KOMPONENTY | ROZWIĄZANIA | SYSTEMY:

Wybierz kategorie:

Reduktory i zawory

Wyświetlanie wszystkich wyników: 15

Reduktor jest niezwykle ważnym elementem instalacji gazowej na pokładzie każdej łodzi. Jednak, by działał on efektywnie, musi być produktem wysokiej jakości. Tylko taki da Ci pewność działania i poczucie bezpieczeństwa. Dlatego w GOK stawiamy na sprawdzone rozwiązania, by dostarczać Wam najlepsze produkty.

Reduktor

Przy zastosowaniu instalacji gazu płynnego obowiązuje zasada – brak reduktora ciśnienia to brak energii. Z tego też powodu reduktor jest elementem kluczowym dla instalacji. A jego jakość i ochrona elementów istotnych dla bezpieczeństwa jest w GOK najwyższym priorytetem.

Co istotne, każdy reduktor wyposażony jest w wydmuchowy zawór bezpieczeństwa PRV lub dwustopniowe zabezpieczenie przed nadciśnienie S2SR.

Reduktory ciśnienia przeznaczone dla żeglugi mają specjalną powłokę lakierniczą, która ma za zadanie chronić przed korozją. Właściwość ta sprawdzana jest specjalnym badaniem we mgle solnej. Reduktor jest przez minimum 16 godzin opryskiwany roztworem zawierającym sól. Badanie zakończone jest pozytywnie tylko jeśli nie został przekroczony maksymalny dopuszczalny stopień korozji. Dzięki tym wyśrubowanym wymaganiom reduktor wytrzyma co najmniej sześć lat intensywnych obciążeń. Po tym czasie należy go wymienić.

Zadaniem tego produktu jest utrzymywanie stałego ciśnienie wyjściowego, niezależnie od wahań ciśnienie wejściowego (ciśnienia w butli z gazem) oraz zmian przepływu i temperatur w zakresie ustalonych granic. Przykładem takiego produktu jest Reduktor 0,8 kg/h 30 mb KLF x 1/4 LH z man. marine, czyli reduktor niskiego ciśnienia do podłączania do butli gazowych, do regulacji ciśnienia nominalnego wymaganego przez urządzenie gazowe.

Budowa

Reduktor składa się z następujących elementów:

 • przyłącze na wejściu,
 • przyłącze na wyjściu,
 • opcjonalnie manometr,
 • zatyczka odpowietrzająca,
 • opcjonalnie termiczny zawór odcinający,
 • czujnik kontrolny przepływu EFV (SBS),
 • otwór odpowietrzający RST 8 mm.

Zalety i wyposażenie

Manometr – produkt może być wyposażony w manometr do wskazywania ciśnienia wejściowego i kontroli szczelności.

Termiczny zawór odcinający "T" (TAE) – w przypadku temperatur powyżej +100°C aktywuje się termiczny zawór odcinający "T" (TAE) i samoczynnie odcina dopływ gazu. PO zadziałaniu zaworu produkt przestaje działać i należy go wymienić.

Zawór odcinający po stronie wyjściowej – produkt można wyposażyć w 2 lub 3 zawory odcinające po stronie wyjściowej. Do nieużywanych przyłączy wyjściowych należy podłączyć zawory odcinające. Ponadto przyłącza te należy szczelnie zabezpieczyć nakrętkami zaślepiającymi.

Zawór odcinający po stronie wejściowej, który należy zamknąć przed podłączeniem do butli z gazem.

Produkt można też wyposażyć w zintegrowany czujnik przepływu EFV (SBS), który w razie pęknięcia węża automatycznie zablokuje dopływ gazu.

Nadmiarowy wydmuchowy zawór bezpieczeństwa PRV – jest zamontowanym w reduktorze ciśnienia i samoczynnie działającym urządzeniem zabezpieczającym o ograniczonym przepływie, które chroni podłączone urządzenie odbiorcze przed niedopuszczalnie wysokim ciśnieniem. Jeżeli po stronie wyjściowej powstanie niedopuszczalnie wysokie ciśnienie, np. w wyniku wysokich temperatur, zawór PRV otworzy się i wydmucha nadciśnienie przez otwór oddechowy lub otwór w zatyczce odpowietrzającej. Po redukcji ciśnienia zawór PRV zamknie się samoczynnie. Jeżeli urządzenie do redukcji ciśnienia z zaworem PRV zostanie zamontowane w budynku, pod zadaszeniem lub w innej strefie potencjalnego zagrożenia, należy nawiązać połączenie ze strefą zewnętrzną.

Montaż

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy dokładnie sprawdzić kompletność produktu, a także ewentualne uszkodzenia powstałe w trakcie transportu. Co ważne, do montażu należy używać odpowiednich narzędzi. Wszelkie informacje i uwagi dotyczące montowania reduktora znajdują się w instrukcji dołączanej do produktu.

Po montażu i pozytywnie przeprowadzonej próbie szczelności urządzenie jest gotowe do użytkowania.

Eksploatacja

Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w instrukcji obsługi danego urządzenia. Znajdują się tam wszelkie niezbędne informacje na temat produktu, a także jego bezpiecznego użytkowania.

Uwaga! Wypływający gaz jest skrajnie łatwopalny i może doprowadzić do wybuchu. W przypadku zajścia takiej sytuacji należy:

 • zamknąć dopływ gazu,
 • nie naciskać wyłączników elektrycznych,
 • nie wykonywać połączeń telefonicznych w pobliżu,
 • zapewnić dobrą wentylację,
 • wyłączyć instalację gazu płynnego,
 • skontaktować się z wyspecjalizowaną firmą.

Konserwacje i naprawa

Prawidłowo zamontowany i właściwie obsługiwany produkt nie wymaga konserwacji. W przypadku stwierdzenia awarii należy sprawdzić postępowanie w dołączonej instrukcji obsługi. Jeśli działania wymienione tam nie prowadzą do prawidłowego ponownego uruchomienia, a błąd nie dotyczy ustawień, należy wysłać go do producenta w celu przeprowadzenia kontroli.

W razie dodatkowych pytań dotyczących oferowanych przez nas produktów zapraszamy do kontaktu. Nasi pracownicy udzielą wszelkich niezbędnych informacji.

 

Obsługa Klienta

pn-pt. 8.00 - 16.00 
email: [email protected]

ul. Traugutta 126
63-400 Ostrów Wlkp.
NIP: 622-24-90-580, BDO: 000110359
Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000167508
Kapitał Zakładowy 100.000 PLN
© 2022 GOK Polska | realizacja i wdrożenie KamikStudio
chevron-down