KOMPONENTY | ROZWIĄZANIA | SYSTEMY:

Zawór szybkozamykający RVS 8 x 3 x RVS 8 stal

Zawór rozdzielający typu DSV-AB3
Armatura szybkozamykająca, tylko pozycja całkowitego otwarcia lub zamknięcia

Zalety i wyposażenie
• z otworami montażowymi
• włącznie z zaślepką na wyjściu
• włącznie z naklejkami z symbolami
• element uruchamiający: pokrętło
• niewielka strata ciśnienia dzięki zoptymalizowanemu działaniu

Zgodność
• sprawdzony przez DVGW (Niemieckie Stowarzyszenie Branży Gazu i Wody) i zgodny z DIN

Dane techniczne
• maksymalne dopuszczalne ciśnienie: PS 5 bar
• materiał obudowa: mosiądz, błyszczący
• materiał uszczelki: NBR
• materiał pokrętło: PA6 GB15

Opis

Zawór szybkozamykający rozdzielający blokowy typu DSV-AB3
z nakrętką typu M i pierścieniem wcinającym typu D

Przyłącza: śzp. (RVS) 8 x 3 x śzp. (RVS) 8

Zawór szybkozamykający inaczej blok rozdzielczy do gazu z 2, 3, lub 4 zaworami szybkozamykającymi wyposażony w pokrętła (zawory odcinające), zgodny z odpowiednimi normami do urządzeń odbiorczych. Spełnia on normy mówiące o tym, że każde urządzenie odbiorcze powinno posiadać własny zawór odcinający. Urządzenia odcinające nieznajdujące się bezpośrednio przy urządzeniu odbiorczym muszą posiadać jednoznaczne oznaczenie (symbol) danego urządzenia odbiorczego. W razie potrzeby można zamontować kolejne połączenie z inną linią zasilającą.

Zakres zastosowania

 • przyczepy kempingowe,
 • przyczepy mieszkalne z instalacją zgodną z normą EN 1949,
 • wykorzystywanie w celach komercyjnych, takich jak przyczepy kempingowe, kampery oraz pojazdy z instalacją na gaz płynny, np. food trucki.

Użytkowanie

Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem to każde inne użycie, wykraczające poza zakres zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, np.

 • zastosowanie innych gazów w fazie płynnej,
 • montaż przeciwnie do kierunku przepływu,
 • używanie niezgodnych przewodów elastycznych,
 • zmiany w produkcie lub jego części,
 • użytkowanie w temperaturach otoczenia odbiegających od przewidzianych, które opisane są w instrukcji obsługi dołączanej do produktu.

Montaż

Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie sprawdzić produkt pod kątem ewentualnych możliwych uszkodzeń transportowych, a także kompletności zestawu. Co istotne zarówno montaż, jak i uruchamianie oraz konserwacja urządzenia powinny być przeprowadzanie przez wyspecjalizowaną firmę. Warunkiem niezawodnego działania jest prawidłowa instalacja z zachowaniem obowiązujących technicznych zasad dotyczących planowania budowy i eksploatacji całego urządzenia.

Do montażu należy używać wyłącznie odpowiednich narzędzi, a w przypadku połączeń śrubowych zawsze kontrować na króćcu przyłączeniowym. Nie należy też stosować nieodpowiednich narzędzi, takich jak np. szczypce.

Kontrola szczelności

Szczelność instalacji na gaz płynny musi być skontrolowana przez osobę uprawnioną przed pierwszym uruchomieniem, w toku prac kontrolnych i konserwacyjnych, po wykonaniu istotnych zmian oraz prac naprawczych.

Rozwiązywanie problemów

Zapach gazu. Wypływający gaz płynny jest skrajnie zapalny! Może prowadzić do wybuchu. Zamknąć dopływ gazu.

 • Nie naciskać wyłączników elektrycznych.
 • Nie wykonywać połączeń telefonicznych w budynku.
 • Zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń.
 • Wyłączyć instalację gazu płynnego.
 • Skontaktować się z wyspecjalizowaną firmą.

Wymiana

W przypadku oznak zużycie, zniszczenia produktu lub jego części produkt należy wymienić. Po wymianie produktu postępować zgodnie z krokami montaż, kontrola szczelności i uruchamianie.

W razie pytań dotyczących naszych produktów zapraszamy do kontaktu. Nasi pracownicy udzielą niezbędnych informacji.

 

Instrukcja obsługi 03-751-00

Download

Instrukcja obsługi 03-751-00

Powiązane produkty

Obsługa Klienta

pn-pt. 8.00 - 16.00 
email: [email protected]

ul. Traugutta 126
63-400 Ostrów Wlkp.
NIP: 622-24-90-580, BDO: 000110359
Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000167508
Kapitał Zakładowy 100.000 PLN
© 2022 GOK Polska | realizacja i wdrożenie KamikStudio