KOMPONENTY | ROZWIĄZANIA | SYSTEMY:

Wybierz kategorie:

Parowniki przemysłowe

Wyświetlanie wszystkich wyników: 14

Parowniki przemysłowe odgrywają istotną rolę w procesach technologicznych, umożliwiając efektywną i bezpieczną wymianę ciepła oraz przemianę stanu skupienia substancji. Parowniki są skonstruowane w taki sposób, aby zapewnić optymalne warunki do odparowania gazu z postaci płynnej do postaci gazowej. Składają się zazwyczaj z kilku głównych elementów, takich jak korpus, rury wymiennika ciepła, element grzewczy oraz układ sterowania. Element grzewczy może przyjmować różne formy, na przykład jako oporowy element grzejny, płaszcz wodny czy parowy. Wymiennik ciepła to miejsce, gdzie następuje bezpośrednia wymiana energii termicznej pomiędzy elementem grzewczym a gazem LPG w formie ciekłej.

Zastosowanie parowników przemysłowych

Parowniki przemysłowe znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, zwłaszcza w sektorze chemicznym, petrochemicznym, farmaceutycznym oraz spożywczym. W tych dziedzinach są wykorzystywane do odparowania i regeneracji rozpuszczalników, koncentrowania roztworów, krystalizacji soli, a także do procesów destylacji i rektyfikacji. Ponadto parowniki przemysłowe są stosowane w systemach klimatyzacji i chłodnictwa oraz w elektrowniach jako elementy układów energetycznych.

Rodzaje parowników przemysłowych

Parownik należy do grupy wymienników ciepła, których główną funkcją jest wymiana ciepła pomiędzy elementem grzewczym (w różnej formie) a gazem LPG w formie ciekłej. W zależności od tego, w jaki sposób do parownika dostarczona jest energia cieplna, wśród urządzeń można wyróżnić parowniki elektryczne, czy też wykorzystujące jako nośnik ciepła wodę lub gaz. Ze względu na różnorodność zastosowań oraz specyfikę procesów technologicznych wyróżnia się kilka rodzajów parowników przemysłowych. Do najbardziej popularnych należą dostępne u nas parowniki zbiornikowe.

Kluczowe aspekty działania parowników przemysłowych

W procesie odparowania gazu z postaci płynnej do postaci gazowej kluczowe znaczenie mają takie parametry jak temperatura, ciśnienie oraz przepływ medium. Parowniki przemysłowe są wyposażone w odpowiednie układy sterowania i regulacji, które umożliwiają precyzyjne dostosowanie tych parametrów do wymagań procesowych. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej oraz optymalizacja kosztów eksploatacyjnych.

Obsługa Klienta

pn-pt. 8.00 - 16.00 
email: [email protected]

ul. Traugutta 126
63-400 Ostrów Wlkp.
NIP: 622-24-90-580, BDO: 000110359
Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000167508
Kapitał Zakładowy 100.000 PLN
© 2022 GOK Polska | realizacja i wdrożenie KamikStudio
chevron-down