KOMPONENTY | ROZWIĄZANIA | SYSTEMY:

Wybierz kategorie:

Reduktory butlowe i zawory

Wyświetlanie wszystkich wyników: 8

Reduktory butlowe i zawory

Reduktory butlowe oraz zawory to elementy odpowiadające nie tylko za sprawne, ale przede wszystkim bezpieczne funkcjonowanie instalacji gazowych. Wieloletnie doświadczenie i ciągłe udoskonalanie technologii pozwala nam oferować klientom najwyższą jakość produktów dostępnych za pośrednictwem GOK.

Instalacje butlowe LPG

Stale zwiększająca się świadomość ekologiczna, a także czynniki ekonomiczne skłaniają coraz liczniejszą grupę inwestorów do decydowania się na gazowe źródła ogrzewania. Wiele miejsc wciąż nie ma możliwości podłączenie się do miejskiej sieci gazowej, jednak nie przekreśla to ich możliwości wyboru tego typu ogrzewania. Alternatywą są instalacje zbiornikowe i butlowe zasilane LPG. Jeśli ze względów finansowych i estetycznych nie chcesz montować dużego zbiornika na swoim podwórku, instalacja butlowa jest dla Ciebie doskonałym wyborem.

Reduktor ciśnienia

Reduktor ciśnienia to element w instalacji, który utrzymuje stałe ciśnienie wyjściowe niezależnie od wahań ciśnienia wejściowego (ciśnienia butli lub zbiornika z gazem) oraz zmian przepływu i temperatur w zakresie ustalonych granic.

Reduktor niskiego lub średniego ciśnienia (max ΔP = 5 mbar), w wersji regulowanej, lub ustawionej na stałe, przeznaczony jest do butli gazowych lub systemów przewodów gazowych zasilanych ze zbiornika. Zadaniem reduktora jest regulacja ciśnienia na odpowiednie dla podłączonego urządzenia odbiorczego. Jeżeli odbiornikiem jest kocioł gazowy przeznaczony do ogrzewania domów – najczęściej ciśnieniem nominalnym pracy jest 37 lub 50 mbar.

Zalety i wyposażenie reduktora

 • Manometr: produkt może być wyposażony w manometr do wskazywania ciśnienia wejściowego i kontroli szczelności.
 • Zabezpieczenie przed owadami.
 • Wydmuchowy zawór bezpieczeństwa PRV: zamontowane w regulatorze ciśnienia i samoczynnie działające urządzenie zabezpieczające o ograniczonej przepustowości, które chroni podłączone urządzenie odbiorcze przed niedopuszczalnie wysokim ciśnieniem. Jeżeli po stronie wyjściowej powstanie niedopuszczalnie wysokie ciśnienie, np. w wyniku wysokiej temperatury, zawór PRV otworzy się i wydmucha nadciśnienie przez otwór oddechowy. Po redukcji ciśnienia zawór PRV zamknie się samoczynnie. Jeżeli urządzenie do redukcji ciśnienia z zaworem PRV zostanie zamontowane w budynku, pod zadaszeniem lub w innej strefie potencjalnego zagrożenia, należy do otworu oddechowego produktu podłączyć przewód spustowy i wyprowadzić go na zewnątrz.

Przełącznik

Przykładem przełącznika jest automatyczny przełącznik AUV PS 16 bar. Automatyczne przełączniki AUV stosowane są w instalacjach wielobutlowych do zasilania reduktora 2. stopnia. Przełącznik pełni jednocześnie funkcję reduktora 1 stopnia.

 • Automatyczne przełączanie na butle po stronie rezerwowej po opróżnieniu butli po stronie roboczej.
 • Wymiana butli jest możliwa bez przerywania pracy.
 • Pobór gazu odbywa się wyłącznie na zmianę z obu stron.
 • Wskaźnik strony, z której pobierany jest gaz oraz opróżnienia butli.
 • Zawory zwrotne wbudowane w króćcu wejściowym zapobiegają przypadkowemu wyciekowi gazu podczas wymiany butli.
 • Równomierne zasilanie gazem dzięki optymalnemu wykorzystaniu gazu z butli.

Montaż i kontrola szczelności reduktora i przełącznika

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić kompletność zestawu, a także ewentualnie uszkodzenia powstałe w trakcie transportu. Sam montaż powinien być przeprowadzany jedynie przez wyspecjalizowaną firmę i odpowiednio wykwalifikowane osoby według wskazówek zawartych w instrukcji. Warunkiem niezawodnego działania jest prawidłowa instalacja z zachowaniem obowiązujących zasad technicznych dotyczących planowania, budowy i eksploatacji urządzenia.

Zalecany jest też montaż filtra gazu przed reduktorem ciśnienia. W gazie płynnym mogą pojawiać się ciała obce, np. zanieczyszczenia. Od określonej wielkości są one wychwytywane przez filtr. Gdy filtr nie jest zamontowany, zwiększa się zużycie delikatnych elementów konstrukcyjnych, co może prowadzić nawet do uszkodzenia instalacji gazu płynnego.

Bezpośrednio po montażu należy przeprowadzić kontrolę szczelności. Jest to również etap, który muszą wykonywać wykwalifikowane osoby według wskazówek zawartych w instrukcji. Podczas kontroli należy:

 • Zamknąć całą armaturę odcinającą podłączonych urządzeń odbiorczych.
 • Powoli otworzyć zawór poboru lub zawór butli z gazem.
 • Jeśli przy urządzeniu odbiorczym znajduje się urządzenie zabezpieczające (np.SBS, EFV), należy je zwolnić podczas kontroli szczelności.
 • Spryskać wszystkie złącza środkiem wg EN 14921
 • Sprawdzić szczelność, obserwując czy nie tworzą się pęcherzyki środka pieniącego.

Wymiana i konserwacja reduktora i przełącznika

W przypadku pojawienia się oznak nieprawidłowości w trakcie działania należy sprawdzić dokładnie kroki postępowania w instrukcji. Zostały tam opisane ewentualne środki zaradcze, które można wykonać samodzielnie. W przypadku oznak zużycia czy zniszczenia produktu lub jego części należy je wymienić. Przy takiej wymianie należy postępować dokładnie tak samo, jak w przypadku montażu, kontroli szczelności i uruchamiania. Wszelkie informacje są również dostępne w instrukcji dołączanej do produktu.

Aby zapewnić prawidłowe działanie instalacji w normalnych warunkach eksploatacji, zaleca się w ramach potrzeby wymianę części ulegających zużyciu lub starzeniu przed upływem 10 lat od daty produkcji.

Prawidłowo zamontowany i obsługiwany produkt nie wymaga konserwacji.

W razie wszelkich pytań i wątpliwości, pracownicy GOK udzielą wszelkich informacji dotyczących produktów i urządzeń.

Obsługa Klienta

pn-pt. 8.00 - 16.00 
email: [email protected]

ul. Traugutta 126
63-400 Ostrów Wlkp.
NIP: 622-24-90-580, BDO: 000110359
Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000167508
Kapitał Zakładowy 100.000 PLN
© 2022 GOK Polska | realizacja i wdrożenie KamikStudio
chevron-down