KOMPONENTY | ROZWIĄZANIA | SYSTEMY:

Wybierz kategorie:

Systemy do zbiorników bezciśnieniowych

Wyświetlanie wszystkich wyników: 14

Systemy, których zadaniem jest monitorowanie zawartości zbiorników ciśnieniowych, są jednymi z niezwykle ważnych elementów całości instalacji. Dają one użytkownikom możliwość na odpowiednio wczesne reakcje w przypadku opróżnienia się zbiornika bądź uszkodzenia, którego efektem jest wyciek medium. Dzięki temu możliwe jest efektywne, ale też przede wszystkim bezpieczne zarządzanie takim zbiornikiem. Do niedawna użytkownicy mieli problemy z precyzyjnym określeniem, tego, ile gazu pozostało w zbiorniku. Dzięki upowszechnieniu się systemów monitorowania wyeliminowano ten problem. W GOK wiemy, że wysoka jakość poszczególnych elementów daje dobrze i sprawnie działającą instalację, dlatego też u nas znajdziesz systemy do monitorowania od najlepszych producentów.

Zbiorniki bezciśnieniowe

Zbiorniki bezciśnieniowe charakteryzują się brakiem wewnętrznego ciśnienia. Oznacza to, że medium znajdujące się wewnątrz nie są przechowywane pod ciśnieniem wewnątrz zbiornika. Zamiast tego, zbiornik bezciśnieniowy służy do przechowywania substancji w warunkach normalnego ciśnienia atmosferycznego. Tego typu zbiorniki są często stosowane do przechowywania cieczy, np. wody, olejów, płynów chłodzących czy paliwa. Mogą też występować w różnych kształtach i rozmiarach, a także są wykonywane z różnych materiałów, np. tworzywa sztuczne, stal nierdzewna czy aluminium.

W przemyśle spożywczym i farmaceutycznym zbiorniki bezciśnieniowe są stosowane do przechowywania i transportu różnych płynów, w tym składników spożywczych i leków. W przemyśle chemicznym i petrochemicznym są one wykorzystywane do przechowywania i transportu kwasów, zasad i innych substancji chemicznych.

Zbiorniki bezciśnieniowe są dość powszechnie wykorzystywane w różnych branżach, np. przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym czy chemicznym. Dla ich użytkowników ważne jest między innymi ich wysokie bezpieczeństwo – nie ma w nich ciśnienia, które mogłoby spowodować ewentualne uszkodzenia lub wycieki. Dodatkowo są one łatwiejsze dla nich w konserwacji, gdyż nie wymagają regularnego sprawdzania ciśnienia i kalibracji. Tego typu zbiorniki są też bardziej elastyczne w zakresie projektowania i konstrukcji. Mogą być wykonane z różnych materiałów, nawet w nietypowych kształtach i rozmiarach, w zależności od potrzeb.

Systemy do zbiorników bezciśnieniowych

Przykładem tego typu systemu jest SmartBox Mini IP. Jest to elektroniczny zdalny poziomowskaz do zbiorników bezciśnieniowych. W jego skład wchodzi wskaźnik cyfrowy z elektronicznym interfejsem dla mechanicznego wskaźnika poziomu napełnienia typ FSA-E.

Poziom napełnienia zbiornika wyznacza się na podstawie pomiaru wysokości napełnienia za pomocą pływaka. Przy użyciu elektronicznego interfejsu wartość pomiarowa urządzenia FSA-E zostaje przesłana kablem przyłączeniowym do wskaźnika cyfrowego. SmartBox MINI, przeliczona na ustawioną wartość wyjściową i wyświetlona na wyświetlaczu.

Czynniki robocze

Produkt może być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem w nośnikach eksploatacyjnych takich jak:

 • olej opałowy,
 • olej opałowy BIO,
 • onej napędowy,
 • zużyty olej,
 • FAME,
 • olej roślinny,
 • deszczówka,
 • roztwór mocznika,
 • inne płyny niepalne, mogące zanieczyścić wodę.

Montaż

Przed samym przystąpieniem do montażu należy sprawdzić dokładnie produkt pod kątem możliwych uszkodzeń transportowych, a także kompletności zestawu. Sam montaż i rozruch, ale też regularną konserwację należy powierzyć osobom o odpowiednich kwalifikacjach i specjalistycznej wiedzy. Wszelkie wskazówki dotyczące montażu i obsługi są zawarte w instrukcji obsługi dołączonej do produktu i dostarczanej wraz z nim.

Warunkiem niezawodnego działania jest prawidłowa instalacja z zachowaniem obowiązujących zasad technicznych dotyczących planowania, budowy i eksploatacji całego urządzenia.

Wskaźnik został wyposażony w obudowę do montażu na ścianie. Użytkuje się go z zamkniętą pokrywą obudowy. Instalację i uruchomienie przeprowadza specjalista-instalator przy otwartym wskaźniku.

Uruchomienie

Urządzenie ustawia się jednorazowo podczas jego uruchomienia. Samo uruchomienie wskaźnika cyfrowego następuje po podłączeniu kabla przyłączeniowego i włożeniu baterii. Po uruchomieniu wskaźnik cyfrowy pracuje w trybie wyświetlania. Komunikat pojawia się na 16-cyfrowym, jednowierszowym wyświetlaczu LCD. Wyświetlacz ten ma podświetlane tło, co zapewnia użytkownikowi lepszą czytelność we wszystkich warunkach oświetleniowych.

Konserwacja i naprawa

Wymiana baterii:

 • Odkręcić śrubę pokrywy obudowy, wyjąć rozładowane baterie ze wskaźnika i włożyć nowe baterie do wskaźnika zwracając jednocześnie uwagę na właściwą polaryzację.
 • Ponownie zamontować pokrywę obudowy przy użyciu śruby.
 • Co ważne, wymiana baterii nie prowadzi do utraty zapisanych danych.

W instrukcji znajdują się kroki, które pomagają usunąć ewentualne usterki. Jeśli nie działają i nie prowadzą do prawidłowego ponownego uruchomienia, należy wysłać produkt do producenta w celu przeprowadzenia kontroli. Ważne! Nieuprawnione osoby nie powinny ingerować w zamontowaną instalację.

W razie pytań lub jakichkolwiek wątpliwości dotyczących naszych produktów zapraszamy do kontaktu. Nasi pracownicy z pewnością udzielą niezbędnych informacji.

Obsługa Klienta

pn-pt. 8.00 - 16.00 
email: [email protected]

ul. Traugutta 126
63-400 Ostrów Wlkp.
NIP: 622-24-90-580, BDO: 000110359
Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000167508
Kapitał Zakładowy 100.000 PLN
© 2022 GOK Polska | realizacja i wdrożenie KamikStudio
chevron-down