KOMPONENTY | ROZWIĄZANIA | SYSTEMY:

Wybierz kategorie:

Armatura Zbiornikowa

Wyświetlanie wszystkich wyników: 14

Armatura zbiornikowa

Armatura zbiornika to elementy instalacji zbiornikowych LPG. Wśród nich można znaleźć głównie różnego rodzaju zawory, np. bezpieczeństwa czy wlewu. Dzięki nim cała instalacja może pracować w sposób wydajny, ale też przede wszystkim bezpieczny. Jednak, by mieć gwarancję zarówno wydajności, jak i bezpieczeństwa, elementy muszą być wysokiej jakości. Lata doświadczenie i badań nad technologią pozwalają nam oferować swoim klientom produkty doskonałej jakości.

Instalacja zbiornikowa LPG

Przydomowe instalacje zbiornikowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród inwestorów szukających dla siebie najlepszego źródła ogrzewania. Skłaniają ich do takiego wyboru najczęściej czynniki ekonomiczne, a także rosnąca świadomość ekologiczna. Wciąż mieszkańcy wielu miejscowości nie mają możliwości podłączenia się do miejskiej sieci gazowej. Właśnie dla nich powstały przydomowe instalacje LPG, zarówno te butlowe, jak i zbiornikowe. Jeśli i Ty myślisz o ekonomicznym sposobie ogrzewania, który będzie dodatkowo przyjazny środowisku, to jest to doskonały wybór również dla Ciebie.

Armatura zbiornikowa

Wśród armatury zbiornikowej można znaleźć różnego typu zawory. Przykładem jest np. wewnętrzny zawór bezpieczeństwa do zbiornika gazu, zawór wlewowy typu FV lub zawór poboru fazy ciekłej 7550. Zawór tego ostatniego typu służy do poboru ze zbiornika gazu w fazie ciekłej.

Budowa zaworu poboru fazy ciekłej:

  • przyłącze na zbiorniku gazu płynnego
  • przyłącze dla zaślepki (lub przewodów rurowych fazy ciekłej)
  • przyłącze dla zaworu zabezpieczającego przed pęknięciem rurociągu lub rura poboru fazy ciekłej
  • pokrętło
  • uszczelnienie wału
  • trzpień zaworu
  • stożek uszczelniający
  • zaślepka
  • otwór dla drucika plomby
  • zawór zamykający przy pęknięciu rurociągu

Montaż zaworu poboru fazy ciekłej

Przed przystąpieniem do montażu na zbiorniku gazu płynnego należy sprawdzić, czy zawór nie uległ uszkodzeniu. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i zachowania gwarancji należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji dołączonej do produktu. Warunkiem prawidłowego funkcjonowania jest fachowy montaż z uwzględnieniem zasad i reguł technicznych obowiązujących w czasie planowania, budowy i eksploatacji instalacji. Podczas montażu należy postępować w następujący sposób:

Przyłącze 1 na zbiorniku gazu płynnego:

 • Przewidziana mufa spawana zbiornika oraz gwint zewnętrzny zaworu poboru fazy płynnej muszą być wolne od tłuszczu i zanieczyszczeń.
 • Nałożyć środek uszczelniający na gwint zewnętrzny zaworu. W przypadku stosowania taśmy teflonowej należy zwrócić uwagę na to, ażeby obejmowała ona pierwszy dolny skręt gwintu. Nie wolno aplikować dodatkowych środków poślizgowych.
 • Wkręcić zawór luźno w mufę na zbiorniku, ręcznie trzymając za obudowę.
 • Dociągnąć używając klucza widlastego o szerokości SW 32 z momentem dociągnięcia.
 • Wkręcanie zaworu tylko w kierunku zegara (wyłącznie w kierunku dokręcania) i dokręcać z momentem dociągnięcia 120 Nm. Przyłącze 2 ustawić na zaworze w jednej osi od zbiornika. Maksymalny moment dociągnięcia 160 Nm nie może być przekroczony.

Przyłącze 2

 • Sprawdzić poprzez dokręcenie w kierunku ruchu wskazówek zegara używając klucza widlastego SW 34, moment dociągnięcia 50 Nm czy zaślepka siedzi na stałe.
 • Z przyłączem zaworu: zaślepkę z pierścieniem uszczelniającym poluzować poprzez przekręcanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Zamontować złączkę rurową z gwintem zewnętrznym 3/4 cala NPT wkręcając w kierunku biegu wskazówek zegara i z momentem dociągnięcia 50 Nm.

Wskazówka:

 • Montaż należy przeprowadzać wyłącznie kluczem widlastym. Nie wolno używać cęgów do rur. Zaleca się stosowanie kluczy dynamometrycznych.
 • Rura poboru fazy ciekłej musi istnieć albo na zbiorniku, albo na zaworze fazy płynnej.
 • W przypadku zaworu w wersji z gwintem wewnętrznym (3/4x28 UNF) rurę poboru fazy ciekłej należy przykręcić na stałe.
 • Na zakończenie przed uruchomieniem należy przeprowadzić techniczną kontrolę szczelności miejsc połączeniowych zaworu. Zbiornik /instalacja mogą być oddane do użytku wyłącznie po przeprowadzeniu kontroli szczelności.

Kontrola szczelności armatury zbiornikowej

Po wykonaniu montażu należy bezwzględnie przeprowadzić kontrolę szczelności. Musi ona też byś wykonywana podczas prac konserwacyjnych, przed ponownym uruchomieniem, po przeprowadzeniu istotnych zmian oraz napraw instalacji.

W tym celu należy zamknąć całą armaturę odcinającą dopływ gazu na urządzeniu i otworzyć zawór butli lub zbiornika. Następnie sprawdzić szczelność wszystkich miejsc połączeniowych używając środka wykrywającego nieszczelności lub innego odpowiedniego środka pieniącego. Kontrola szczelności jest zakończona tylko z wynikiem "szczelne". Nie wolno stosować otwartego płomienia do przeprowadzenia kontroli szczelności.

Uruchomienie i konserwacja zaworu poboru fazy ciekłej

Zawory znajdujące się wśród armatury zbiornikowej po zainstalowaniu i pozytywnej kontroli szczelności są od razu gotowe do użytkowania.

Armatura zbiornikowa zainstalowana i eksploatowana we właściwy sposób nie wymaga przeprowadzania konserwacji.

W razie dodatkowych pytań nasi specjaliści wyjaśnią wszelkie wątpliwości dotyczące instalacji zbiornikowych, a także armatury do instalacji zbiornikowej LPG.

Obsługa Klienta

pn-pt. 8.00 - 16.00 
email: [email protected]

ul. Traugutta 126
63-400 Ostrów Wlkp.
NIP: 622-24-90-580, BDO: 000110359
Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000167508
Kapitał Zakładowy 100.000 PLN
© 2022 GOK Polska | realizacja i wdrożenie KamikStudio
chevron-down