KOMPONENTY | ROZWIĄZANIA | SYSTEMY:

Caramatic DriveOne CSW 1,5 kg/h, 50 mbar, poziomy

Zespół reduktora z zabezpieczeniem do eksploatacji instalacji jednobutlowych w przyczepach i samochodach kempingowych podczas jazdy

Elementy zestawu: reduktor niskiego ciśnienia z zabezpieczeniem przed nadciśnieniem S2SR, mechaniczny czujnik zderzenia, zestaw kontrolny i uchwyt ścienny

Zalety i wyposażenie
ogrzewanie podczas jazdy z zastosowaniem mechanicznego czujnika zderzenia, który w razie wypadku za pomocą oddziałującego bezpośrednio na element wyzwalający opóźnienia wynoszącego 3,5 g ± 0,5 g blokuje przepływ gazu; przy średniej masie pojazdu odpowiada to prędkości zderzenia ok. 15 do 20 km/h ze stałą przeszkodą
możliwość używania w całej Europie dzięki zastosowaniu odpowiednich dla poszczególnych krajów węży wysokiego ciśnienia – Caramatic ConnectDrive (nie są dołączone do zestawu)
zestaw kontrolny umożliwiający kontrolę szczelności instalacji gazu płynnego bez demontażu reduktora ciśnienia
wersja z przyłączem na wyjściu śzp. (RVS) 10 / 8 jest seryjnie wyposażona w przejściówkędo podłączenia do przewodów rurowych 8 mm
dostosowany do przyłącza Eis-Ex

Zgodność
WE – badanie typu zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe (GAR)

Opis

Caramatic Drive One

Wydajność: 1,5 kg/h

Ciśnienie wyjściowe: 50 mbar

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie: PS 16 bar

Przyłącza:

  • • montaż poziomy
  • • M20 zew. x 1,5 x śzp. (RVS) 8

Caramatic DriveOne – Zintegrowany reduktor ciśnienia w Caramatic DriveOne utrzymuje stałe, wskazane na tabliczce znamionowej ciśnienie na wyjściu, niezależnie od wahań ciśnienia na wejściu oraz zmian przepływu i temperatur w zakresie ustalonych granic.

Zespół reduktora z zabezpieczeniem Caramatic DriveOne do eksploatacji urządzeń gazowych na gaz płynny w przyczepach kempingowych i samochodach kempingowych podczas jazdy, obejmujący: zintegrowany dwustopniowy zabezpieczający reduktor niskiego ciśnienia (S2SR) z mechanicznym czujnikiem zderzenia z przyciskiem obsługowym, zaślepkę, zestawem kontrolnym, wspomagacz dokręcania oraz uchwyt ścienny.

Montaż

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić produkt pod kątem możliwych uszkodzeń transportowych i kompletności. Montaż musi być przeprowadzany przez wyspecjalizowaną firmę.

Dla zapewnienia prawidłowego działania, zespół reduktora z zabezpieczeniem Caramatic DriveOne musi:

  • być przykręcony do stabilnej ściany/sufitu (2 śrubami – nieobjęte zakresem dostawy),
  • w zależności od wersji być zamontowany pionowo do stabilnej ściany lub poziomo na suficie skrzynki na butle gazowe,
  • mieć element wyzwalający ustawiony zawsze w pionowej pozycji (patrz strzałka na górze),
  • zachowywać prawidłowy kierunek montażu, oznaczony strzałką na zespole reduktora z zabezpieczeniem.

Zalecamy montaż filtra gazu na przyłączu na wejściu zespołu reduktora z zabezpieczeniem. W gazie płynnym mogą znajdować się zanieczyszczenia. W zależności od wielkości są one wychwytywane przez filtr. Gdy filtr gazu nie jest zamontowany, zwiększa się zużycie delikatnych elementów konstrukcyjnych, co może prowadzić nawet do uszkodzenia instalacji gazu płynnego

Uruchamianie

  • Uruchomienie przez powolne otwarcie dopływu gazu przy zamkniętej armaturze odcinającej podłączonego urządzenia odbiorczego. Przestrzegać instrukcji montażu i obsługi podłączonego urządzenia odbiorczego!
  • Nacisnąć niebieski przycisk zabezpieczenia w przypadku pęknięcia węża SBS, przytrzymać go przez 5 sekund (np. Caramatic ConnectDrive).

Jednorazowa aktywacja czujnika zderzenia przy pierwszym uruchomieniu:

  • Naciskając zielony przycisk czujnika zderzenia, przytrzymać go przez 5 sekund, aż kulka znajdzie się w odpowiednim położeniu i nie będzie słyszalny odgłos toczenia.

Obsługa

Produkt można zacząć użytkować dopiero po dokładnym przeczytaniu instrukcji montażu i obsługi.

Dla własnego bezpieczeństwa należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa podanych w niniejszej instrukcji montażu i obsługi.

Zachowywać się w sposób odpowiedzialny w stosunku do innych osób.

Instrukcja obsługi 71-815-21

Download

Instrukcja obsługi 71-815-21

Powiązane produkty

Obsługa Klienta

pn-pt. 8.00 - 16.00 
email: [email protected]

ul. Traugutta 126
63-400 Ostrów Wlkp.
NIP: 622-24-90-580, BDO: 000110359
Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000167508
Kapitał Zakładowy 100.000 PLN
© 2022 GOK Polska | realizacja i wdrożenie KamikStudio