KOMPONENTY | ROZWIĄZANIA | SYSTEMY:

GWD 305 z montażem ściennym wtyczki

Wskaźnik wartości granicznej typu GWD
Jako urządzenie zabezpieczające przed przepełnieniem do bezciśnieniowych
zbiorników naziemnych, znajdujących się wewnątrz budynków

Produkt budowlany do stacjonarnych instalacji służących do składowania,
napełniania i przeładunku substancji zagrażających bezpieczeństwu
wód gruntowych:
• EN 13616: czujnik jako część zabezpieczenia przed przepełnieniem typu B,
model B1 (złącze prądowe)
• EN 13616-2: czujnik zabezpieczenia przed przepełnieniem jako część
zabezpieczenia przed przepełnieniem bez mechanizmu zamykającego

Czynniki robocze:
ciecze niepalne i palne kategorii 3 o temperaturze zapłonu powyżej 55°C,
takie jak olej napędowy, FAME, olej opałowy, olej opałowy Bio i olej roślinny

Zakres zastosowania:
• naziemne baterie zbiorników wg DIN 6620
• wyprodukowane na miejscu stalowe zbiorniki do składowania naziemnego
zgodnie z DIN 6625-1, DIN 6625-2, ÖNORM C 2117
• zbiorniki zgodne z NBN I 03-002
• zamontowane na stałe zbiorniki bezciśnieniowe wykonane z tworzyw
termoplastycznych zgodnie z EN 13341 i EN 12573 część od 1 do 3
• naziemne zbiorniki z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem
szklanym zgodnie z EN 13121 część od 1 do 4
• pozostałe naziemne zbiorniki posiadające dopuszczenie budowlane

Zgodność:
• Produkt budowlany do zastosowań na terenach zalewowych i zagrożonych
powodzią
• Oznaczenie CE zgodnie z europejskim Rozporządzeniem dot. produktów
budowlanych BauPVO UE: Deklaracja właściwości użytkowych zgodnie z EN 13616
• Oznaczenie CE zgodnie z EMV i RoHS
• Belgia: VINCOTTE o numerze prototypu 99/H031/03060502

Wskazówka:
• Do kompleksowej kontroli działania oferujemy przyrząd kontrolny wskaźnika
wartości granicznej (patrz nr art. 15 097 00)

Na specjalne zamówienie dostępne są długości sond od 100 do 1000 mm
oraz inne produkty przeznaczone na inne rynki docelowe.

Opis

Wskaźnik wartości granicznej typu GWD z zamontowaną armaturą ścienną, typ 905, kolor szary

Dane techniczne:
• przyłącze do zbiornika: G 1 zew.
• średnica rurki sondy: 10 mm
• czujnik: PTC w szklanej obudowie
• materiał rurki sondy: aluminium EN AW-6060
• materiał element montażowy: ABS, PA
• materiał osłony czujnika: PA
• długość sondy 305 mm
• kabel przyłączeniowy 750 mm kompletne okablowanie

Instrukcja obsługi 15-080-10 cz.1

Download

Instrukcja obsługi 15-080-10 cz.1

Instrukcja obsługi 15-080-10 cz.2

Download

Instrukcja obsługi 15-080-10 cz.2

Powiązane produkty

Obsługa Klienta

pn-pt. 8.00 - 16.00 
email: [email protected]

ul. Traugutta 126
63-400 Ostrów Wlkp.
NIP: 622-24-90-580, BDO: 000110359
Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000167508
Kapitał Zakładowy 100.000 PLN
© 2022 GOK Polska | realizacja i wdrożenie KamikStudio