KOMPONENTY | ROZWIĄZANIA | SYSTEMY:

Wybierz kategorie:

Podgrzewanie, lutowanie, wypalanie

Wyświetlanie 1–16 z 80 wyników

Podgrzewanie, lutowanie, wypalanie

Jeśli potrzebujesz produktów do podgrzewania, wypalania czy lutowania to znajdziesz niezbędne akcesoria w GOK. Dzięki wieloletniej pracy z najlepszymi producentami firma może zaoferować doskonałą jakość produktów, które zapewnią Ci wydajną, a także bezpieczną pracę.

Podgrzewanie

Podgrzewanie elementów ze stali jest procesem potrzebnym przy prostowaniu, a także spawaniu czy usuwaniu deformacji, czyli wszędzie tam, gdzie wymagane jest użycie silnego źródła ciepła.

Lutowanie

Lutowanie to proces, łączenia dwóch lub więcej elementów za pomocą stopu lutowniczego. W tym przypadku robi się to z wykorzystaniem urządzeń emitujących gaz.

Palniki, głowice i kolby

Zestaw palnikowy

Zestaw palnikowy do suszenia powierzchni, napawania, opalania, podgrzewania, roztapiania i wyżarzania.

Zalety i wyposażenie

 • reduktor średniego ciśnienia typu M50-F/SBS KombixG3/8 L stoż., 4,0 bar, 12kg/h z wyjściem 35° i zintegrowanym zabezpieczeniem w przypadku pęknięcia węża EVF (SBS) z ręcznym otwarciem, odcinającym dopływ gazu w razie uszkodzenia węża
 • wąż średniego ciśnienia (guma z wkładką tekstylną, odporna na niskie temp. Do -30°C; wymiary węża 6,3x3,5mm) G3/8 L nakrętka xG3/8 L nakrętka x 5000mm
 • rękojeść palnika z tworzywa sztucznego z zaworem regulacyjnym i dźwigniowym oraz regulacją wewnętrzną płomienia zapalającego, G3/8 Lstoż.xM14x1 stoż. Zew.
 • rura łącząca 600mm z podporą sprężynową
 • głowica palnika ze stali nierdzewnej Ø 50 mm, zużycie ok. 4,7 kg/h
 • wstępnie zmontowane

Zgodność

armatura z Certyfikatem badań typu DIN DVGW lub DVGW lub Świadectwem badań typu UE wg GGV

Rękojeści palników – przeznaczone są do kompletowania urządzeń gazu płynnego z ręcznie obsługiwanym palnikiem, używanych do pracy na otwartym płomieniu (instalacja palnikowa). Urządzenia te pracują ze zmiennymi końcówkami do lutowania lub podgrzewania i zasilane są mieszanką propan/butan z zasysanym powietrzem. Wszystkie modele wyposażone są w nastawny płomień kontrolny i dźwignię regulującą pobór gazu. Urządzenie kontrolujące płomień aktywowane jest w momencie przerwy w procesie lutowania. Jego aktywacja następuje po odłożeniu rękojeści. Jest to urządzenie bezpieczeństwa, a jego zadaniem jest redukcja wielkości płomienia.

Wąż średniego ciśnienia PS 10 barów – do podłączenia armatur, urządzeń odbiorczych i przewodów rurowych.

Reduktory

Reduktor średniego ciśnienia jest podłączany do butli gazowych. Jego zadaniem jest utrzymywanie stałego ciśnienia wyjściowego, niezależnie od wahań ciśnienia wejściowego (ciśnienia w butli z gazem) oraz zmian przepływu i temperatur w zakresie ustalonych granic.

Zalety i wyposażenie

 • zintegrowane zabezpieczenie w przypadku pęknięcia węża EVF (SBS) z ręcznym otwarciem, odcina dopływ gazu w razie uszkodzenia węża
 • wykonanie ze skalą do regulacji ciśnienia umożliwiającą powtarzalne ustawianie ciśnienia na wyjściu
 • wykonanie z manometrem do powtarzalnego ustawiania ciśnienia na wyjściu
 • przyłącze Kombi do podłączenia butli gazowych 5, 11 lub 33 kg

Reduktor – informacje

 • świadectwo badań typu UE GGV
 • maksymalne dopuszczalne ciśnienie: PS 16 bar

Wskazówka

Zgodnie z przepisami organizacji branżowych zalecane są reduktory ciśnienia, których króćce przyłączeniowe na węże są skierowane w dół, aby zapobiec uszkodzeniom węży.

Węże

Wąż gumowy wysokiego ciśnienia do podłączania armatury, urządzeń odbiorczych i przewodów rurowych. Posiada Certyfikat badań typu DVGW

Wskazówka

Nasze węże są dostarczane dodatkowo z zawieszką i wskazaniem roku wymiany.

Montaż

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić, czy elementy nie uległy uszkodzeniu podczas transportu. Wszystkie części stosowane w instalacjach gazów płynnych muszą posiadać odpowiednie dopuszczenia lub powinny być sprawdzone. Należy przestrzegać danych technicznych, w szczególności danych dotyczących nominalnego ciśnienia oraz wydajności. W celu zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania oraz zachowania gwarancji należy przestrzegać instrukcji obsługi. Co ważne montaż powinni przeprowadzać wykwalifikowani pracownicy profesjonalnej firmy.

Kontrola szczelności

Przed pierwszym użyciem, po zmianie butli, a także po długim postoju należy przeprowadzić kontrolę szczelności całej instalacji. W tym celu należy zamknąć wszystkie otwory odcinające i otworzyć zawór butli lub zbiornika. Następnie należy nacisnąć przycisk zabezpieczenia przed pęknięciem węża aż do momentu wyrównania ciśnienia w wężu.

Następnie należy sprawdzić szczelność wszystkich połączeń, używając aerozolu do szukania nieszczelności lub innego odpowiedniego środka pieniącego się. Kontrola szczelności jest uważana za spełnioną tylko z wynikiem: szczelne. Ważne! Nie używaj otwartego płomienia do przeprowadzania kontroli szczelności.

Uruchamianie

 • Sprzęt można uruchamiać tylko w odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach lub na wolnym powietrzu.
 • Uruchomienie następuje poprzez powolne otwarcie zaworu butli, przy zamkniętych zaworach urządzenia użytkowanego, oraz równoczesne naciśnięcie przycisku na zabezpieczeniu przed pęknięciem węża do momentu, aż nastąpi wyrównanie ciśnienia w wężu.
 • Otworzyć zawór regulacyjny przekręcając w lewo i zapalić płomień kontrolny palnika.
 • Dźwignię nacisnąć i za pomocą zaworu regulacyjnego nastawić odpowiednią wielkość płomienia pracy.

W razie potrzeby, pracownicy GOK udzielą wszelkich informacji na temat urządzeń do lutowania i podgrzewania.

Obsługa Klienta

pn-pt. 8.00 - 16.00 
email: [email protected]

ul. Traugutta 126
63-400 Ostrów Wlkp.
NIP: 622-24-90-580, BDO: 000110359
Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000167508
Kapitał Zakładowy 100.000 PLN
© 2022 GOK Polska | realizacja i wdrożenie KamikStudio
chevron-down