KOMPONENTY | ROZWIĄZANIA | SYSTEMY:

Zawór poboru fazy ciekłej 3/4 NPT 7550

SKU: 55-160-10 Kategorie: , Tag:

Zawór poboru fazy ciekłej 7550 do zbiorników gazu.

Konstrukcja zaworu ze stożkiem uszczelniającym, wrzecionem zaworu z uszczelką i zaślepką jako zawór kątowy z uruchomieniem ręcznym. Zaślepka w przyłączu na wyjściu posiada otwór odciążający o średnicy 3,0 mm, który działa dopiero przy odkręceniu zaślepki.
Na przyłączu do zbiornika gazu zawór ma dodatkowo gwint wewnętrzny 3/4 x 28 UN do mocowania rury poboru fazy ciekłej.

Zawór poboru fazy ciekłej z zaworem samozatykającym
W razie przekroczenia ustawionego przepływu, zawór samozatykający zainstalowany w zaworze poboru fazy ciekłej zamyka się od strony zbiornika. Zawór samozatykający otwiera się z powrotem po spadku przepływu poniżej zakresu aktywacji.

Opis

Zawór poboru fazy ciekłej 7550.

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie: PS 25 bar

Przyłącze:
zbiornik gazu: 3/4 NPT zew.
• rura poboru: 3/4 wew. x 28 UN
• wyjście: 3/4 NPT wew.

Zakres temperatur: od -20°C do +65°C

Materiał obudowy: mosiądz (CW617N lub CuZn40Pb2)

Współczynnik przepływu jednostkowego: kv = 139 l/min wg EN 60534-2-1

Zawór poboru fazy ciekłej 7550 do zbiorników gazu z zaworem samozatykającym
W razie przekroczenia ustalonego przepływu, zawór samozatykający zainstalowany w zaworze poboru fazy ciekłej zamyka się od strony zbiornika. Zawór samozatykający otwiera się z powrotem po spadku przepływu poniżej zakresu aktywacji. Zawór odpowiada wymaganiom zasad technicznych gazu płynnego TRF 1996 i służy do poboru ze zbiornika gazu płynnego w fazie ciekłej.

Budowa

 • przyłącze do zbiornika gazu płynnego,
 • przyłącze dla zaślepki (lub przewodów rurowych fazy ciekłej)
 • przyłącze dla zaworu zabezpieczającego przed pęknięciem rurociągu lub rura poboru fazy ciekłej,
 • pokrętło,
 • uszczelnienie wału,
 • trzpień zaworu,
 • stożek uszczelniający,
 • zaślepka,
 • otwór dla drucika plomby,
 • zawór zamykający przy pęknięciu rurociągu.

Montaż

Przed przystąpieniem do montażu na zbiorniku gazu płynnego należy sprawdzić, czy zawór nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania całej instalacji należy kierować się wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi. Warunkiem właściwego i bezpiecznego funkcjonowania produktu jest też fachowy montaż przeprowadzony przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

Wskazówki montażowe:

 • montaż przeprowadzać wyłącznie kluczem widlastym, nie używać cęgów do rur,
 • rura poboru fazy ciekłej musi być albo na zbiorniku, albo na zaworze fazy płynnej,
 • w przypadku zaworu w wersji z gwintem wew. (3/4 × 28 UNF) rurę poboru fazy ciekłej należy przykręcić na stałe,
 • na zakończenie przed uruchomieniem należy przeprowadzić techniczną kontrolę szczelności miejsc połączeniowych zaworu. Zbiornik/instalacja mogą być oddane do użytku jedynie po przeprowadzeniu pozytywnej próby szczelności.

Obsługa i konserwacja

Po przeprowadzonej próbie szczelności zawór fazy ciekłej jest natychmiast gotowy do uruchomienia i pracy. W celu obsługi zaworu należy przekręcić do oporu pokrętło z funkcjami otwarty – "OPEN+" lub zamknięty – "CLOSE-" zgodnie z widocznym na pokrętle kierunkiem kręcenia.

Podczas opróżniania należy przestrzegać odpowiednich przepisów technicznych i zaleceń firm specjalistycznych. W przypadku poboru fazy ciekłej ze zbiornika, powoływać się na wytyczne dla zbiorników ciśnieniowych, Dyrektywę Ciśnieniową i zasady techniczne dla rurociągów TRR.

Prawidłowo zamontowany zawór i użytkowany zgodnie z wytycznymi i informacjami zawartymi w instrukcji nie wymaga konserwacji.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości związanych z oferowanymi produktami GOK skontaktuj się z nami. Nasi pracownicy udzielą Ci wszelkich niezbędnych informacji.

 

 

 

Instrukcja obsługi 55-160-10

Download

Instrukcja obsługi 55-160-10

Powiązane produkty

Obsługa Klienta

pn-pt. 8.00 - 16.00 
email: [email protected]

ul. Traugutta 126
63-400 Ostrów Wlkp.
NIP: 622-24-90-580, BDO: 000110359
Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000167508
Kapitał Zakładowy 100.000 PLN
© 2022 GOK Polska | realizacja i wdrożenie KamikStudio