KOMPONENTY | ROZWIĄZANIA | SYSTEMY:

Wybierz kategorie:

Manometry

Wyświetlanie wszystkich wyników: 2

Manometry

Manometr to kolejny element instalacji gazowej zbiornikowej, który odpowiada za bezpieczne działanie. Dzięki temu, że ciągle badamy naszą technologię i stale ją udoskonalamy, możemy oferować naszym klientom najwyższej jakości produkty.

Instalacja zbiornikowa LPG

Przydomowe instalacje zbiornikowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród inwestorów szukających dla siebie najlepszego źródła ogrzewania. Skłaniają ich do takiego wyboru najczęściej czynniki ekonomiczne, a także rosnąca świadomość ekologiczna. Wciąż mieszkańcy wielu miejscowości nie mają możliwości podłączenia się do miejskiej sieci gazowej. Właśnie dla nich powstały przydomowe instalacje LPG, zarówno te butlowe, jak i zbiornikowe. Jeśli i Ty myślisz o ekonomicznym sposobie ogrzewania, który będzie dodatkowo przyjazny środowisku, to jest to doskonały wybór również dla Ciebie.

Manometr

Najogólniej mówiąc, manometry są przyrządami, które służą do pomiaru ciśnienia. Często jest to ciśnienie atmosferyczne, ale też ciśnienie oleju, a także gazu. Jest to urządzenie, którego konstrukcja pozwala na szerokie zastosowanie, m.in. w hydraulice, ciepłownictwie, gazownictwie, wodociągach czy kanalizacji i w każdej z tych gałęzi jest stosowany do mierzenia ciśnienia różnych substancji. Wśród manometrów można wyróżnić kilka rodzajów tych przyrządów: manometry hydrostatyczne, sprężynowe, dzwonowe, tłokowe oraz puszki manometryczne.

Manometr sprężynowy

W naszych instalacjach zbiornikowych LPG korzystamy z manometrów sprężynowych. Przykładem jest Manometr 0-25 bar śr. 50 mm 1/4 zew, czyli Manometr sprężynowy z obudową metalową do montażu w przewodach rurowych lub reduktorach ciśnienia. Tego typu urządzeniami mierzy się ciśnienie za pomocą zwiniętej rurki, której przekrój ma kształt spłaszczony owalny lub eliptyczny. Jeden koniec tej rurki jest zamocowany do obudowy i przez niego właśnie doprowadzane jest ciśnienie. Z kolei drugi koniec jest połączony z układem wskazującym ciśnienie.

Zasada działania manometru sprężynowego

Wzrost ciśnienia gazu w rurce, powoduje, że owa rurka dąży do wyprostowania się. Natomiast przy podciśnieniu zachodzi całkowicie odwrotny proces. Zarówno w jednej sytuacji, jak i drugiej mechaniczne odkształcenie jest przenoszone przez system przekładni na wskazówkę zegara i pokazywana jest wartość ciśnienia.

Zastosowanie manometrów sprężynowych

Tego typu manometry są stosowane do

  • pomiaru ciśnienia w obrębie obszarów niebezpiecznych,
  • do gazów, a także mediów ciekłych i agresywnych, które nie są lepkie, a także nie mają właściwości krystalizujących
  • przemysłu olejowego, gazowego, w sektorach chemicznych, petrochemicznych, w technologii wodno-ściekowej i energetycznej
  • manometr sprężynowy jest opcjonalnym elementem budowy reduktora gazowego I stopnia, który ma za zadanie utrzymywać stałe ciśnienie wyjściowe podane na tabliczce znamionowej reduktora niezależnie od wahań ciśnienia wejściowego oraz zmian przepływu i temperatur w zakresie ustalonych granic. W zależności od wersji reduktor ciśnienia może być ustawiony na stałe lub może być regulowany.

Przechowywanie

Do momentu zainstalowania manometru, należy przechowywać go w oryginalnym opakowaniu. W ten sposób będzie on skutecznie zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ponadto uchronisz go w ten sposób zarówno przed wilgocią, jak i pyłem, które mogą być szkodliwe dla przyrządów pomiarowych.

Montaż manometru sprężynowego

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić kompletność zestawu, a także ewentualnie uszkodzenia wynikłe w trakcie transportu. Sam montaż powinien być przeprowadzany jedynie przez wyspecjalizowaną firmę i odpowiednio wykwalifikowane osoby według wskazówek zawartych w instrukcji. Warunkiem niezawodnego działania jest prawidłowa instalacja z zachowaniem obowiązujących zasad technicznych dotyczących planowania, budowy i eksploatacji urządzenia.

Bezpośrednio po montażu należy przeprowadzić kontrolę szczelności i prawidłowości połączeń w całej instalacji. Jest to również etap, który muszą wykonywać wykwalifikowane osoby według wskazówek zawartych w instrukcji.

Wymagania dotyczące montażu: aby uzyskać odpowiednią stabilność instalacji, do montażu należy użyć specjalnego uchwytu montażowego. Same przyrządy pomiarowe powinny być zabezpieczone przed gruboziarnistymi zanieczyszczeniami, pyłami, a także dużymi wahaniami temperatury otoczenia.

Podczas montażu manometru należy też bezwzględnie pamiętać, że temperatury nie mogą wykraczać poza dopuszczalne zakresy. Konieczne jest też wzięcie pod uwagę wpływ temperatury na dokładność odczytu.

Konserwacja i naprawy

Manometry zasadniczo są bezobsługowe. Jednak dobrą praktyką jest przeprowadzanie regularnych kontroli, co zapewni im dokładność pomiarową. Wskaźnik powinien być sprawdzany raz na rok lub dwa lata. W tym celu należy manometr odłączyć od procesu. Co ważne takie kontroli, ponowne kalibrowanie manometru raz wszelkie naprawy wolno przeprowadzać tylko producentowi lub personelowi posiadającemu odpowiednie kwalifikacje. Manometr czyści się za pomocą lekko wilgotnej szmatki.

Obsługa Klienta

pn-pt. 8.00 - 16.00 
email: [email protected]

ul. Traugutta 126
63-400 Ostrów Wlkp.
NIP: 622-24-90-580, BDO: 000110359
Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000167508
Kapitał Zakładowy 100.000 PLN
© 2022 GOK Polska | realizacja i wdrożenie KamikStudio
chevron-down