KOMPONENTY | ROZWIĄZANIA | SYSTEMY:

Wybierz kategorie:

Węże

Wyświetlanie 1–16 z 23 wyników

Węże są jednym z równie ważnych elementów instalacji gazowej. Szczelne i dokładne połączenie poszczególnych części składowych sprawia, że całość działa efektywnie, ale też przede wszystkim bezpiecznie dla użytkowników. Dlatego też w GOK stawiamy przede wszystkim na jakość naszych produktów. Długoletnie doświadczenie i współpraca z najlepszymi w swojej branży pozwala nam na oferowanie najwyższej jakości.

Węże

Węże średniego ciśnienia służą w instalacji do podłączania armatury i urządzeń, butli gazowej i reduktora ciśnienia, a także butli do przełączników bądź rozbudowy instalacji butlowych. Przykładem jest Wąż gazowy 1/4 LH-UEM x RST 8 × 600 PS 10 bar MS. Są one elastyczne, a jednocześnie solidne i bardzo wytrzymałe. Ze względu na elementy przyłączeniowe wykonane z mosiądzu węże są odporne na korozję. Dzięki dołączonej przywieszce klient zawsze doskonale wie, kiedy upływa termin wymiany węży.

Montaż

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić, czy elementy nie uległy uszkodzeniu podczas transportu. Wszystkie części stosowane w instalacjach gazów płynnych muszą posiadać odpowiednie dopuszczenia lub powinny być sprawdzone. Należy przestrzegać danych technicznych, w szczególności danych dotyczących nominalnego ciśnienia oraz wydajności. W celu zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania oraz zachowania gwarancji należy przestrzegać instrukcji obsługi. Co ważne montaż powinni przeprowadzać wykwalifikowani pracownicy profesjonalnej firmy.

Kontrola szczelności

Przed pierwszym uruchomieniem, po zmianie butli, a także po dłuższym postoju należy przeprowadzić kontrolę szczelności instalacji. W tym celu należy zamknąć wszystkie zawory odcinające i otworzyć zawór butli lub zbiornika. Następnie należy nacisnąć przycisk zabezpieczenia przed pęknięciem węża, aż do momentu wyrównania ciśnienia w wężu.

Następnie należy sprawdzić szczelność wszystkich połączeń, używając aerozolu do szukania nieszczelności lub innego odpowiedniego środka pieniącego się. Bezwzględnie zabrania się używania otwartego płomienia do kontroli szczelności.

Uruchomienie

 • Sprzęt można uruchamiać tylko w odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach lub na wolnym powietrzu.
 • Uruchomienie następuje poprzez powolne otwarcie zaworu butli, przy zamkniętych zaworach urządzenia użytkowanego, oraz równoczesne naciśnięcie przycisku na zabezpieczeniu przed pęknięciem węża do momentu, aż nastąpi wyrównanie ciśnienia w wężu.
 • Otworzyć zawór regulacyjny przekręcając w lewo i zapalić płomień kontrolny palnika.
 • Dźwignię nacisnąć i za pomocą zaworu regulacyjnego nastawić odpowiednią wielkość płomienia pracy.

Użytkowanie

Co ważne, produkt należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem. Nieprawidłowe użytkowanie to każde użycie, wykraczające poza zakres stosowania zgodnego z przeznaczeniem:

 • zastosowanie innych mediów, wartości ciśnienia
 • zastosowanie gazów w fazie ciekłej
 • zmiany dokonywane w produkcie lub jego części
 • użytkowanie w temperaturach otoczenia odbiegających od przewidzianych (te podane są w instrukcji)

Ważne! Wypływający gaz jest łatwopalny! Może spowodować wybuch, ciężkie poparzenia w przypadku bezpośredniego kontaktu ze skórą. Bezwzględnie należy:

 • kontrolować regularnie szczelność połączeń
 • zamknąć niezwłocznie instalację w przypadku stwierdzenia zapachu gazu lub nieszczelności
 • usunąć z sąsiedztwa instalacji materiały łatwopalne i urządzenia elektryczne
 • przestrzegać obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa.

Wszelkie wskazówki bezpieczeństwa znajdują się w dołączonej instrukcji. Należy się z nimi zapoznać i bezwzględnie się do nich stosować.

Konserwacja i wymiana

Prawidłowo zamontowany produkt nie wymaga konserwacji.

W trakcie użytkowania dobrze jest przeprowadzać regularnie kontrolę wzrokową. Dotyczy ona stanu zewnętrznego węża. Wymiana jest konieczna, jeśli zaobserwujesz następujące braki, np.:

 • miejsca nieszczelne, przecieki, pory
 • zarysowania, wgłębienia, pęcherze, odkształcenia, wąż porowaty,
 • niedopuszczalne rozciągnięcie,
 • niedopuszczalne skręcenie wokół osi wzdłużnej
 • korozja węża/armatury

W przypadku oznak zużycia, zniszczenia produktu lub jego części należy go wymienić. Przy tej czynności należy postępować zgodnie z krokami montaż i kontrola szczelności. Ważne jest też to, by regularnie kontrolować wzrokowo całą instalację, by w porę zauważyć ewentualne uszkodzenia czy zużycia.

Aby zapewnić prawidłowe działanie instalacji w normalnych warunkach eksploatacji, zaleca się w razie potrzeby wymianę części urządzenia ulegających zużyciu lub starzeniu, takich jak regulatory ciśnienia, węże, zawory odcinające. Uszczelnienie przyłącza na wejściu, należy wymieniać po każdej wymianie butli. Wymiana jest też konieczna również, jeśli uszczelka jest uszkodzona lub przyłącze straciło szczelność. W przypadku węży należy je wymienić przed upływem daty ważności podanej na zawieszce.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące gumowych węży gazowych bądź pozostałych elementów i produktów znajdujących się w asortymencie GOK, skontaktuj się z nami. Nasi pracownicy udzielą Ci wszelkich niezbędnych informacji.

 

Obsługa Klienta

pn-pt. 8.00 - 16.00 
email: [email protected]

ul. Traugutta 126
63-400 Ostrów Wlkp.
NIP: 622-24-90-580, BDO: 000110359
Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000167508
Kapitał Zakładowy 100.000 PLN
© 2022 GOK Polska | realizacja i wdrożenie KamikStudio
chevron-down