KOMPONENTY | ROZWIĄZANIA | SYSTEMY:

Wybierz kategorie:

Węże

Wyświetlanie 1–16 z 52 wyników

Węże

Węże służą w instalacjach do łączenia ze sobą poszczególnych elementów armatury. Dobrej jakości wąż będzie gwarantem szczelnego łączenia. W GOK znajdziesz wybór wysokiej jakości węży.

Węże

Wśród dostępnych węży znajdziesz Wąż wysokiego ciśnienia KLF x M20x1,5 x 750 SBS. Caramatic ConnectDrive — wąż wysokiego ciśnienia z zabezpieczeniem w przypadku pęknięcia węża, do podłączania na zaworze butli i do podłączenia wszystkich montowanych na ścianie reduktorów niskiego ciśnienia z wejściem M20 zew. x 1,5, w szczególności do ogrzewania podczas jazdy.

Wąż wysokiego ciśnienia

 • do podłączania armatury, urządzeń odbiorczych i przewodów rurowych
 • do podłączania butli gazowej i reduktora ciśnienia
 • do podłączenia butli gazowych do przełączników lub rozbudowy instalacji butlowych

Budowa

Poszczególne elementy oraz oznaczenia, które znajdują się na wężu wysokiego ciśnienia

 • przyłącze 1
 • przyłącze 2
 • materiał, z którego wykonany jest wąż
 • tuleja wciskana
 • oznaczenie producenta materiału, z którego wykonany jest wąż
 • norma UE materiału
 • klasa ciśnienia
 • średnica wewnętrzna w mm
 • najwyższe ciśnienie robocze w bar
 • GAZ: propan/butan jako rodzaj gazu
 • najniższa temperatura otoczenia w °C
 • rok produkcji materiału, z którego wykonany jest wąż
 • numer ewidencyjny certyfikatu badania prototypu DVGW
 • numer serii
 • opcjonalna uszczelka w przyłączach

Czynniki robocze

Wąż przeznaczony jest wyłącznie do zastosowania w instalacjach z butanem lub propanem oraz ich mieszanką w fazie gazowej.

Ważne! Wypływający gaz płynny jest łatwopalny. Może spowodować wybuch, ciężkie poparzenia w przypadku bezpośredniego kontaktu ze skórą.

 • Kontroluj regularnie szczelność połączeń.
 • Zamknij niezwłocznie instalację w przypadku stwierdzenia zapachu gazu lub nieszczelności.
 • Usuń z sąsiedztwa instalacji materiały łatwopalne i urządzenia elektryczne.
 • Przestrzegaj obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa.

Miejsce instalacji

 • w instalacjach zasilania gazem ciekłym w nieregulowanym zakresie ciśnienia o wartości do 30 barów
 • bezpośrednio do butli gazowej (przyłącze zaworu butli z gazem)

miejsce eksploatacji

 • nie należy instalować w obszarach, w których temperatury przekraczają 50°C lub poniżej -20°C
 • na zewnątrz w miejscu chronionym przed warunkami atmosferycznymi
 • na zewnątrz, w miejscu chronionym przed słońcem
 • szafka na butle, koniecznie z wentylacją.

Montaż

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić, czy produkt nie uległ uszkodzeniu w trakcie transportu.

W instrukcji znajdziesz dokładny opis montażu wraz z określeniem prawidłowej pozycji montażowej.

Kontrola szczelności

Przed uruchomieniem należy sprawdzić przyłącza pod kątem szczelności. Do kontroli nie wolno stosować otwartego płomienia.

 • Zamknąć całą armaturę odcinającą podłączonych urządzeń odbiorczych
 • Powoli otworzyć zawór poboru lub zawór butli z gazem
 • Jeśli przy podłączonym urządzeniu znajduje się urządzenie zabezpieczające (np. SBS, EFV), należy je zwolnić podczas kontroli szczelności
 • Spryskać wszystkie złącza środkiem pieniącym wg EN 14291 (np. sprayem do lokalizowania nieszczelności)
 • Sprawdzić szczelność, obserwując, czy nie tworzą się pęcherzyki środka pieniącego.

Jeśli powstają kolejne pęcherzyki, należy dokręcić przyłącza. Jeśli nie da się usunąć nieszczelności, produktu nie wolno eksploatować i należy go wymienić.

Użytkowanie

Co ważne, produkt należy użytkować zgodnie z przeznaczenie. Nieprawidłowe użytkowanie to każde użycie, wykraczające poza zakres stosowania zgodnego z przeznaczeniem:

 • zastosowanie innych mediów, wartości ciśnienia
 • zastosowanie gazów w fazie ciekłej
 • zmiany dokonywane w produkcie lub jego części
 • użytkowanie w temperaturach otoczenia odbiegających od przewidzianych (te podane są w instrukcji)

Obsługa i konserwacja

W trakcie eksploatacji wąż nie wymaga obsługi.

Prawidłowo zamontowany i obsługiwany produkt nie wymaga konserwacji.

Wymiana

W trakcie użytkowania dobrze jest przeprowadzać regularnie kontrolę wzrokową. Dotyczy ona stanu zewnętrznego węża. Wymiana jest konieczna, jeśli zaobserwujesz następujące braki, np.:

 • miejsca nieszczelne, przecieki, pory
 • zarysowania, wgłębienia, pęcherze, odkształcenia, wąż porowaty,
 • niedopuszczalne rozciągnięcie,
 • niedopuszczalne skręcenie wokół osi wzdłużnej
 • korozja węża/armatury

W przypadku zużycia, zniszczenia produktu lub jego części należy go wymienić. Przy tym procesie należy postępować tak samo jak przy montażu, kontroli szczelności i uruchamianiu.

Aby zapewnić prawidłowe działanie instalacji w normalnych warunkach eksploatacji, zaleca się w razie potrzeby wymianę części urządzenia ulegających zużyciu lub starzeniu, takich jak regulatory ciśnienia, węże, zawory odcinające. Uszczelnienie przyłącza na wejściu, należy wymieniać po każdej wymianie butli. Wymiana jest też konieczna również, jeśli uszczelka jest uszkodzona lub przyłącze straciło szczelność.

Ważne! W każdym przypadku wąż należy wymienić przed upływem daty ważności podanej na wężu.

W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących oferowanych produktów zapraszamy do kontaktu. Nasi pracownicy udzielą wszelkich informacji na temat węży i instalacji caravaningowych, a także innych produktów.

 

Obsługa Klienta

pn-pt. 8.00 - 16.00 
email: [email protected]

ul. Traugutta 126
63-400 Ostrów Wlkp.
NIP: 622-24-90-580, BDO: 000110359
Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000167508
Kapitał Zakładowy 100.000 PLN
© 2022 GOK Polska | realizacja i wdrożenie KamikStudio
chevron-down