KOMPONENTY | ROZWIĄZANIA | SYSTEMY:

LWG2000 sygnalizator przecieku zbiornika, sonda 5 m PL

Sygnalizator wycieku ze zbiornika - LWG 2000. System detekcji wycieków klasy III zgodnie z DIN EN 13160-1 i DIN EN 13160-4 jako układ czujników cieczy w miejscach występowania wycieków lub w przestrzeniach nadzorowanych.

Media robocze:

 • • olej opałowy EL zgodnie z DIN 51603-1
 • • olej opałowy S zgodnie z DIN 51603-3
 • • olej napędowy zgodnie z DIN EN 590: 2004-3
 • • zużyte oleje o temperaturze zapłonu powyżej 55 st. C
 • • mieszanki olejowo-wodne
 • • roztwór mocznika zgodnie z DIN 70070

Zastosowanie jako:

 • • produkt budowlany do stacjonarnych instalacji służących do składowania, napełniania i przeładowywania substancji zagrażających wodzie w zakresie obowiązywania BPR 89/106/EWG
  Czujnik cieczy do zastosowania w urządzeniach służących do składowania paliw o temperaturze zapłonu powyżej 55°C, które są przeznaczone do zasilania instalacji grzewczych w budynkach w rozumieniu listy regulacji budowlanych B, część 1.
  - do nadzorowania zbiornika, rurociągu lub przestrzeni kontrolnej
  - do zastosowania jako automatyczny sygnalizator awarii jako
  zabezpieczenie systemu detekcji wycieków w rozumieniu arkusza
  roboczego DWA-A 779

 

Opis

LWG dane techniczne:

Typ obudowy: IP 30

Napięcie zasilania: 230  V AC od 50 do 60 Hz

Zakres temperatur: od -20°C do + 60°C

Detekcja sucha, bez Atexu.

W skład zestawu wchodzi: Centralka - wersja PL, zestaw montażowy oraz sonda standardowa 2 m.

Sygnalizator wycieków składa się z urządzenia sygnalizującego, które w sposób optyczny i akustyczny sygnalizuje wyciek cieczy w urządzeniu retencyjnym, i sondy zanurzanej w wykrywanym czynniku roboczym. Urządzenie sygnalizujące i sonda są połączone przewodem. Wyciek cieczy zagrażających wodzie lub wody nieprzeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz przedostanie się cieczy do urządzenia retencyjnego, sygnalizowane są automatycznie.

Budowa

 • Zielona dioda „Betrieb [Praca]”
 • Przełącznik „Alarmton [Sygnał alarmowy]”
 • Plomba
 • Czerwona dioda „Alarm”
 • Przycisk „Prüfen [Kontrola]”
 • Sonda
 • Kabel przyłączeniowy

Czynniki robocze

 • Zużyty olej
 • Roztwór mocznika
 • Ciężki olej opałowy
 • Nawóz płynny
 • Olej napędowy
 • Olej opałowy
 • Olej przemysłowy (AHL, ASL, HAS)
 • FAME
 • Olej opałowy Bio
 • Olej roślinny
 • Woda lub mieszanka olejowo-wodna (+1 °C do +70 °C)
 • Woda nieprzeznaczona do spożycia przez ludzi
 • Wodne roztwory soli nieorganicznych niewykazujące właściwości utleniających o wartości pH od 6 do 8
 • Inne niepalne ciecze zagrażające wodzie, o temperaturze zapłonu > 55°C

Montaż

Montaż powinien zostać wykonany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Urządzenie sygnalizujące jest przeznaczone do montażu na ścianie i wyposażone w zasilanie elektryczne, elementy wskaźnikowe i obsługowe, a także we wszystkie komponenty przeznaczone do analizy sygnału pochodzącego z podłączonej sondy.

Alarm jest zgłaszany w następujący sposób:

 • optycznie za pomocą czerwonej diody „Alarm”
 • akustycznie za pomocą brzęczyka.

Ponadto urządzenie sygnalizujące jest wyposażone w bezpotencjałowy styk przekaźnikowy, przeznaczony do podłączenia zewnętrznego obwodu elektrycznego, np. pompy palnika, silnika, kontrolki ostrzegawczej, sygnalizatora akustycznego lub akcesoriów systemu zabezpieczeń typu F-Stop® GWG-LWG.

Miejsce eksploatacji

 • Zamontować urządzenie sygnalizujące w odpowiednim miejscu na ścianie suchego pomieszczenia, które jest regularnie odwiedzane.
 • W przypadku stosowania na zewnątrz urządzenie sygnalizujące należy umieścić W miejscu, które będzie zabezpieczone przed dostawaniem się wody. Zalecamy stosowanie obudowy ochronnej o stopniu ochrony IP65 wg normy EN 60529.
 • W przypadku stosowania na zewnątrz urządzenie sygnalizujące należy zabezpieczyć przed promieniowaniem UV.
 • W przypadku stosowania na zewnątrz sondę należy umieścić w taki sposób, aby do urządzenia retencyjnego ani do zestawu do łączenia przewodów nie mogły się dostawać woda powierzchniowa, woda z opadów atmosferycznych, zabrudzenia ani piaski lotne (nr art. 15 379 00)

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami, którzy udzielą wszelkich potrzebnych informacji.

LWG2000 sygnalizator przecieku zbiornika, sonda 5 m PL jest to sygnalizator wycieków składający się z urządzenia sygnalizującego, które w sposób optyczny i akustyczny sygnalizuje wyciek cieczy w urządzeniu retencyjnym, a także z sondy zanurzanej w wykrywanym czynniku roboczym. Urządzenie sygnalizujące i sonda są połączone przewodem. Wyciek cieczy zagrażających wodzie lub wody nieprzeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz przedostanie się cieczy do urządzenia retencyjnego, sygnalizowane są automatycznie.

Budowa

Urządzenie składa się z takich elementów, jak:

 • Zielona dioda „Betrieb/Praca”,
 • Przełącznik „Alarmton/Sygnał alarmowy”,
 • Plomba,
 • Czerwona dioda „Alarm”,
 • Przycisk „Prüfen/Kontrola”,
 • Sonda,
 • Kabel przyłączeniowy.

Montaż

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić produkt pod kątem możliwych uszkodzeń transportowych i kompletności. Samego montażu powinna dokonywać wyspecjalizowana firma. W instrukcji znajdziesz wszelkie wskazówki dotyczące montażu urządzenia, m.in. przykładowe zastosowanie i cztery możliwości zamontowania sondy.

 • Sonda w każdym zbiorniku ze zintegrowaną wanną zbierającą, wchodzącym w skład baterii zbiorników.
 • Sonda umieszczona na podłożu pomieszczenia, w którym jest ustawione urządzenie, służąca do nadzorowania zagrożeń związanych z powodzią lub urządzenia retencyjnego pod kątem wycieków paliwa w niewidocznych obszarach.
 • Sonda w wannie zbierającej agregatu olejowego.
 • Sonda w wannie zbierającej umieszczonej na urządzeniu odbiorczym, przeznaczona do kontroli przewodu ciśnieniowego

Montaż sondy — informacje ogólne

Zamontować sondę w najniższym miejscu urządzenia retencyjnego. Jeśli sonda jest montowana pionowo, odległość między dnem urządzenia retencyjnego a dolną krawędzią sondy powinna wynosić co najmniej 5 mm.

Odległość najniższego punktu dna urządzenia retencyjnego od dolnej krawędzi sondy:

Ogólnie co najmniej 5 mm i co najwyżej 25 mm.

W przypadku zbiorników ze zintegrowanym urządzeniem retencyjnym (wanna zbierająca) maksymalnie 50 mm

Obsługa

Prawidłowe działanie – na urządzeniu sygnalizującym musi stale świecić się zielona dioda „Betrieb [Praca]”.

Zgłoszenie alarmu – Alarm może zostać zgłoszony z powodu następujących zdarzeń:

 • Nagromadzenie się cieczy w urządzeniu retencyjnym.
 • Przerwanie przewodu lub zwarcie w obwodzie elektrycznym sondy.

Alarm jest zgłaszany w następujący sposób:

 • świeci się czerwona dioda „Alarm”,
 • rozlega się sygnał alarmowy,
 • wyłącza się urządzenie podłączone do bezpotencjałowego styku przekaźnikowego.

Należy niezwłocznie określić i usunąć przyczynę wycieku. Przełącznik „Alarmton” jest zabezpieczony przez producenta plombą. Po usunięciu plomby i naciśnięciu przycisku następuje wyłączenie alarmu akustycznego. Nadal świeci się czerwona dioda „Alarm”.

Po usunięciu wycieku urządzenie sygnalizujące przełącza się z powrotem do trybu czuwania (świeci się zielona dioda „Betrieb”). Na przełączniku „Alarmton” należy założyć nową plombę. Przy otwartej pokrywie obudowy urządzenia sygnalizującego przełącznik „Alarmton” nie może być ustawiony w położeniu Aus.

W razie pojawienia się pytań lub jakichkolwiek wątpliwości dotyczących oferowanych przez nas produktów zapraszamy do kontaktu. Nasi pracownicy z pewnością udzielą niezbędnych informacji.

 

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg
Wymiary 10 × 10 × 10 cm

Deklaracja wlasciwosci uzytkowych 15-073-06

Download

Deklaracja wlasciwosci uzytkowych 15-073-06 w polskiej wersji

Instrukcja obslugi PL 15-073-06

Download

Instrukcja obslugi 15-073-06 w polskiej wersji

Broszura PL 15-073-06

Download

Broszura 15-073-06 w polskiej wersji

Powiązane produkty

Obsługa Klienta

pn-pt. 8.00 - 16.00 
email: [email protected]

ul. Traugutta 126
63-400 Ostrów Wlkp.
NIP: 622-24-90-580, BDO: 000110359
Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000167508
Kapitał Zakładowy 100.000 PLN
© 2022 GOK Polska | realizacja i wdrożenie KamikStudio