KOMPONENTY | ROZWIĄZANIA | SYSTEMY:

Reduktory LPG

Dodano: 03/16/2024 przez GOK

Reduktory LPG odgrywają kluczową rolę w bezpiecznym i efektywnym wykorzystaniu gazu płynnego w instalacjach gazowych w budynkach. Reduktor utrzymuje stałe ciśnienie wyjściowe niezależnie od wahań ciśnienia wejściowego (ciśnienia butli lub zbiornika z gazem) oraz zmian przepływu i temperatur w zakresie ustalonych granic. Reduktor LPG niskiego lub średniego ciśnienia (max. ΔP = 5 mbar), w wersji regulowanej lub ustawionej na stałe, przeznaczony jest do butli gazowych lub systemów przewodów gazowych zasilanych ze zbiornika.

Zadaniem reduktora jest regulacja ciśnienia na odpowiednie dla podłączonego urządzenia odbiorczego. Jeżeli odbiornikiem jest kocioł gazowy przeznaczony do ogrzewania domów – najczęściej ciśnieniem nominalnym pracy jest 37 lub 50 mbar. Dzięki temu możliwe jest bezpieczne i efektywne korzystanie z gazu płynnego w domach, biurach czy obiektach przemysłowych. Warto dodać, że zbiornikowe czy też butlowe regulatory ciśnienia chronią instalacje przed ewentualnymi uszkodzeniami wynikającymi z nadmiernego ciśnienia gazu. Ponadto stabilizują przepływ gazu, co pozwala na utrzymanie stałej wydajności pracy urządzeń zasilanych LPG.

Rodzaje reduktorów LPG

Na rynku dostępne są różne rodzaje reduktorów LPG, które różnią się między sobą konstrukcją, zakresem regulacji ciśnienia oraz zastosowaniem. Najpopularniejsze to jednostopniowe i dwustopniowe reduktory LPG. Jednostopniowe reduktory LPG są prostsze w budowie i obsłudze, ale mają ograniczone możliwości regulacji ciśnienia. Stosuje się je głównie w instalacjach o niewielkim zapotrzebowaniu na gaz, np. w domowych kuchenkach gazowych czy ogrzewaczach wodnych. Dwustopniowe reduktory LPG składają się z dwóch niezależnych sekcji regulacyjnych. Przykładem tego typu urządzeń są reduktory przemysłowe.

Wyposażenie reduktora LPG

Do wyposażenia reduktora gazowego LPG należą:

  • Manometr: produkt może być wyposażony w manometr do wskazywania ciśnienia wejściowego i kontroli szczelności.
  • Zabezpieczenie przed owadami.
  • Wydmuchowy zawór bezpieczeństwa PRV: zamontowane w regulatorze ciśnienia i samoczynnie działające urządzenie zabezpieczające o ograniczonej przepustowości, które chroni podłączone urządzenie odbiorcze przed niedopuszczalnie wysokim ciśnieniem.

Jeżeli po stronie wyjściowej powstanie niedopuszczalnie wysokie ciśnienie, np. w wyniku wysokiej temperatury, zawór PRV otworzy się i wydmucha nadciśnienie przez otwór oddechowy. Po redukcji ciśnienia zawór PRV zamknie się samoczynnie. Jeżeli urządzenie do redukcji ciśnienia z zaworem PRV zostanie zamontowane w budynku, pod zadaszeniem lub w innej strefie potencjalnego zagrożenia, należy do otworu oddechowego produktu podłączyć przewód spustowy i wyprowadzić go na zewnątrz.

Kategoria:
Tagi:

Obsługa Klienta

pn-pt. 8.00 - 16.00 
email: [email protected]

ul. Traugutta 126
63-400 Ostrów Wlkp.
NIP: 622-24-90-580, BDO: 000110359
Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000167508
Kapitał Zakładowy 100.000 PLN
© 2022 GOK Polska | realizacja i wdrożenie KamikStudio