KOMPONENTY | ROZWIĄZANIA | SYSTEMY:

GWD 305/4700 mm, z wtyczką luzem

Wskaźnik wartości granicznej typ GWD jako zabezpieczenie przed przepełnieniem.

Czynniki robocze:
• olej opałowy EL zgodnie z DIN 51603-1
• olej opałowy EL A Bio zgodnie z DIN SPEC 51603-6
• FAME zgodnie z DIN EN 14213 i DIN EN 14214
• olej napędowy zgodnie z DIN EN 590 i DIN 51628
• oleje roślinne

Zakres zastosowania:
• baterie zbiorników zgodnie z DIN 6620
• zbiorniki ze stali do składowania naziemnego zgodnie z DIN 6625-1, DIN 6625-2, ÖNORM C 2117
• stacjonarne zbiorniki bezciśnieniowe, wykonane z tworzyw termoplastycznych zgodnie z DIN EN 13341
• naziemne zbiorniki GFK zgodnie z DIN EN 13121, część 1 do 4
• inne zbiorniki posiadające aprobatę techniczną

Dopuszczenie
• Belgia: 99/H031/03060502
• Badanie typu zgodnie z DIN EN 13616

Wskazówka
• Tester wskaźnika wartości granicznej patrz nr art. 15 098 00.

Opis

GWD dane techniczne:

Przyłącze zbiornika: G 1 zew.

Długość sondy: 305 mm

Długość kabla: 4700 mm

Czujnik wartości granicznej typ GWD jest urządzeniem zabezpieczającym przed przepełnieniem zbiornika podczas napełniania w połączeniu z zabezpieczeniem napełniania umieszczonym w cysternie samochodowej.

Czujnik wartości granicznej można montować i użytkować łącznie z zabezpieczeniem napełniania cysterny samochodowej w następujących zbiornikach:

 • w naziemnych bezciśnieniowych, stacjonarnych zbiornikach,
 • wewnątrz budynków.

Budowa

Czujnik wartości granicznej typ GWD jest zbudowany z następujących elementów:

 • zamknięcie wtyczki,
 • wtyczka,
 • kabel,
 • długość sondy w mm, wybita na stałe,
 • nacięcie jako oznakowanie długości sondy,
 • element montażowy G1,
 • rurka sondy,
 • czujnik,
 • pokrywa ochronna czujnika,
 • śruba ustalająca,
 • uszczelka.

Sposób działania

Dla potrzeb działania czujnika wartości granicznej wykorzystuje się zasadę zależnego od temperatury oporu elektrycznego PTC w funkcji czasu – zwaną również czujnikiem termistorowym PTC. Oprócz termistora PTC wywołuje ustawienie natężenia prądu o określonej wartości.

Napięcie do GWD zostaje podane przez podłączenie do sterownika zabezpieczenia napełnienia cysterny samochodowej. Termistor PTC się nagrzewa. Przez zmianę temperatury jest wysyłany sygnał zwalniający i sterownik otwiera zawór odcinający w cysternie samochodowej. Gdy tylko ciecz zetknie się z termistorem PTC, opór elektryczny ulega zmianie. Ta zmiana z kolei wywołuje zmianę natężenia prądu w obwodzie czujnika wartości granicznej GWD, w wyniku czego sterownik natychmiast zakończy proces napełniania, zamykając zawód odcinający cysterny samochodowej.

Użytkowanie

Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem jest to każde inne, wykraczające poza zakres zastosowania zgodnego z przeznaczeniem:

 • zastosowanie innych czynników roboczych,
 • eksploatacja z palnymi czynnikami roboczymi kategorii 1, 2 lub 3 o temperaturze zapłonu ≤ 55°C,
 • użytkowanie na wolnym powietrzu,
 • zmiany w produkcie lub jego części,
 • montaż w strefie zagrożenia wybuchem,
 • montaż w zbiornikach, które nie zostały opisane w zeszycie 1,
 • montaż w zbiornikach ciśnieniowych.

Montaż

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić produkt i jego elementy pod kątem możliwych uszkodzeń w trakcie transportu i kompletności. Sam montaż, a także uruchamianie musi być przeprowadzone przez specjalistyczną firmę.

Naprawa

Jeśli działania zawarte w punkcie "Usuwanie usterek" w instrukcji obsługi nie prowadzą do prawidłowego ponownego uruchomienia, i nie nastąpił błąd w doborze, należy wysłać produkt do producenta. W celu przeprowadzenia kontroli. Osoby nieuprawnione nie powinny samodzielne wykonywać żadnych zmian i napraw technicznych.

 • Konserwacja

Prawidłowo zamontowany i właściwie obsługiwany produkt nie wymaga konserwacji.

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg
Wymiary 10 × 10 × 10 cm

Instrukcja obsługi 15-305-00 cz.1

Download

Instrukcja obsługi 15-305-00 cz.1

Instrukcja obsługi 15-305-00 cz.2

Download

Instrukcja obsługi 15-305-00 cz.2

Powiązane produkty

Obsługa Klienta

pn-pt. 8.00 - 16.00 
email: [email protected]

ul. Traugutta 126
63-400 Ostrów Wlkp.
NIP: 622-24-90-580, BDO: 000110359
Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000167508
Kapitał Zakładowy 100.000 PLN
© 2022 GOK Polska | realizacja i wdrożenie KamikStudio