KOMPONENTY | ROZWIĄZANIA | SYSTEMY:

Reduktor I st 24 kg/h 1,0 bar POL x 3/4 KN bez PRV

SKU: 01-266-37 Kategoria: Tag:

Reduktor zbiornikowy I stopnia przeznaczony do przydomowych instalacji zbiornikowych. Do bezpośredniego podłączenia do zbiornika gazu płynnego.

Zgodność:

 • • Świadectwo badań typu UE wg Dyrektywy Ciśnieniowej

Zalety i wyposażenie:

 • • z zabezpieczeniem przed owadami
 • • możliwość podłączenia zestawu oddechowego dla zbiorników podziemnych (02-063-17)

Wskazówka:

 • • Reduktory ciśnienia bez zabezpieczenia przed nadciśnieniem mogą być stosowane tylko wtedy, gdy maksymalne dopuszczalne ciśnienie urządzenia odbiorczego jest wyższe niż ciśnienie na wejściu reduktora ciśnienia.

 

 

Opis

Reduktor gazowy I stopnia bez PRV.

Wydajność: 24 kg/h

Ciśnienie wyjściowe: 1 bar

Ciśnienie wejściowe: do 16 bar

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie: PS 25 bar

Przyłącza: POL x G 3/4 stoż. zew.

Reduktor gazowy ma za zadanie utrzymywać stałe ciśnienie wyjściowe podane na tabliczce znamionowej reduktora niezależnie od wahań ciśnienia wejściowego oraz zmian przepływu i temperatur w zakresie ustalonych granic. W zależności od wersji reduktor ciśnienia może być ustawiony na stałe lub może być regulowany.

Budowa reduktora gazowego I stopnia

Na budowę reduktora składają się takie elementy jak:

 • przyłącze na wejściu
 • przyłącze na wyjściu
 • manometr (opcjonalnie)
 • pokrywa zamykająca, ze stałym ustawieniem
 • pokrętło nastawne
 • wkręt w pokrętle
 • otwór do zabezpieczenia przed owadami (opcjonalnie)

Użytkowanie reduktora I stopnia

Czynnikiem roboczym jest faza gazowa LPG. Reduktor montuje się bezpośrednio na zbiorniku gazu.

W przypadku stosowania na zewnątrz produkt należy umieścić w miejscu, które będzie zabezpieczone przed dostawaniem się wilgoci. Zalecany jest montaż pod pokrywą ochronną zbiornika lub w szafie reduktora czy skrzynce ochronnej.

Montaż reduktora gazowego I stopnia

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić kompletność zestawu, a także ewentualnie uszkodzenia wynikłe w trakcie transportu. Sam montaż powinien być przeprowadzany jedynie przez wyspecjalizowaną firmę i odpowiednio wykwalifikowane osoby według wskazówek zawartych w instrukcji. Warunkiem niezawodnego działania jest prawidłowa instalacja z zachowaniem obowiązujących zasad technicznych dotyczących planowania, budowy i eksploatacji urządzenia.

Zalecany jest też montaż filtra gazu przed reduktorem ciśnienia. W gazie płynnym mogą pojawiać się ciała obce, np. zanieczyszczenia. Od określonej wielkości są one wychwytywane przez filtr. Gdy filtr nie jest zamontowany, zwiększa się zużycie delikatnych elementów konstrukcyjnych, co może prowadzić nawet do uszkodzenia reduktora i instalacji gazu płynnego.

Bezpośrednio po montażu należy przeprowadzić kontrolę szczelności. Jest to również etap, który muszą wykonywać wykwalifikowane osoby według wskazówek zawartych w instrukcji. Podczas kontroli należy:

 • Zamknąć całą armaturę odcinającą podłączonych urządzeń odbiorczych.
 • Powoli otworzyć zawór poboru lub zawór butli z gazem.
 • Jeśli przy urządzeniu odbiorczym znajduje się urządzenie zabezpieczające (np.SBS, EFV), należy je zwolnić podczas kontroli szczelności.
 • Spryskać wszystkie złącza środkiem wg EN 14921
 • Sprawdzić szczelność, obserwując czy nie tworzą się pęcherzyki środka pieniącego.

Konserwacja i wymiana reduktora I stopnia

Zaleca się okresową kontrolę szczelności i działania urządzenia z reduktorem ciśnienia, np. raz w roku.

W razie pojawienia się jakichkolwiek oznak zużycia lub uszkodzenia produktu bądź jego części należy produkt wymienić. W trakcie tej czynności należy postępować zgodnie z instrukcją i krokami z montażu i uruchamiania urządzenia.

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg
Wymiary 10 × 20 × 30 cm
Rozmiar

L, M, S, XL

Deklaracja zgodności 01-266-37

Download

Deklaracja zgodności 01-266-37

Instrukcja obsługi 01-266-37

Download

Instrukcja obsługi 01-266-37

Powiązane produkty

Obsługa Klienta

pn-pt. 8.00 - 16.00 
email: [email protected]

ul. Traugutta 126
63-400 Ostrów Wlkp.
NIP: 622-24-90-580, BDO: 000110359
Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000167508
Kapitał Zakładowy 100.000 PLN
© 2022 GOK Polska | realizacja i wdrożenie KamikStudio