KOMPONENTY | ROZWIĄZANIA | SYSTEMY:

Wybierz kategorie:

Reduktory

Wyświetlanie 1–16 z 17 wyników

Reduktor ciśnienia jest jednym z ważnych elementów instalacji palnikowych służących do podgrzewania, lutowania czy wypalania. To między innymi dzięki niemu praca może przebiegać przez żadnych przeszkód. Dzięki długoletniemu doświadczeniu możemy zaoferować naszym klientom najwyższą jakoś reduktorów, tak by ich praca była nie tylko efektywna, ale też bezpieczna.

Reduktor ciśnienia

Reduktor średniego ciśnienia jest podłączany do butli gazowych. Jego zadaniem jest utrzymywanie stałego ciśnienia wyjściowego, niezależnie od wahań ciśnienia wejściowego (ciśnienia w butli z gazem) oraz zmian przepływu i temperatur w zakresie ustalonych granic.

W zależności od wersji reduktor ciśnienia może być fabrycznie (F) ustawiony na stałe lub może być regulowany (V).

Budowa

Przykładem reduktora ciśnienia, jaki mamy w swoim asortymencie, jest Reduktor 12 kg/h 1,5 bar Kombi x 3/8 SBS 35 st. Składa się on z takich elementów jak:

 • przyłącze na wejściu
 • przyłącze na wyjściu
 • podziałka regulacji ciśnienia
 • pokrętło
 • czujnik przepływu EFV (SBS) - opcja

Zalety i wyposażenie

Opcja: czujnik przepływu EFV (SBS), EFV – Excess Flow Valve

Czujnik przepływu EFV to zintegrowane urządzenie zabezpieczające powodujące odcięcie przepływu gazu w momencie, gdy natężenie przepływu jest >110% wartości żadnej reduktora ciśnienia. Może to być spowodowane np. pęknięciem węża lub rury.

Przywrócenie przepływu gazu następuje poprzez ręczną ingerencję po usunięciu okoliczności, które spowodowały zadziałanie urządzenia zabezpieczającego. Przywrócenie przepływu gazu jest możliwe po użyciu urządzenia uruchamianego ręcznie. Reduktor ciśnienia jest oznaczony na tabliczce znamionowej symbolem "EFV".

Uruchomienie czujnika przepływu EFV następuje przez naciskanie przycisku obsługowego do momentu wyrównania ciśnienia.

Opcja manometru:

Reduktor może być wyposażony w manometr wskazujący ciśnienie na wyjściu.

Opcja regulowanego reduktora ciśnienia

Regulacja ciśnienia na wyjściu odbywa się poprzez przekręcenie pokrętła ze skrzydełkami, aż manometr lub podziałka regulacji ciśnienia wskaże pożądane ciśnienie na wyjściu.

Ważne! Nie używać niewłaściwego narzędzia, np. kleszczy.

Ustawianie ciśnienia w regulowanych reduktorach ciśnienia odbywa się poprzez obrót pokrętłem i wybór jednej z pozycji pokrętła (1-11)

 • mała liczba – niskie ciśnienie na wyjściu
 • duża liczba – wysokie ciśnienie na wyjściu

Montaż

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić produkt pod kątem możliwych uszkodzeń transportowych oraz kompletności. Warunkiem niezawodnego działania reduktora ciśnienia jest prawidłowa instalacja z zachowaniem obowiązujących zasad technicznych dotyczących planowania, budowy i eksploatacji całego urządzenia.

Co ważnie instalację powinny przeprowadzać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji. Kierunek montażu powinien być zachowany – jest on oznaczony strzałką na obudowie.

Kontrola działania EFV

 • Działanie czujnika przepływu EFV należy sprawdzić w następujący sposób:
 • Zamknąć zawór na butli z gazem
 • Odłączyć wąż od urządzenia odbiorczego
 • Zatkać wąż kciukiem
 • Powoli otworzyć zawór na butli z gazem
 • Wcisnąć i przytrzymać przycisk EFV przed 5 do 10 sekund – czujnik przepływu EFV został aktywowany
 • Wyjąć kciuk z zakończenia węża – EFV zaczyna działać, słychać odgłos "PLOP", przerwany zostaje dopływ gazu, z węża mogą wydobywać się jedynie resztki gazu.
 • Podłączyć wąż do urządzenia odbiorczego
 • Otworzyć zawór butli z gazem
 • Przeprowadzić kontrolę szczelności

Do kontroli nie można stosować otwartego płomienia!

Kontrola szczelności

 • Zamknąć całą armaturę odcinającą podłączonych urządzeń odbiorczych
 • Powoli otworzyć zawór poboru lub zawór butli z gazem
 • Jeśli przy podłączonym urządzeniu odbiorczym znajduje się urządzenie zabezpieczające (np. SBS, EFV), należy je zwolnić podczas kontroli szczelności.
 • Spryskać wszystkie złącza środkiem pieniącym, np. sprayem do lokalizowania nieszczelności
 • Sprawdzić szczelność, obserwując, czy nie tworzą się pęcherzyki środka pieniącego.

Uruchomienie

Bezpośrednio po montażu i przeprowadzenie kontroli szczelności produkt jest gotowy do eksploatacji.

Uruchomienie przez powolne otwarcie dopływu gazu przy zamkniętej armaturze odcinającej podłączonego urządzenia odbiorczego.

Obsługa

Reduktor ciśnienia z EFV z otwarciem ręcznym.

 • Zamknąć całą armaturę odcinającą podłączonych urządzeń odbiorczych.
 • Powoli otworzyć zawory na butli z gazem.
 • Wcisnąć przycisk obsługowy czujnika przepływu EFV 5 – 10 sekund, aż wyrówna się ciśnienie. Im dłuższy jest wąż, tym dłużej należy przytrzymać przycisk obsługowy,
 • Otworzyć całą armaturę odcinającą podłączonych urządzeń odbiorczych

Aby zagwarantować prawidłowe działanie instalacji w normalnych warunkach eksploatacji, zaleca się wymianę urządzenia przed upływem 10 lat od daty produkcji.

W przypadku nieużywania urządzenia zasilanego LPG wszystkie zawory powinny być zamknięte.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu. Nasi pracownicy odpowiedzą na pytania dotyczące instalacji, a także wszystkich urządzeń i produktów, jakie znajdują się w naszym asortymencie.

 

Obsługa Klienta

pn-pt. 8.00 - 16.00 
email: [email protected]

ul. Traugutta 126
63-400 Ostrów Wlkp.
NIP: 622-24-90-580, BDO: 000110359
Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000167508
Kapitał Zakładowy 100.000 PLN
© 2022 GOK Polska | realizacja i wdrożenie KamikStudio
chevron-down