KOMPONENTY | ROZWIĄZANIA | SYSTEMY:

Reduktor zblokowany 12 kg/h 37-50 mb POL x 3/4 PRV

Zespolony zestaw reduktorów zbiornikowych typ 01266/01641 do bezpośredniego podłączenia do zbiornika gazu

Zalety i wyposażenie
• z wydmuchowym zaworem bezpieczeństwa PRV
• króciec POL, śruby mocujące i elementy wewnętrzne ze stali nierdzewnej

Zgodność
• Świadectwo badań typu UE wg Dyrektywy Ciśnieniowej

Opis

Reduktor zblokowany I – II stopnia z PRV

Wydajność: 12 kg/h

Ciśnienie wyjściowe: 37-50 mbar

Ciśnienie wejściowe: od 1,0 do 16,0 bar

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie: PS 16 bar

Przyłącza: POL x G 3/4 stoż. zew.

Reduktor zbiornikowy to urządzenie, którego zadaniem jest utrzymywanie stałego ciśnienie wyjściowego podanego na tabliczce znamionowej reduktora, niezależnie od wahań ciśnienia wejściowego oraz zmian przepływu i temperatur w zakresie ustalonych granic. Gaz, który jest w zbiornikach, ma zbyt wysokie ciśnienie i wymaga zredukowania, by mógł bezpiecznie i wydajnie obsługiwać dostępne urządzenia gazowe.

Zalety i wyposażenie

  • króciec POL, śruby mocujące i elementy wewnętrzne ze stali nierdzewnej
  • wydmuchowy zawór bezpieczeństwa PRV – w przypadku powstania na wyjściu reduktora niedopuszczalnie wysokiego ciśnienia np. pod wpływem promieniowania słonecznego PRV otwiera się i wypuszcza nadwyżkę ciśnienia do atmosfery. Po spadku ciśnienia zawór zamyka się samoczynnie. Należy zainstalować przewód odprowadzający, umożliwiający wprowadzenie wydmuchanego gazu do atmosfery na zewnątrz w przypadku, gdy reduktor z PRV znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym, w obudowie, np. w szafce lub innym miejscu zagrożonym wybuchem.

Montaż

Montaż całej instalacji powinien być przeprowadzany przez odpowiednio wykwalifikowane osoby i profesjonalną firmę. Wszystkie wskazówki dotyczące sposobu, a także kolejności przeprowadzania wszelkich prac znajdują się w instrukcji, którą otrzymuje klient w momencie dokonywania zakupu wraz z produktem. Wysokiej klasy elementy zainstalowane i obsługiwane we właściwy sposób mogą zapewnić niezawodne funkcjonowanie całej instalacji.

Gdy tylko zaobserwuje się oznaki zużycia lub uszkodzenia któregokolwiek z produktów bądź jego części należy go wymienić. W takcie wymiany muszą bezwzględnie zostać zachowane wszystkie procedury jak przy montażu, kontroli szczelności oraz uruchamianiu.

Konserwacja i wymiana

Prawidłowo zamontowany, a także obsługiwany we właściwy sposób produkt nie wymaga konserwacji.

Należy wymienić produkt lub jego część w momencie, gdy tylko pojawią się oznaki zużycia, lub uszkodzenia produktu czy jego części. W celu zapewnienia prawidłowego działania instalacji w normalnych warunkach eksploatacji zaleca się wymianę urządzenia przed upływem 10 lat od daty produkcji.

W instrukcji znajdują się kroki, które pomagają usunąć ewentualne usterki. Jeśli nie działają i nie prowadzą do prawidłowego ponownego uruchomienia, należy wysłać produkt do producenta w celu przeprowadzenia kontroli. Ważne! Nieuprawnione osoby nie powinny ingerować w zamontowaną instalację.

W razie pytań dotyczących naszych produktów zapraszamy do kontaktu. Nasi pracownicy udzielą niezbędnych informacji.

Powiązane produkty

Obsługa Klienta

pn-pt. 8.00 - 16.00 
email: [email protected]

ul. Traugutta 126
63-400 Ostrów Wlkp.
NIP: 622-24-90-580, BDO: 000110359
Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000167508
Kapitał Zakładowy 100.000 PLN
© 2022 GOK Polska | realizacja i wdrożenie KamikStudio