KOMPONENTY | ROZWIĄZANIA | SYSTEMY:

BC-2 Zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiornika

Zabezpieczenie przed przepełnieniem typ BC-2. Do nadzorowania zbiorników z płynami roboczymi jako urządzenie alarmowe podczas napełniania.

Czynniki robocze przy temperaturach czynnika od -20 st. C do + 50 st. C:

 • • roztwór mocznika zgodnie z DIN 70070
 • • olej opałowy EL zgodnie z DIN 51603-1
 • • olej opałowy S zgodnie z DIN 51603-3
 • • olej napędowy zgodnie z DIN EN 590
 • • biodisel/ester metylowy kwasu tłuszczowego (FAME) zgodnie z DIN EN 14213 i DIN EN 14214
 • • oleje roślinne
 • • smary płynne
 • • oleje hydrauliczne
 • • oleje będące nośnikami ciepła
 • • mieszanki olejowo-wodne

Zalety i wyposażenie:

 • • generowanie optycznego i akustycznego alarmu w momencie kontaktu czujnika sondy z czynnikiem roboczym
 • • przycisk włączenia alarmu akustycznego (zgodnie z zasadami DiBt dotyczącymi dopuszczania zabezpieczeń, alarm optyczny nie może być wyłączony przed wynurzeniem czujnika sondy z czynnika roboczego)
 • • bezpotencjałowy przekaźnik
 • • sonda z rurką stojakową ze stali szlachetnej i umieszczonym w metalowej kapsule czujnikiem PTC

Opis

BC-2 dane techniczne:

Przyłącze na zbiornik: G 1 zew.

Typ obudowy: IP 54

Napięcie zasilania: 230 V AC 50 Hz

Zakres temperatur: od -20°C do + 60°C

Komplet wraz z sondą 250 mm , kabel 5 m

Zabezpieczenie przed przepełnieniem typu BC-2. Służy ono do nadzorowania zbiorników z płynami roboczymi jako urządzenie alarmowe podczas napełniania. Urządzenie składa się z centralki i sondy i stosowane jest do monitorowania procesu napełniania zbiornika czynnikami roboczymi zagrażającymi bezpieczeństwu wód gruntowych.

Zasada działania

Przed osiągnięciem maksymalnie dozwolonego poziomu napełnienia w zbiorniku włącza się alarm akustyczny i optyczny. Dzięki temu proces napełniania może zostać zakończony w odpowiednim momencie.

Budowa

Zabezpieczenie składa się z:

 • elementu montażowego
 • rury ochronnej czujnika
 • czujnika
 • kabla przyłączeniowego
 • lampki trybu "praca"
 • przycisku "wyłączyć sygnał alarmu"
 • przycisku "test" (kontrola)
 • lampki trybu "alarm"
 • centralki

Montaż

Montaż powinien być wykonywany przez odpowiednio wykwalifikowane osoby. Tylko połączenie doskonałej jakości produktów i ich odpowiednia instalacja dają gwarancję prawidłowego działania.

Uruchomienie

Uruchomienie zabezpieczenia przed przepełnieniem BC-2 następuje po zakończeniu montażu przez doprowadzenie napięcia zasilającego. Najpierw ma miejsce alarm rozruchu sygnalizowany czerwoną lampką "Alarm" i brzęczykiem – są aktywne wejścia przekaźnika Alarm 1 i Alarm 2 oraz ewentualnie podłączone zewnętrzne urządzenia sygnalizujące i sterujące (np. zawór elektromagnetyczny, syrena lub lampka sygnalizacyjna).

Po ok. 20 sekundach wygasa sygnał alarmu i świeci się już tylko zielona lampka "Praca" – wyjście przekaźnika "Praca" jest aktywne, aby mogła świecić się podłączona lampka sygnalizacyjna. Wyjścia przekaźnika Alarm 1 i Alarm 2 są wyłączone.

Ostatni etap to przeprowadzenie kontroli działania wszystkich podzespołów zabezpieczenia przed przepełnieniem (włącznie z ew. podłączonymi urządzeniami sygnalizującymi i sterującymi).

Naciśnięcie przycisku Test (kontrola) urządzenia sygnalizującego powoduje włączenie alarmu. Musi wówczas pojawić się sygnał alarmowy.

Co ważne! Podczas tej próby sonda nie może zostać zanurzona w czynniku roboczym.

Obsługa

Centralka musi stale wskazywać tryb pracy zieloną lampką trybu "Praca".

Podczas napełniania zbiornika po osiągnięciu wysokości reakcji (odpowiadającej wymiarowi nastawczemu X sondy) następuje alarm: czerwona lampka "Alarm" świeci się, brzęczyk daje sygnał, oraz ma miejsce dodatkowy alarm z ewentualnie podłączonych zewnętrznych urządzeń alarmujących. Alarm ma na celu zakończenie napełniania w odpowiednim momencie.

Sygnał alarmu może pojawić się też w przypadku przerwania przewodu lub wystąpienia zwarcia w obwodzie prądowym sondy.

Przyciskiem należy wyłączyć alarm akustyczny oraz wyjście Alarm 2. Po spadku poziomu cieczy w zbiorniku centralka ponownie przełączy się w tryb pracy.

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg
Wymiary 10 × 10 × 10 cm

Instrukcja obsługi 15-707-00

Download

Polska instrukcja obsługi dla produktu o SKU: 15-707-00

Broszura 15-707-00

Download

Polska broszura dla produktu o SKU: 15-707-00

Powiązane produkty

Obsługa Klienta

pn-pt. 8.00 - 16.00 
email: [email protected]

ul. Traugutta 126
63-400 Ostrów Wlkp.
NIP: 622-24-90-580, BDO: 000110359
Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000167508
Kapitał Zakładowy 100.000 PLN
© 2022 GOK Polska | realizacja i wdrożenie KamikStudio