KOMPONENTY | ROZWIĄZANIA | SYSTEMY:

Wąż wysokiego ciśnienia KLF x M20x1,5 x 450 SBS

SKU: 71-884-12 Kategorie: , Tag:

Caramatic ConnectDrive - wąż wysokiego ciśnienia z zabezpieczeniem w przypadku pęknięcia węża, do podłączania na zaworze butli i do podłączenia wszystkich montowanych na ścianie reduktorów niskiego ciśnienia z wejściem M20 zew. x 1,5, w szczególności do ogrzewania podczas jazdy.

Zalety i wyposażenie
ogrzewanie podczas jazdy
możliwość używania w całej Europie dzięki zastosowaniu węży wysokiego ciśnienia z przyłączami odpowiednimi dla danego kraju
zabezpieczenie w przypadku pęknięcia węża (SBS) zapobiega wyciekowi gazu w przypadku uszkodzenia lub poluzowania węża, zamyka przepływ gazu po przekroczeniu przepływu nominalnego o 10%
ręczne zabezpieczenie w przypadku pęknięcia węża SBS: bez stosowania zasady opóźnienia czy pomiaru wycieku gazu, konieczne jest natomiast ręczne otwarcie

Zgodność
pojedyncza armatura zgodnie z DIN-DVGW lub sprawdzona przez DVGW
wersja PS 20 bar: sprawdzona przez NF

Wskazówka
Węża o długości 750 mm można używać tylko gdy butla umieszczona jest na wysuwanej platformie

Opis

Caramatic ConnectDrive.

Wąż: guma z wkładką tekstylną

Odporność na działanie niskich temperatur: do -30°C

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie: PS 30 bar

Przyłącze: G.12 (butla 11 kg) x M20 x 1,5 nakrętka x 750 mm DE / AT / PL

Długość: 450 mm

Caramatic ConnectDrive – wąż wysokiego ciśnienia służący do podłączania armatury, urządzeń odbiorczych i przewodów rurowych, a także butli gazowych i reduktora ciśnienia. Z powodzeniem możesz go też użyć do podłączenia butli gazowych, przełączników oraz rozbudowy instalacji butlowych.

Czynniki robocze

Wąż Caramatic ConnectDrive ten jest przeznaczony do zastosowania wyłącznie w instalacjach z butanem lub propanem oraz ich mieszanką w fazie gazowej. Uwaga! Wypływający gaz jest łatwopalny. Może spowodować wybuch lub ciężkie poparzenie w przypadku bezpośredniego kontaktu ze skórą. Dla bezpieczeństwa należy:

 • kontrolować regularnie szczelność połączeń,
 • zamknąć niezwłocznie instalację w przypadku stwierdzenia zapachu gazu lub nieszczelności,
 • usunąć z sąsiedztwa instalacji materiały łatwopalne i urządzenia elektryczne,
 • przestrzegać obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa.

Miejsce instalacji

Caramatic ConnectDrive stosowany może być w instalacji zasilania gazem ciekłym w nieregulowanym zakresie ciśnienia o maksymalnej wartości 30 barów. Należy go instalować bezpośrednio do butli przyłączeniowej (przyłącze zaworu butli z gazem).

Miejsce eksploatacji

Ważne! Nie należy instalować węża w obszarach, w których temperatury przekraczają 50°C lub -20°C. Miejsca, które są właściwymi dla użytkowania węża to:

 • na zewnątrz, w miejscu chronionym przed warunkami atmosferycznymi,
 • na zewnątrz, w miejscu chronionym przed słońcem,
 • szafka na butle z wentylacją.

Użytkowanie

Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem obejmuje każde użycie, wykraczające poza zakres zastosowania zgodnego z przeznaczeniem:

 • zastosowanie innych mediów lub wartości ciśnienia,
 • zastosowanie gazów w fazie ciekłej,
 • zmiany dokonane w produkcie lub jego części,
 • użytkowanie w temperaturach otoczenia odbiegających od przewidzianych opisanych w instrukcji obsługi.

Montaż

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić produkt pod kątem możliwych uszkodzeń transportowych, a także kompletności. Co ważne, węże powinny być podłączone tak, aby uniknąć obciążeń mechanicznych, cieplnych i chemicznych.

Węże Caramatic ConnectDrive należy montować bez naprężeń (bez naprężenia zginającego i rozciągającego lub skręcenia). Układać je trzeba tak, by ich połączenia nie mogły się przypadkowo poluzować.

Kontrola wzrokowa

W trakcie użytkowania węża należy też przeprowadzać kontrole wzrokowe. Dotyczą one stanu zewnętrznego węza. Wymiana konieczna jest, jeśli widoczne są następujące braki, np.:

 • miejsca nieszczelne, przecieki, pory,
 • zarysowania, wgłębienia, pęcherze, odkształcenia, wąż porowaty,
 • niedopuszczalne rozciągnięcie,
 • niedopuszczalne skręcenie wokół osi wzdłużnej,
 • korozja węża i armatury.

 

Instrukcja obsługi 71-884-12

Download

Instrukcja obsługi 71-884-12

Powiązane produkty

Obsługa Klienta

pn-pt. 8.00 - 16.00 
email: [email protected]

ul. Traugutta 126
63-400 Ostrów Wlkp.
NIP: 622-24-90-580, BDO: 000110359
Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000167508
Kapitał Zakładowy 100.000 PLN
© 2022 GOK Polska | realizacja i wdrożenie KamikStudio