodne choroby, np. serca czy płuc. Z tych też powodów specjaliści uważają ogrzewanie gazowe za jeden z najczystszych sposobów ogrzewania. Firma GOK ma w swojej ofercie zarówno instalacje butlowe, jak i zbiornikowe, a dzięki wieloletniemu doświadczeniu jest w stanie zaoferować swoim klientom najwyższą jakość elementów, co potwierdzają liczne certyfikaty.

Instalacje zbiornikowe LPG

Instalacje zbiornikowe gazu LPG najczęściej instaluje się tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia się do miejskiej sieci gazu ziemnego lub ze względu na korzystny stosunek ceny gazu LPG do ceny gazu ziemnego.

Sam gaz płynny LPG doskonale sprawdza się przy:

 • przygotowywanie ciepłej wody do użytkowania
 • ogrzewanie budynków jedno lub wielorodzinnych, a także przemysłowych
 • przy procesach technologicznych
 • gotowanie i przygotowywanie posiłków

Elementy instalacji zbiornikowej LPG

Wśród elementów składowych instalacji zbiornikowej LPG można wyróżnić między innymi reduktory, armaturę zbiornikową, detektory gazu, manometry, śrubunki, złączki i redukcje, a także inne pozostałe elementy.

Reduktory w instalacji zbiornikowej LPG

Reduktor odpowiedzialny jest za utrzymanie stałego ciśnienia wyjściowego podanego na tabliczce znamionowej reduktora, niezależnie od wahań ciśnienia wejściowego oraz zmian przepływu i temperatur w zakresie ustalonych granic.

Reduktor może być także wyposażony w wydmuchowy zawór bezpieczeństwa PRV, który chroni podłączone urządzenie odbiorcze przed niedopuszczalnie wysokim ciśnieniem.

Armatura zbiornikowa instalacji LPG

Wśród elementów armatury można znaleźć między innymi różnego typu i zastosowania zawory. Przykładem takim może być zawór wlewowy będący podwójnym zaworem zwrotnym wyposażonym w wewnętrzny stożek uszczelniający oraz metalowy talerz odbijający. W zaworze tym zaślepka zamykająca jest połączona na stałe z obudową zaworu za pomocą plastikowej pętli. Dodatkowe uszczelnienie przy dokręcanej zaślepce uzyskuje się poprzez zastosowanie dodatkowej uszczelki. Przyłącze jest ponadto zaopatrzone w otwór odciążający, który zaczyna działać dopiero po poluzowaniu klapki zamykającej.

Detektory w instalacji zbiornikowej LPG

Detektor gazu jest urządzeniem przeznaczonym do wykrywania obecności gazów wybuchowych. Sygnalizator gazu może wykrywać metan, propan i butan, a także ich mieszanki. Urządzenie dostępne jest w zestawie z elektrozaworem pozwalającym automatycznie odciąć dopływ gazu w momencie uruchomienia alarmu.

Montaż instalacji zbiornikowej LPG

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić produkty pod kątem ewentualnych uszkodzeń w trakcie transportu, a także kompletności zestawu. Samego montażu powinna dokonywać wyspecjalizowana firma i pracownicy o odpowiednich kwalifikacjach. Wszelkie wskazówki dotyczące instalacji zawarte są w odpowiedniej instrukcji obsługi i montażyści powinni się do nich bezwzględnie stosować. Tylko prawidłowo przeprowadzony montaż może zagwarantować bezproblemowe działanie całej instalacji.

Po wykonanym montażu należy przeprowadzić kontrolę szczelności całej instalacji:

 • zamknąć całą armaturę odcinającą podłączonych urządzeń odbiorczych.
 • powoli otworzyć zawór poboru lub zawór butli z gazem.
 • jeśli przy urządzeniu odbiorczym znajduje się urządzenie zabezpieczające (np.SBS, EFV), należy je zwolnić podczas kontroli szczelności.
 • spryskać wszystkie złącza środkiem wg EN 14921
 • sprawdzić szczelność, obserwując czy nie tworzą się pęcherzyki środka pieniącego.

Użytkowanie i konserwacja instalacji zbiornikowej

Użytkowanie

Bezpośrednio po montażu i pozytywnej próbie szczelności instalacja jest gotowa do użytkowania. Należy pamiętać, że każdy element instalacji butlowej LPG powinien być stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem oznacza każde inne użycie, wykraczające poza zakres stosowania zgodnego z przeznaczeniem zalicza się do nich np.:

 • zastosowanie innych mediów, wartości ciśnienia,
 • zastosowanie gazów w fazie płynnej,
 • montaż przeciwnie do kierunku przepływu,
 • używanie niezgodnych przewodów elastycznych,
 • zmiany w produkcie lub jego części,
 • stosowanie wewnątrz budynków,
 • użytkowanie w temperaturach otoczenia odbiegających od przewidzianych.

Konserwacja

Prawidłowo zamontowane, a także użytkowane we właściwy sposób urządzenie nie wymaga konserwacji.

W razie pojawienia się jakichkolwiek oznak zużycia lub uszkodzenia produktu bądź jego części należy element wymienić, stosując się do wszystkich zaleceń dotyczących montażu, a także próby szczelności i uruchamiania zawartych w dostarczonej instrukcji obsługi.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, specjaliście firmy GOK odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące instalacji zbiornikowej LPG, a także jej montażu i użytkowania.

Obsługa Klienta

pn-pt. 8.00 - 16.00 
email: [email protected]

ul. Traugutta 126
63-400 Ostrów Wlkp.
NIP: 622-24-90-580, BDO: 000110359
Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000167508
Kapitał Zakładowy 100.000 PLN
© 2022 GOK Polska | realizacja i wdrożenie KamikStudio
chevron-down