KOMPONENTY | ROZWIĄZANIA | SYSTEMY:

LAG2000A Polska wersja do strefy EX

Sygnalizator nieszczelności typ LAG 2000 A - system detekcji wycieków klasy II zgodnie z DIN EN 13160-1 i DIN EN 13160-3 na zasadzie detekcji mokrej.

Zastosowanie jako:
• produkt budowlany do stacjonarnych instalacji służących do składowania, napełniania i przeładowywania substancji zagrażających wodzie w zakresie obowiązywania zharmonizowanych norm lub zgodnie z BPR 89/106/EWG

Do nadzoru, np.
• dwupłaszczowych, bezciśnieniowych, naziemnych i podziemnych zbiorników, np. zgodnie z DIN 6608-2, DIN 6616, DIN 6618-3, DIN 6619-2, DIN 6623-2, DIN 6624-2, DIN EN 12285-1, DIN EN 12285-2

Objętość przestrzeni kontrolnej instalacji może wynosić maksymalnie 1 m³. Ciecz sygnalizująca może być zaklasyfikowana maksymalnie do kategorii WGK 1.
• sygnalizator nieszczelności do stacjonarnych instalacji służących do składowania, napełniania i przeładowywania palnych, łatwopalnych i wysoce łatwopalnych substancji o temperaturze zapłonu poniżej 55°C tylko w wersji samobezpiecznej.
• przy stosowaniu sygnalizatora, typ LAG 2000 A, w instalacjach skonstruowanych przed 31.12.2002 r. nie obowiązuje ograniczenie objętości przestrzeni kontrolnej instalacji maks. 1 m 3 .

Czynniki robocze:
• olej opałowy, olej napędowy, FAME, benzyna

Dopuszczenie
• Ogólne dopuszczenie budowlane niemieckiego DIBt nr Z-65.24-474
• WE - badanie typu: TPS 04 ATEX 1010 X

Opis

LAG2000 dane techniczne:

Napięcie: 230 V AC od 50 do 60 Hz

Pobór mocy: 2,5 VA

Zakres temperatur: od -20°C do +60°C

Obudowa: IP 20

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg
Wymiary 10 × 10 × 10 cm

Instrukcja obsługi 15-072-63

Download

Instrukcja obsługi 15-072-63

Powiązane produkty

Obsługa Klienta

pn-pt. 8.00 - 16.00 
email: [email protected]

ul. Traugutta 126
63-400 Ostrów Wlkp.
NIP: 622-24-90-580, BDO: 000110359
Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000167508
Kapitał Zakładowy 100.000 PLN
© 2022 GOK Polska | realizacja i wdrożenie KamikStudio