KOMPONENTY | ROZWIĄZANIA | SYSTEMY:

Wybierz kategorie:

Reduktory

Wyświetlanie 1–16 z 38 wyników

Zbiornikowe regulatory ciśnienia

Zbiornikowy regulator ciśnienia to urządzenie, które utrzymuje stałe ciśnienie wyjściowe podane na tabliczce znamionowej reduktora, niezależnie od wahań ciśnienia wejściowego oraz zmian przepływu i temperatur w zakresie ustalonych granic. Regulator jest niezbędny, ponieważ gaz, który jest w zbiornikach, ma zbyt wysokie ciśnienie i wymaga zredukowania, by mógł bezpiecznie i wydajnie obsługiwać dostępne urządzenia gazowe.

Budowa regulatorów zbiornikowych

Przykładem regulatorów zbiornikowych są reduktory niskiego ciśnienia, typ NDR 0515 oraz NDR 0516. Reduktor tego typu może składać się z takich elementów jak:

  • przyłącze na wejściu i wyjściu
  • nadciśnieniowy odcinający zawór bezpieczeństwa OPSO (SAV)
  • nadciśnieniowy / podciśnieniowy odcinający zawór bezpieczeństwa OPSO/ UPSO
  • reduktor niskiego ciśnienia ze zintegrowanym wydmuchowym zaworem bezpieczeństwa PRV
  • czujnik przepływu gazu GS (opcjonalnie)
  • króciec kontrolny
  • otwór oddechowy /otwór oddechowy z zabezpieczeniem przed owadami
  • termiczny zawór odcinający "T" TAE (opcjonalnie)
  • podpora reduktora lub mocowanie na szynie montażowej
  • element ze wskaźnikiem optycznym OPSO/ UPSO

Wyposażenie regulatorów ciśnienia w zbiornikach z gazem

Nadciśnieniowy odcinający zawór bezpieczeństwa OPSO

Jest to działające automatycznie urządzenie zabezpieczające, które chroni podłączone urządzenie odbiorcze gazu przed niedopuszczalnie wysokim ciśnieniem. Ciśnienie na wyjściu jest monitorowane w sposób ciągły. W razie przekroczenia ciśnienia na wyjściu następuje zadziałanie OPSO i przerwanie dopływu gazu. Wskaźnik optyczny zmienia kolor z zielonego na czerwony. Po zadziałaniu OPSO należy otworzyć go ręcznie, można z powrotem włączyć dopływ gazu w sposób opisany w instrukcji.

Po zadziałaniu OPSO należy otworzyć go ręcznie, można z powrotem włączyć dopływ gazu w sposób opisany w instrukcji.

Opcja z podciśnieniowym odcinającym zaworem bezpieczeństwa UPSO

Jest to odcinający zawór bezpieczeństwa, który zamyka dopływ gazu w przypadku niedopuszczalnego spadku ciśnienia. Może to być spowodowane np. pęknięciem rury po stronie wyjściowej lub brakiem ciśnienia po stronie wejścia.

Przywrócenie przepływu gazu następuje ręcznie w momencie usunięcia okoliczności, które spowodowały zadziałanie UPSO. Można też przywrócić dopływ gazu w sposób opisany w instrukcji.

Opcja z wydmuchowym zaworem bezpieczeństwa PRV

W przypadku powstania na wyjściu reduktora niedopuszczalnie wysokiego ciśnienia np. pod wpływem promieniowania słonecznego PRV otwiera się i wypuszcza nadwyżkę ciśnienia do atmosfery. Po spadku ciśnienia zawór zamyka się samoczynnie. Należy zainstalować przewód odprowadzający, umożliwiający wprowadzenie wydmuchanego gazu do atmosfery na zewnątrz w przypadku, gdy reduktor z PRV znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym, w obudowie, np. w szafce lub innym miejscu zagrożonym wybuchem.

Opcja z termicznym zaworem odcinającym "T" TAE

Uruchamia się w temperaturze 100°C i automatycznie odcina dopływ gazu. Po jego zadziałaniu należy wymienić produkt.

Opcja z czujnikiem przepływu gazu GS

Czujnik GS powoduje odcięcie przepływu gazu po przekroczeniu zadanych granic strumienia objętości. Przez mały otwór może przepływać tylko niewielka ilość gazu. Po ustabilizowaniu się ciśnienia gazu następuje otwarcie czujnika GS.

Podczas pracy instalacji czujnik GS jest otwarty. Przekroczenie przepływu nominalnego o współczynnik zamykania powoduje odcięcie dopływu gazu. Dzieje się tak np. w przypadku spadku ciśnienia z powodu rozłączenia śrubunku lub wyjęcia zaślepki.

Opcja z membraną zabezpieczającą

Jest to dodatkowa membrana zamontowana po atmosferycznej stronie membrany reduktora. Zapobiega ona wyciekowi gazu w przypadku uszkodzenia membrany reduktora. W takim wypadku następuje zadziałanie nadciśnieniowego odcinającego zaworu bezpieczeństwa OPSO, który pozostaje zablokowany na stałe. Na zewnątrz wydostaje się niewielka ilość gazu. Produkt należy wymienić. W razie zamontowania membrany zabezpieczającej nie ma potrzeby montowania wydmuchowego zaworu bezpieczeństwa PRV ani odprowadzania nadmiaru gazu na zewnątrz.

Opcja z króćcem kontrolnym

W ramach kontroli ciśnienia i szczelności instalacji, do króćca kontrolnego można podłączyć przyrząd do kontroli szczelności.

Montaż i konserwacja reduktorów zbiornikowych

Montaż całej instalacji powinien być przeprowadzany przez odpowiednio wykwalifikowane osoby i profesjonalną firmę. Wszystkie wskazówki dotyczące sposobu i kolejności przeprowadzania prac znajdują się w instrukcji, którą otrzymuje klient w momencie dokonywania zakupu wraz z produktem. Wysokiej klasy zawory bezpieczeństwa do instalacji zbiornikowych i inne elementy zamontowane we właściwy sposób mogą zapewnić niezawodne funkcjonowanie całej instalacji.

Gdy tylko zaobserwuje się oznaki zużycia lub uszkodzenia któregokolwiek z produktów bądź jego części należy go wymienić. W takcie wymiany muszą bezwzględnie zostać zachowane wszystkie procedury jak przy montażu, kontroli szczelności oraz uruchamianiu.

Co ważne, prawidłowo zamontowana i użytkowana instalacja nie wymaga konserwacji.

W razie wątpliwości bądź dodatkowych pytań, pracownicy GOK udzielą wszelkich dokładniejszych informacji dotyczących elementów składowych instalacji zbiornikowych.

Obsługa Klienta

pn-pt. 8.00 - 16.00 
email: [email protected]

ul. Traugutta 126
63-400 Ostrów Wlkp.
NIP: 622-24-90-580, BDO: 000110359
Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000167508
Kapitał Zakładowy 100.000 PLN
© 2022 GOK Polska | realizacja i wdrożenie KamikStudio
chevron-down