KOMPONENTY | ROZWIĄZANIA | SYSTEMY:

GWS 400 mm, z wtyczką luzem

Wskaźnik wartości granicznej typ GWS jako zabezpieczenie przed przepełnieniem.

Czynniki robocze:
• olej opałowy EL zgodnie z DIN 51603-1 i DIN SPEC 51603-6
• FAME zgodnie z DIN EN 14213 i DIN EN 14214
• olej napędowy zgodnie z DIN EN 590 i DIN 51628
• paliwo gaźnikowe zgodnie z DIN EN 228, DIN 51600, DIN 51626-1 i DIN 51626-2

Zakres zastosowania:
• baterie zbiorników zgodnie z DIN 6620
• podziemne i naziemne, cylindryczne, leżące zbiorniki ze stali zgodnie z DIN 6608-1, DIN 6608-2, DIN 6616, DIN 6617, DIN 6624-1, DIN 6624-2, DIN EN 12285-1, DIN EN 12285-2, ÖNORM C 2110, ÖNORM C 2115, ÖNORM C 2118, ÖNORM C 2110
• zbiorniki ze stali do składowania naziemnego zgodnie z DIN 6625-1, DIN 6625-2, ÖNORM C 2117
• cylindryczne, stojące zbiorniki ze stali zgodnie z DIN 6618-1, DIN 6618-2, DIN 6618-3, DIN 6619-1, DIN 6619-2, DIN 6623-1, DIN 6623-2, ÖNORM C 2116
• naziemne, cylindryczne zbiorniki z płaskim dnem z materiałów metalowych w rozumieniu DIN 4119-1 i DIN EN 1993-4-2
• inne zbiorniki posiadające aprobatę techniczną

Dopuszczenie
• Belgia: 99/H031/03060501
• WE-badanie typu nr zgodnie z 94/9/EC (ATEX): EX5 01 02 18968006X
• Badanie typu zgodnie z DIN EN 13616

Wskazówka
• Tester wskaźnika wartości granicznej patrz nr art. 15 098 00.

Opis

GWS dane techniczne:

Przyłącze zbiornika: G 1 zew.

Długość sondy: 400 mm

Czujnik wartości granicznej typ GWD jest urządzeniem zabezpieczającym przed przepełnieniem zbiornika podczas napełniania, w połączeniu z zabezpieczeniem napełniania umieszczonym w cysternie samochodowej.

Czujnik wartości granicznej można montować i użytkować łącznie z zabezpieczeniem napełniania cysterny samochodowej w następujących zbiornikach:

 • w naziemnych bezciśnieniowych, stacjonarnych zbiornikach,
 • wewnątrz budynków.

Budowa

Czujnik wartości granicznej typ GWD jest zbudowany z następujących elementów:

 • zamknięcie wtyczki,
 • wtyczka,
 • kabel,
 • długość sondy w mm, wybita na stałe,
 • nacięcie jako oznakowanie długości sondy,
 • element montażowy G1,
 • rurka sondy,
 • czujnik,
 • pokrywa ochronna czujnika,
 • śruba ustalająca,
 • uszczelka.

Sposób działania

Dla potrzeb działania czujnika wartości granicznej wykorzystuje się zasadę zależnego od temperatury oporu elektrycznego PTC w funkcji czasu – zwaną również czujnikiem termistorowym PTC. Oprócz termistora PTC wywołuje ustawienie natężenia prądu o określonej wartości.

Napięcie do GWD zostaje podane przez podłączenie do sterownika zabezpieczenia napełnienia cysterny samochodowej. Termistor PTC się nagrzewa. Na skutek zmiany temperatury jest wysyłany sygnał zwalniający i sterownik otwiera zawór odcinający w cysternie samochodowej. Gdy tylko ciecz zetknie się z termistorem PTC opór elektryczny ulega zmianie. Ta zmiana oporu wywołuje zmianę natężenia prądu w obwodzie czujnika wartości granicznej GWD, w wyniku której sterownik natychmiast zakończy proces napełniania, zamykając zawór odcinający cysterny samochodowej.

Montaż

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić produkt i jego elementy pod kątem możliwych uszkodzeń w trakcie transportu i kompletności. Zarówno montaż, jak i uruchomienie oraz konserwację musi przeprowadzać wyspecjalizowana firma według wskazówek zawartych w instrukcji.

Obsługa

 • Połączyć czujnik wartości granicznej wtyczką z częścią wtykową zabezpieczenia napełniania cysterny samochodowej.
 • Po zwolnieniu napełnić zbiornik.
 • Po napełnieniu ponownie nałożyć pokrywę na wtyczkę.

Naprawa

Jeśli działania zawarte w punkcie "Usuwanie usterek" w instrukcji obsługi nie prowadzą do prawidłowego ponownego uruchomienia, i nie nastąpił błąd w doborze, należy wysłać produkt do producenta. W celu przeprowadzenia kontroli. Osoby nieuprawnione nie powinny samodzielne wykonywać żadnych zmian i napraw technicznych.

Konserwacja

Prawidłowo zamontowany i właściwie obsługiwany produkt nie wymaga przeprowadzania konserwacji.

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg
Wymiary 10 × 10 × 10 cm

Instrukcja obsługi 15-080-80 cz.1

Download

Instrukcja obsługi 15-080-80 cz.1

Instrukcja obsługi 15-080-80 cz.2

Download

Instrukcja obsługi 15-080-80 cz.2

Powiązane produkty

Obsługa Klienta

pn-pt. 8.00 - 16.00 
email: [email protected]

ul. Traugutta 126
63-400 Ostrów Wlkp.
NIP: 622-24-90-580, BDO: 000110359
Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000167508
Kapitał Zakładowy 100.000 PLN
© 2022 GOK Polska | realizacja i wdrożenie KamikStudio