KOMPONENTY | ROZWIĄZANIA | SYSTEMY:

LAG2000A Polska wersja do strefy EX

Sygnalizator nieszczelności typ LAG 2000 A - system detekcji wycieków klasy II zgodnie z DIN EN 13160-1 i DIN EN 13160-3 na zasadzie detekcji mokrej.

Zastosowanie jako:
• produkt budowlany do stacjonarnych instalacji służących do składowania, napełniania i przeładowywania substancji zagrażających wodzie w zakresie obowiązywania zharmonizowanych norm lub zgodnie z BPR 89/106/EWG

Do nadzoru, np.
• dwupłaszczowych, bezciśnieniowych, naziemnych i podziemnych zbiorników, np. zgodnie z DIN 6608-2, DIN 6616, DIN 6618-3, DIN 6619-2, DIN 6623-2, DIN 6624-2, DIN EN 12285-1, DIN EN 12285-2

Objętość przestrzeni kontrolnej instalacji może wynosić maksymalnie 1 m³. Ciecz sygnalizująca może być zaklasyfikowana maksymalnie do kategorii WGK 1.
• sygnalizator nieszczelności do stacjonarnych instalacji służących do składowania, napełniania i przeładowywania palnych, łatwopalnych i wysoce łatwopalnych substancji o temperaturze zapłonu poniżej 55°C tylko w wersji samobezpiecznej.
• przy stosowaniu sygnalizatora, typ LAG 2000 A, w instalacjach skonstruowanych przed 31.12.2002 r. nie obowiązuje ograniczenie objętości przestrzeni kontrolnej instalacji maks. 1 m 3 .

Czynniki robocze:
• olej opałowy, olej napędowy, FAME, benzyna

Dopuszczenie
• Ogólne dopuszczenie budowlane niemieckiego DIBt nr Z-65.24-474
• WE - badanie typu: TPS 04 ATEX 1010 X

Opis

LAG2000 dane techniczne:

Napięcie: 230 V AC od 50 do 60 Hz

Pobór mocy: 2,5 VA

Zakres temperatur: od -20°C do +60°C

Obudowa: IP 20

KaUrządzenie wyświetlające typu LAG 2000A stanowi część sygnalizatora nieszczelności działającego na zasadzie mokrej detekcji, który jest przeznaczony do zbiorników dwuściennych do magazynowania, napełniania oraz przeładowywania cieczy zagrażających bezpieczeństwu wód gruntowych. Najogólniej rzecz ujmując, nieszczelności w przestrzeni dozorowanej zbiornika wykrywane są poprzez spadek poziomu cieczy sygnalizacji nieszczelności. Alarm zgłaszany jest za pomocą wyświetlacza optycznego oraz akustycznie.

Miejsce eksploatacji

 • Zamontować urządzenie sygnalizujące w odpowiednim miejscu na ścianie suchego pomieszczenia, które jest regularnie odwiedzane.
 • W przypadku stosowania na zewnątrz urządzenie sygnalizujące należy umieścić W miejscu, które będzie zabezpieczone przed dostawaniem się wody. Zalecane jest stosowanie obudowy ochronnej.
 • W przypadku stosowania na zewnątrz urządzenie sygnalizujące należy zabezpieczyć przed promieniowaniem UV. Sondę należy umieścić w taki sposób, aby do urządzenia retencyjnego ani do zestawu do łączenia przewodów nie mogły się dostawać woda powierzchniowa, woda z opadów atmosferycznych, zabrudzenia ani piaski lotne

Montaż

Planując montaż detektora, należy zapoznać się ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi, która dostarczana jest wraz z urządzeniem. Przed samą instalacją należy też sprawdzić kompletność zestawu oraz skontrolować ewentualne uszkodzenia powstałe w trakcie transportu.

Montażu powinny dokonywać osoby posiadające specjalne kwalifikacje. Wszystkie wskazówki zawarte w instrukcji powinny być bezwzględnie przestrzegane przez osoby podejmujące się instalacji urządzenia. Warunkiem niezawodnego działania jest prawidłowa instalacja z zachowaniem wszelkich obowiązujących zasad technicznych dotyczących planowania, budowy i eksploatacji całego urządzenia.

Uruchomienie

Należy sprawdzić połączenie i przyłącza pod kątem ich obecności i prawidłowego montażu zgodnie z punktem "montaż" w instrukcji. Napełnianie cieczą sygnalizacji nieszczelności:

 • ustalić objętość przestrzeni dozorowanej w celu określenia objętości cieczy sygnalizacji nieszczelności,
 • podstawić naczynie wychwytujące pod zawór kontrolny,
 • otworzyć zawór kontrolny,
 • wyjąć sondę ze zbiornika CSN,
 • wlewać ciecz sygnalizacji nieszczelności, aż ta zacznie się wylewać przez otwór kontrolny,
 • odczekać aż system się odpowietrzy i w razie konieczności dolać cieczy sygnalizacji nieszczelności,
 • zamknąć zawór kontrolny,
 • wlewać ciecz sygnalizacji nieszczelności do osiągnięcia poziomu środka szybki wziernikowej zbiornika CSN,
 • sprawdzić połączenie zbiornik-zbiornik CSN oraz złącza pod kątem szczelności,
 • zamontować sondę,
 • umieścić w widocznym miejscu na zbiorniku CSN trwałe oznaczenie zastosowanej cieczy sygnalizacji nieszczelności i umieścić odpowiednią kartę charakterystyki w widocznym miejscu.

W razie pojawienia się pytań lub jakichkolwiek wątpliwości dotyczących oferowanych przez nas produktów zapraszamy do kontaktu. Nasi pracownicy z pewnością udzielą niezbędnych informacji.

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg
Wymiary 10 × 10 × 10 cm

Instrukcja obsługi 15-072-63

Download

Instrukcja obsługi 15-072-63

Powiązane produkty

Obsługa Klienta

pn-pt. 8.00 - 16.00 
email: [email protected]

ul. Traugutta 126
63-400 Ostrów Wlkp.
NIP: 622-24-90-580, BDO: 000110359
Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000167508
Kapitał Zakładowy 100.000 PLN
© 2022 GOK Polska | realizacja i wdrożenie KamikStudio