KOMPONENTY | ROZWIĄZANIA | SYSTEMY:

Wybierz kategorie:

Detekcja wycieku

Wyświetlanie wszystkich wyników: 11

Detektory wycieku są elementami, które powinny znaleźć się w każdej instalacji. Dzięki ich działaniu można w porę zapobiec nadmiernemu wyciekaniu mediów, co pozwoli nie tylko na oszczędności finansowe, ale też podniesie bezpieczeństwo całej instalacji. W GOK znajdziesz detekcje zarówno mokre, jak i suche. Doświadczenie, a także współpraca z najlepszymi partnerami pozwala na oferowanie wysokiej jakości produktów.

Detekcja

Na początku warto dokładnie wyjaśnić, czym jest sama detekcja. Otóż detekcja to odnajdywanie, wykrywanie i odszukiwanie czegoś. W naukach ścisłych, takich jak chemia czy fizyka, pojęcie "detekcja" odnosi się do wykrywania sygnałów elektrycznych, promieniować, a także ruchów, np. cząsteczek.

Detektor

Detektor jest urządzeniem, które służy do wykrywania, czyli właśnie detekcji, a także ewentualnej rejestracji. Samej detekcji mogą podlegać różnorodne obiekty, zjawiska, ale także parametry techniczne. Detektory są stosowane w sytuacji, gdy badany sygnał nie może być zarejestrowany bezpośrednio przy użyciu zmysłów człowieka. Urządzenia te są używane też, gdy są składowym elementem urządzenia automatycznie reagującego na nadejście sygnału bądź, gdy wymagana jest bezobsługowa rejestracja sygnałów, Samo urządzenie, jakim jest detektor, zamienia wykrywany sygnał na formę możliwą do obserwacji lub rejestracji.

Detekcja wycieku

Detektory wycieków instalacji gazowych to narzędzie, które umożliwia znajdowanie uszkodzeń i rozszczelnień instalacji gazowej w łatwy i szybki sposób. Do niedawna ich funkcja była przez wiele osób bagatelizowana. W GOK znajdziesz urządzenia do detekcji suchej i mokrej.

Przykładem urządzenia z pierwszej kategorii jest LWG2000 sygnalizator przecieku zbiornika, sonda 5 m PL. Jest to sygnalizator wycieków składający się z urządzenia sygnalizującego, które w sposób optyczny i akustyczny sygnalizuje wyciek cieczy w urządzeniu retencyjnym, a także z sondy zanurzanej w wykrywanym czynniku roboczym. Urządzenie sygnalizujące i sonda są połączone przewodem. Wyciek cieczy zagrażających wodzie lub wody nieprzeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz przedostanie się cieczy do urządzenia retencyjnego, sygnalizowane są automatycznie.

Przykładem produktu z tej drugiej kategorii jest LAG2000A Polska wersja do strefy EX. Urządzenie wyświetlające typu LAG 2000A stanowi część sygnalizatora nieszczelności działającego na zasadzie mokrej detekcji, który jest przeznaczony do zbiorników dwuściennych do magazynowania, napełniania oraz przeładowywania cieczy zagrażających bezpieczeństwu wód gruntowych. Najogólniej rzecz ujmując, nieszczelności w przestrzeni dozorowanej zbiornika wykrywane są poprzez spadek poziomu cieczy sygnalizacji nieszczelności. Alarm zgłaszany jest za pomocą wyświetlacza optycznego oraz akustycznie.

Montaż

Planując montaż detektora, należy zapoznać się ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi, która dostarczana jest wraz z urządzeniem. Przed samą instalacją należy też sprawdzić kompletność zestawu oraz skontrolować ewentualne uszkodzenia powstałe w trakcie transportu.

Co ważne, montaż powinny przeprowadzać wyspecjalizowane osoby, czyli posiadające odpowiednie kwalifikacje. Wszelkie informacje dotyczące instalacji znajdują się w instrukcji obsługi dostarczanej wraz z urządzeniem. Montażyści w trakcie pracy powinni bezwzględnie stosować się do wskazówek zawartych w instrukcji, Warunkiem niezawodnego działania jest prawidłowa instalacja z zachowaniem obowiązujących zasad technicznych dotyczących planowania, budowy i eksploatacji całego urządzenia.

Użytkowanie

Należy bezwzględnie pamiętać, że urządzenia powinny być użytkowane jedynie zgodnie z tym, do czego są przeznaczone. Niewłaściwym użytkowaniem jest każde inne użycie, wykraczające poza zakres użytkowania zgodnego z przeznaczeniem urządzenia, np.:

  • zastosowanie innych czynników roboczych,
  • zmiany w produkcie lub jego części,
  • montaż w zbiornikach innych niż opisane lub w takich, które nie spełniają stosownych wymogów ustawowych i technicznych,
  • montaż w kilku zbiornikach,
  • montaż w dwuściennych przewodach rurowych,
  • montaż w zbiornikach ciśnieniowych,
  • nieprzestrzeganie warunków otoczenia, które wyszczególnione są w pkt "dane techniczne" w instrukcji obsługi.

Konserwacja

Sygnalizator nieszczelności musi być kontrolowany przynajmniej raz w roku lub po konserwacjach bądź naprawach przeprowadzanych przez wyspecjalizowaną firmę, lub przez pracowników ze specjalnymi kompetencjami.

Najczęściej pojawiające się ewentualne usterki oraz sposoby ich naprawy znajdują się w punkcie "usuwanie usterek" w instrukcji obsługi urządzenia.

Jeśli jednak działania wymienione w tym punkcie nie prowadzą do prawidłowego ponownego uruchomienia, a także nie nastąpił błąd w doborze, należy wysłać produkt do producenta w celu przeprowadzenia kontroli. Osoby nieuprawnione nie powinny samodzielnie diagnozować i naprawiać urządzenia.

W razie pojawienia się pytań lub jakichkolwiek wątpliwości dotyczących oferowanych przez nas produktów zapraszamy do kontaktu. Nasi pracownicy z pewnością udzielą niezbędnych informacji.

Obsługa Klienta

pn-pt. 8.00 - 16.00 
email: [email protected]

ul. Traugutta 126
63-400 Ostrów Wlkp.
NIP: 622-24-90-580, BDO: 000110359
Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000167508
Kapitał Zakładowy 100.000 PLN
© 2022 GOK Polska | realizacja i wdrożenie KamikStudio
chevron-down